Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò của công tác huy động vốn qua KBNN

Vai trò của công tác huy động vốn qua KBNN

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Tạo nguồn bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu vốn

cho đầu tư phát triểnThông qua phát hành các loại trái phiếu chính phủ, hàng

năm, Nhà nước huy động một khối lượng lớn nguồn vốn

tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế để cân đối ngân sách

nhà nước, đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển kinh tế1.2. Góp phần ổn định tiền tệ và kiềm chế lạm phátĐây là giải pháp hữu hiệu góp phần điều hồ khối lượng

tiền mặt trong lưu thơng; thông qua việc sử dụng linh hoạt

các công cụ huy động vốn để cung ứng tiền hoặc rút tiền

ra khỏi lưu thông nhằm ổn định tiền tệ.1.3. Phát triển thị trường vốn trong nước

Việc phát hành trái phiếu của Chính phủ được bảo đảm thanh toán

bởi ngân sách nhà nước đã tạo ra cơng cụ đầu tư có độ an tồn và

thanh khoản cao, là hàng hóa quan trọng của thị trường tài chính,

góp phần thúc đẩy việc ln chuyển các luống vốn trong nền kinh

tế, biến nguồn vốn nhỏ thành nguồn vốn lớn, nguồn vốn ngắn hạn

thành nguồn vốn dài hạn cho đầu tư phát triển.1.4. Góp phần mở rộng quan hệ hợp tác và hội nhậpvào nền kinh tế

quốc tế- Nhà đầu tư nước ngồi có thể mua trái phiếu chính phủ

trực tiếp trên thị trường vốn, qua đó thu hút thêm vốn đầu

tư nước ngồi cho đầu tư phát triển kinh tế.- Thông qua đầu tư vào thị trường trái phiếu, các nhà đầu tư

nước ngồi có điều kiện hiểu biết hơn về tình hình chính trị,

kinh tế, xã hội2. Huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển thơng qua phát

hành trái phiếu Chính phủ2.1. Khái niệm và phân loại

TPCP2.2. Các hình thức huy động vốn

thông qua phát hành TPCP2.1. Khái niệm và phân loại TPCPLà loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn cho NSNN hoặc huy

động vốn cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước.Trái phiếu Chính phủ bao gồm: Tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc và cơng trái xây

dựng tổ quốc (XDTQ).2.2. Các hình thức huy động vốn thơng qua phát hành TPCPPhát hành tín phiếu qua NHNNĐấu thầu trái phiếu qua Sở Giao dịch chứng khoánBảo lãnh phát hànhTrái phiếu bán lẻ trực tiếp tại KBNNTrái phiếu bán lẻ qua hệ thống KBNNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của công tác huy động vốn qua KBNN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×