Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập 2: Nhập bút toán ghi nhận khoản thu khác

Bài tập 2: Nhập bút toán ghi nhận khoản thu khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcTrường

Thơng tin tài khoảnDữ liệu

Nợ (VND)Có (VND)Dòng chi tiết12Mã quỹ0101Mã tài khoản tự nhiên11123712Mã nội dung kinh tế00000000Mã cấp ngân sách00000000010017690000000000Mã chương000000Mã ngành kinh tế000000Mã chương trình, mục tiêu dự án0000000000Mã kho bạc nhà nước00610061Mã nguồn ngân sách Nhà nước0000Mã dự phòng00000035.000.00035.000.000Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách

Mã địa bàn hành chínhSố tiền

Bài tập 2.2 – Nhập bút toán thu ghi nhận khoản thu do CQTC thu và đệ trình phê duyệt.Bảng dữ liệu – Hãy hồn thành bài tập 2.2 theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:

Đường dẫn: …Sổ cái KBNN… - Người lập  Các bút toán  Bút toánthực, ngân sách  Bút toán mớiTrườngDữ liệuBút toán0061.NămThángNgày.YXX.ZZKỳKỳ hiện tạiNgày hiệu lựcNgày, tháng, năm hiện tạiLoại bút tốnThuLoại tiềnVNDDiễn giảiCQTC thuNhập thơng tin trường độngTrườngDữ liệuSố chứng từHP/2012 – 000069Ngày chứng từNgày hiện tại của hệ thốngNhập thơng tin các dòng bút tốn theo bảng dữ liệu sau:Bài tập thực hành cho học viênTrang 47/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcTrường

Thông tin tài khoảnDữ liệu

Nợ (VND)Có (VND)Dòng chi tiết12Mã quỹ0101Mã tài khoản tự nhiên11123941Mã nội dung kinh tế00000000Mã cấp ngân sách00000000010489990000000000Mã chương000000Mã ngành kinh tế000000Mã chương trình, mục tiêu dự án0000000000Mã kho bạc nhà nước00610061Mã nguồn ngân sách Nhà nước0000Mã dự phòng000000100.000.000100.000.000Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách

Mã địa bàn hành chínhSố tiềnBài tập thực hành cho học viênTrang 48/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

3. Bài tập 3 – Nhập khoản thu, trường hợp đơn vị trích tài khoản tiền gửi tại

KBNN để nộp NSNNBài tập 1.1 – Nhập bút tốn thủ cơng tại Phân hệ Sổ cái kiểm tra số dư tàikhoản của đơn vị và trích tài khoản tiền gửi của đơn vị tại KBNN.

Bảng dữ liệu – Hãy hoàn thành bài tập 1.1 theo theo chứng từ và dữ liệu được cung cấp dưới

đây:Bài tập thực hành cho học viênTrang 49/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

Đường dẫn: Phân hệ Sổ cái – Người lập  Các bút toán  Bút toán thực,

ngân sách Bút toán mớiTrườngDữ liệuTiêu đề bút toán

Bút toán0061.NămThángNgày.XYY.01Ngày hiệu lựcChủng loạiThuLoại tiềnVNDDiễn giảiTrích TKTG của đơn vịDòng bút tốn

Dòng C.từ12Mã quỹ0101Mã tài khoản tự nhiên37911392Mã nội dung kinh tế00000000Mã cấp Ngân sách00Mã đơn vị có quan hệ với NS10017690000000Mã địa bàn hành chính0000000000Mã chương và cấp quản lý000000Mã ngành kinh tế000000Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00610061Mã nguồn chi NSNN0000Dự phòng000000Nợ (VND)

Có (VND)

13.000.000

13.000.000Bài tập 3.2: Nhập khoản thu NSNN (tham khảo: nhập trên hệ thống TCS-TT)Chú ý: XX là mã học viên, YY là số lớpBài tập thực hành cho học viênTrang 50/97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập 2: Nhập bút toán ghi nhận khoản thu khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×