Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập 2 - Thanh toán một phần tạm ứng chi đầu tư XDCB đã thực hiện

Bài tập 2 - Thanh toán một phần tạm ứng chi đầu tư XDCB đã thực hiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcBài tập thực hành cho học viênTrang 75/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcĐường dẫn: Phân hệ Sổ cái – Người lập  Các bút toán Bút tốnthực, ngân sách

TrườngDữ liệuThơng tin tiêu đề bút tốn

Bút tốnMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTKỳNgày hiệu lựcLoại bút tốnChiMơ tảThanh toán tạm ứngLoại tiềnVNDTrường động

Số chứng từNgày chứng từ143

Thơng tin chi tiết các dòng tài khoản

Nợ

STTNợ123010101Tài khoản

Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên821182111713Mã nội dung kinh tế930293039349Mã cấp Ngân sách222Mã đơn vị có quan hệ với NS706250570625057062505Mã địa bàn hành chính313131Mã chương và cấp quản lý422422422Mã ngành kinh tế495495495Mã chương trình mục tiêu, dự án000000000000000Mã KBNN006100610061Mã nguồn chi NSNN494949Mã dự phòng000000000300.000700.0001.000.000Số tiềnLưu. Kiểm tra dự tốn. Dành dự tốn & Đệ trình phê duyệtBài tập thực hành cho học viênTrang 76/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

3.Bài tập 3 - Thanh toán LKB, KB.A nhờ KB.B thanh toán vào

TKNH của đối tượng thụ hưởng

Tạo YCTT Liên kho bạc bằng VND: BQLDA đầu tư XD HP u cầu KBNNHải Phòng thanh tốn cho Cơng ty XD số 1 HP chi phí tư vấn đầu tư XD của dự án Xây dựng

trường trẻ em khiếm thị HP, chuyển tiền vào TK của công ty tại NHNNo VN CN Ngơ Quyền.

Bảng dữ liệu – Hãy hồn thành bài tập theo chứng từ và dữ liệu được cung cấp dưới đây:Đường dẫn: Quản lý Chi – Kế toán viên  u cầu thanh tốn Các lơ u cầu thanhtốnBài tập thực hành cho học viênTrang 77/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

TrườngDữ liệuLô Yêu cầu thanh tốn

Tên LơMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTTiêu đề YCTT

LoạiThơng thườngNgày hạch tốnNgày Tạo YCTTNhà cung cấp

Phương thức thanh toánNhà cung cấp không thường xuyên

Bù trừTrường động

Tên Nhà cung cấpTên NH của Nhà cung cấpMã NH của Nhà cung cấpSố TKNH của Nhà cung cấpSố chứng từ giấyTổng tiền trên YCTT

Loại tiền

Mô tảCông ty XD số 1 HP - CN Ngô Quyền

NHNNo Việt Nam – CN Ngơ Quyền

31204005

04510010009

08

15.000.000

VND

Thanh tốn LKBThơng tin chi tiết

Tổng tiền15.000.000Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên8211Mã nội dung kinh tế9402Mã cấp Ngân sáchMã đơn vị có quan hệ với NSMã địa bàn hành chínhMã chương và cấp quản lý422Mã ngành kinh tế495Mã chương trình mục tiêu, dự ánMã KBNNMã nguồn chi NSNNMã dự phòngNgữ cảnh012

7062505

3100000

0061

49

000

Thực Chi Khơng Có Tạm Ứng, Khơng Có Cam

Kết ChiThơng tin Liên kho bạc

Liên kho bạc – Kho bạc đíchBài tập thực hành cho học viên0062Trang 78/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

TrườngDữ liệuLưu. Kiểm tra số dư. Xác nhận. Tạo kế toán & Phê duyệt ban đầu

Kế toán trưởng và duyệt YCTT

Đường dẫn: Quản lý chi – Kế toán trưởng  Tìm các thơng báo

Thanh tốn ảo cho YCTT LKB

Đường dẫn: Quản lý chi – Kế toán viên  u cầu thanh tốn  Các lơ u cầu thanh

tốn/ Hoặc: Quản lý chi – Kế toán viên  Thanh toán  Thanh toán

Số hiệu YCTTSố YCTT đã tạo ở BT 2Loại

Nhà cung cấp

Tài khoản ngân hàngThủ công

Nhà cung cấp không thường xuyên

3.NHA_Liên kho bạc đi nội tỉnh năm nay_LCC

(số TK 38530061)Loại chứng từ

Ngày thanh toánKTVy_xx

Ngày hiện tạiLưu. Tạo Tài khoản4.Bài tập 4 - Thanh toán LKB, KBNN A nhờ KBNN B chuyển tiền vào TKTG đối

tượng mở tại KBNN B

Nhập bút toán Thanh toán LKB: Trung tâm GD thường xuyên HP yêu cầu KB HP chuyển tiền

chi hỗ trợ đào tạo dạy nghề cho Trung tâm dạy nghề Ngô Quyền.Bảng dữ liệu – Hãy hoàn thành bài tập theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:Bài tập thực hành cho học viênTrang 79/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcĐường dẫn: Sổ cái – Người lập  Các bút tốn  Bút tốn thực, ngân

sách

TrườngDữ liệuThơng tin tiêu đề bút toán

Bút toánMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTKỳNgày hiệu lựcLoại bút toánLKB - k LCTLoại tiềnVND

Thanh toán LKB chuyển tiền vào TKTG của

ĐV tại KB Ngô QuyềnMô tả

Trường động

Số chứng từNgày chứng từ15

Thông tin chi tiết các dòng định khoản

Tài khoản

STTNợ

120101Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên81133853Mã nội dung kinh tế80040000Mã cấp Ngân sách20Mã đơn vị có quan hệ với NS10677380000000Mã địa bàn hành chính3100000Mã chương và cấp quản lý422000Mã ngành kinh tế495000Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00610061Mã nguồn chi NSNN1300Mã dự phòng0000005.000.0005.000.000Số tiền Nợ/ Có

Thơng tin Liên kho bạc

Liên kho bạc – Kho bạc đến0062Tài khoản

Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên3751Mã nội dung kinh tế0000Bài tập thực hành cho học viên01Trang 80/97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập 2 - Thanh toán một phần tạm ứng chi đầu tư XDCB đã thực hiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×