Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập 8 - Điều chỉnh tổng thể dự toán.

Bài tập 8 - Điều chỉnh tổng thể dự toán.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcBảng dữ liệu – Hãy hoàn thành bài tập theo chứng từ và dữ liệu đượccung cấp dưới đây:

Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách – Người lập  Ngân sách 

TrườngNhập mớiDữ liệu1. Rút dự toán từ tài khoản phân bổ cấp 4 về tài khoản phân bổ cấp 0

Nhập bút toán dự toán

Mã tổ chức dự toánKBNN Ngơ QuyềnMã dự tốn31 NGÂN SÁCHCác kỳ kế tốn từ

Loại tiền

Tài khoản

Mã dự tốn01 – 12

VND

Nợ31 NGÂN SÁCH31 NGÂN SÁCH0101Mã tài khoản tự nhiên92139527Mã nội dung kinh tế9999000044104550310455039999900000Mã chương999800Mã ngành kinh tế875463999990000000620062291200000002-1202-125,000,0005,000,000Mã quỹMã cấp ngân sách

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách

Mã địa bàn hành chínhMã chương trình, mục tiêu dự án

Mã kho bạc nhà nước

Mã nguồn ngân sách Nhà nước

Mã dự phòng

Kỳ

Số tiền

Tạo bút tốn

Lơ bút tốn

Loại bút toán0062. KB.NamThangNgay.XYY.ZZ

Dự toán2. Chuyển dự toán từ TK cấp 0 sang TK cấp 0 khác (mã Nhiệm vụ chi khác nhau)

Thơng tin tiêu đề Bút tốn ngân sách

Mã tổ chức dự tốnKBNN Ngơ QuyềnMã dự tốn

31 NGÂN SÁCHBài tập thực hành cho học viênTrang 18/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcTrườngDữ liệuCác kỳ kế toán từ01-11Loại tiềnVNDTài khoảnNợMã quỹ0101Mã tài khoản tự nhiên92139213Mã nội dung kinh tế9999999944104550310455039999999999Mã chương999999Mã ngành kinh tế864875999999999900620062292900000002-1202-12Mã cấp ngân sách

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách

Mã địa bàn hành chínhMã chương trình mục tiêu, dự án

Mã kho bạc nhà nước

Mã nguồn chi ngân sách nhà nước

Mã dự phòng

Kỳ5,000,000Số tiền

Tạo bút tốnLơ bút tốn5,000,0000062.KB.NamThangNgay.XYY.ZZLoại bút tốnDự tốn3.Phân bổ lại dự toán từ cấp 0 đến cấp 4

Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách – Người lập  Dossier  Giao dịch

Dossier

Loại giao dịch Dossier

Tên loại Dossier

Mô tả0062-Phân bổ lại NSX C0 đến C4-TX

0062.KB.NamThangNgay.XYY.ZZ

0062-Phân bổ lại NSX C0 đến C4-TXTrường động

Mã loại dự tốn

Thơng tin phần Nguồn, Đích

Mã dự tốnBài tập thực hành cho học viên02

Nguồn

31 NGÂN SÁCHĐích

31 NGÂN SÁCHTrang 19/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcTrườngDữ liệuMã quỹ0101Mã tài khoản tự nhiên92139527Mã nội dung kinh tế9999000044104550310455039999900000Mã chương999800Mã ngành kinh tế864491999990000000620062291200000002-1202-12Mã cấp ngân sách

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách

Mã địa bàn hành chínhMã chương trình mục tiêu, dự án

Mã kho bạc nhà nước

Mã nguồn chi ngân sách nhà nước

Mã dự phòng

Kỳ

Số tiền dự toán5.000.0005.000.0009. Bài tập 9 – Điều chỉnh dự toán do KTV nhập dự tốn sai

Tình huống bài tập: Tại kỳ 02-12, KTV đã thực hiện tạo dossier phân bổ dự toán từ C0 (NS

phường Lạch Tray) xuống cho C4 với mã ngành 463, Dossier đã được phê duyệt mới phát hiện

sai mã ngành không phải ngành 463 mà là 462. Căn cứ trên phiếu điều chỉnh dự toán, KTV

thực hiện tạo BT điều chỉnh:Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách – Người lập  Ngân sách 

TrườngNhập mớiDữ liệuNhập bút tốn dự tốn

Mã tổ chức dự tốnKBNN Ngơ QuyềnMã dự toán31 NGÂN SÁCHCác kỳ kế toán từ

Loại tiền

Tài khoản

Mã dự toánBài tập thực hành cho học viên01 – 12

VND

Nợ

31 NGÂN SÁCHNợ

31 NGÂN SÁCHTrang 20/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcTrường

Mã quỹDữ liệu

0101Mã tài khoản tự nhiên95279527Mã nội dung kinh tế000000004410455031045503Mã cấp ngân sách

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách

Mã địa bàn hành chính0000000000Mã chương800800Mã ngành kinh tế4634620000000000006200621212000000Mã chương trình, mục tiêu dự án

Mã kho bạc nhà nước

Mã nguồn ngân sách Nhà nước

Mã dự phòng

Kỳ02-12Số tiền-5,000,00002-12

5,000,000Tạo bút tốn

Lơ bút tốn

Loại bút tốn0062. KB.NamThangNgay.XYY.ZZ

Dự tốnChú ý:

X: LớpYY: Mã học viênZZ: Số giao dịch trong ngàyBài tập thực hành cho học viênTrang 21/97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập 8 - Điều chỉnh tổng thể dự toán.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×