Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập 1 - Tạo YCTT có Cam kết chi cho khoản chi thường xuyên.

Bài tập 1 - Tạo YCTT có Cam kết chi cho khoản chi thường xuyên.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

TrườngDữ liệuThanh toán

Số hiệu YCTTSố YCTT đã tạo ở BT 1LoạiThủ côngNhà cung cấpCông ty Cổ phần FPTTài khoản ngân hàng1.Tiền Mặt Tại Quỹ (số TK 11120061)Loại chứng từKTVy_xxNgày thanh toánLưu. Tạo Tài khoản2. Bài tập 2 - Tạo YCTƯ có Cam kết chi. YCTƯ có nhiều tiểu mục.

Tạo YCTƯ cho Trung tâm GD thường xuyên HP, có cam kết chi cho khoản chi đầu tư. Đối

chiếu YCTƯ với HĐTH. Thay đổi TK chi phù hợp.Bảng dữ liệu – Hãy hoàn thành bài tập theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:Đường dẫn: Quản lý chi – Kế tốn viên  u cầu thanh tốn  Các lơ u cầu thanh

tốn

TrườngDữ liệuTạo YCTT

Lơ u cầu thanh tốn

Tên LơMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTTiêu đề YCTT

LoạiCó Cam kết chiSố Đơn đặt hàng(Số HĐK do giảng viên cung cấp)Ngày hạch toánNgày Tạo YCTTSố YCTT

Phương thức thanh toán(Hệ thống tự sinh)

Điện báoTrường động

Phương thức thanh toán với Ngân hàngSố chứng từ giấyTổng tiền trên YCTT

Mơ tả01 – Thanh tốn Song phương

BT2 y_xx

10.00.000

ChiĐối chiếu Cam kết chi

Màn hình Tìm Đơn đặt hàng để đối chiếu

Đơn đặt hàng – SốBài tập thực hành cho học viên(Số HĐK đã nhập ở trên)Trang 67/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

Trường

Dữ liệuHợp đồng thực hiện(Số HĐTH chính là mã học viên đăng

nhập)Vào màn hình T.tin Chi tiết để kiểm tra và chỉnh sửa thơng tin

Sửa thơng tin dòng TK hệ thống đã đối chiếu

Ngữ cảnhTạm Ứng Có Cam kết ChiNhập dòng TK (-), (+) phù hợp

Ngày hạch tốn

Tổng tiềnGhi (-) TK

CKCGhi (+)

dòng TK1Ghi (+)

dòng TK2
tại>
tại>
tại>- 10.000.0006.000.0004.000.000010101Tài khoản

Mã quỹTài khoản tự nhiên821117131713Mã nội dung kinh tế000093019302Mã cấp ngân sách222Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách706250570625057062505Mã địa bàn hành chính313131Mã chương422422422Mã ngành kinh tế495495495Mã chương trình mục tiêu, dự án000000000000000Mã kho bạc nhà nước006100610061Mã nguồn chi ngân sách nhà nước494949Mã dự phòng000000000Tạm Ứng Có

Cam kết ChiTạm Ứng

Có Cam kết

ChiTạm Ứng

Có Cam kết

ChiNgữ cảnhLưu. Xác nhận. Tạo Kế toán & Phê duyệt ban đầu.

Kế toán trưởng duyệt YCTT

Tạo Thanh toán

Số hiệu YCTT

Loại

Nhà cung cấp

Tài khoản ngân hàng

Loại chứng từ

Ngày thanh toánSố YCTT đã tạo ở BT 2

Thủ công

Công ty Cổ phần FPT

2.NHCT_TP Hải phòng (số TK 11340061)

KTVy_xx

Ngày hiện tạiLưu. Tạo Tài khoảnBài tập thực hành cho học viênTrang 68/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

3. Bài tập 3 - Tạo YCTT có Cam kết chi. Phân bổ số tiền. Thanh

tốn.

Tạo YCTT có Cam kết chi. Với Cam kết chi có nhiều dòngTK, thực hiện phân bổ số tiền thanh tốn cho các dòng TK đó.

Bảng dữ liệu – Hãy hoàn thành bài tập theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:Đường dẫn: Quản lý chi – Kế tốn viên  u cầu thanh tốn  Các lơ

u cầu thanh tốn

TrườngDữ liệuLơ u cầu thanh tốn

Tên LơMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTTiêu đề YCTT

LoạiCó Cam kết chiSố Đơn đặt hàng(Số CKC do giảng viên cung cấp)Ngày hạch toánNgày Tạo YCTTSố YCTT

Phương thức thanh toán(Hệ thống tự sinh)

Điện tửTrường động

Phương thức thanh toán với Ngân

hàngSố chứng từ giấyTổng tiền trên YCTT

Mơ tả02 – Thanh tốn Bù trừ

BT3 y_xx

10.00.000

Chi thường xun có CKCĐối chiếu Cam kết chi

Màn hình Tìm Đơn đặt hàng để đối

chiếu

Đơn đặt hàng – SốHợp đồng thực hiện(Số CKC đã nhập ở trên)

-Màn hình Đối chiếu Đơn đặt hàng

Đ.chiếuSố lượng trên Hóa đơnPhân bổTích

10.000.000

Nhấp vào nút nàyMàn hình Đối chiếu với Phân bổ Đơn đặt hàngBài tập thực hành cho học viênTrang 69/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

TrườngDữ liệuChọn số tiền cho từng dòng

Đ.chiếuSố lượng trên Hóa đơnNhấn nút Đối chiếuDòng 1Dòng 2TíchTích4.000.0006.000.000Vào màn hình T.tin Chi tiết để kiểm tra và chỉnh sửa thơng tin

Điều chỉnh dòng TK thứ nhất từ CKC đẩy sang

Thêm ngữ cảnh do dòng TK thứ nhất đẩy từ CKC sang

Thực Chi Khơng Có Tạm Ứng, Có Cam

Kết ChiNgữ cảnhGhi (-) TK CKCGhi (+) TK phù

hợp- 4.000.0004.000.0000101Tài khoản tự nhiên81138113Mã nội dung kinh tế0000700222106773810677383131Mã chương422422Mã ngành kinh tế4954950000000000006100611313000000Thực Chi Khơng Có

Tạm Ứng, Có Cam

Kết ChiThực Chi Khơng

Có Tạm Ứng, Có

Cam Kết ChiNhập dòng TK (-), (+) tương ứng

Ngày hạch toánTổng tiềnTài khoản

Mã quỹMã cấp ngân sách

Mã đơn vị có quan hệ với NS

Mã địa bàn hành chínhMã chương trình mục tiêu, dự án

Mã kho bạc nhà nước

Mã nguồn chi NSNN

Mã dự phòng

Ngữ cảnhĐiều chỉnh dòng TK thứ hai từ CKC đẩy sang

Thêm ngữ cảnh do dòng TK thứ nhất đẩy từ CKC sang

Ngữ cảnhNhập dòng TK (-), (+) tương ứngBài tập thực hành cho học viênThực Chi Khơng Có Tạm Ứng, Có Cam

Kết Chi

Ghi (-) TK CKCGhi (+) TK phùTrang 70/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

TrườngDữ liệu

hợpNgày hạch toánTổng tiềnTài khoản- 6.000.0006.000.0000101Tài khoản tự nhiên81138113Mã nội dung kinh tế0000700222106773810677383131Mã chương422422Mã ngành kinh tế4964960000000000006100611313000000Thực Chi Không Có

Tạm Ứng, Có Cam

Kết ChiThực Chi Khơng

Có Tạm Ứng, Có

Cam Kết ChiMã quỹMã cấp ngân sách

Mã ĐV có quan hệ với ngân sách

Mã địa bàn hành chínhMã chương trình mục tiêu, dự án

Mã kho bạc nhà nước

Mã nguồn chi NSNN

Mã dự phòng

Ngữ cảnhLưu. Xác nhận. Tạo Kế tốn & Phê duyệt ban đầu.

Kế toán trưởng và duyệt YCTT

Tạo thanh toán cho YCTT

Số hiệu YCTT

Loại

Nhà cung cấp

Tài khoản ngân hàngSố YCTT đã tạo ở BT 2

Nhanh

Công ty Cổ phần FPT

2. NHNo_CN HP (Bù trừ)

(số TK 39210061)Loại chứng từ

Ngày thanh toánKTVy_xx

Ngày hiện tạiLưu. Tạo Tài khoảnCHI THƯỜNG XUYÊN/ CHI ĐẦU TƯBài tập thực hành cho học viênTrang 71/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

1.Bài tập 1 - Tạm ứng chi đầu tư XDCB

BQL các DA đầu tư HP yêu cầu tạm ứng chi phí phá dở mặt bằng của dựán Xây dựng trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị cho Công ty CP XD nhà ở HP

Bảng dữ liệu – Hãy hoàn thành bài tập theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:Đường dẫn: Quản lý chi – Kế toán viên  Yêu cầu thanh toán  Các lơ u cầu thanh

tốnBài tập thực hành cho học viênTrang 72/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcTrườngDữ liệuLơ u cầu thanh tốn

Tên LơMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTTiêu đề YCTT

LoạiThơng thườngNgày hạch toánNgày Tạo YCTTNhà cung cấpNhà cung cấp khơng thường xunPhương thức thanh tốnSécTrường động

Tên nhà cung cấpSố CMTND của nhà cung cấpSố chứng từ giấyPhạm Thị Thu Thủy

123456789

11 y_xxTổng tiền trên YCTT10.000.000Loại tiền

Mô tảVND

Tạm ứng cho phá dỡ mặt bằngThông tin chi tiết

Tổng tiền10.000.000Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên1713Mã nội dung kinh tế9349Mã cấp Ngân sáchMã đơn vị có quan hệ với NSMã địa bàn hành chínhMã chương và cấp quản lý422Mã ngành kinh tế495Mã chương trình mục tiêu, dự ánMã KBNNMã nguồn chi NSNNMã dự phòngNgữ cảnh012

7062505

3100000

0061

49

000

Tạm ứng khơng có Cam kết chiLưu. Kiểm tra số dư. Xác nhận. Tạo kế toán & Phê duyệt ban đầu

Kế toán trưởng duyệt YCTT.

Đường dẫn: Quản lý chi – Kế tốn trưởng  Tìm các thơng báo

Tạo Thanh toán cho YCTƯ

Đường dẫn: Quản lý chi – Kế tốn viên  u cầu thanh tốn  Các lơ Yêu cầu thanh toánBài tập thực hành cho học viênTrang 73/97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập 1 - Tạo YCTT có Cam kết chi cho khoản chi thường xuyên.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×