Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên tắc khen thưởng

Nguyên tắc khen thưởng

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 2- CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN

LÝ DỰ TỐN KINH PHÍ NỘI BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

12Đặc điểm về quản lý

tài chính KBNNNội dung quản lý

tài chính KBNN2.1. Đặc điểm về quản lý tài chính KBNN01

02KBNN là một

đơn vị HCSNhoạt động của KBNN mang

tính chất nghiệp vụ Ngân hàng2.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KBNN

1Quản lý các nguồn

tài chính KBNN2Quản lý các

khoản chi KBNN

.3Quản lý, sử dụng nguồn

tăng thu, tiết kiệm chi2.2. Quản lý các khoản chi KBNN

1Các khoản chi

thường xuyên2Chi đầu tư phát triển,

hiện đại hóa KBNN2.3. Quản lý, sử dụng nguồn tăng thu,

tiết kiệm chi2.3. Quản lý nguồn tăng thu, tiết kiệm chi01Tại KBNN02KBNN tỉnh03KBNN huyện1. Quản lý nguồn tăng thu, tiết kiệm chi tại

KBNN

Trích tối thiểu

25% lập Quỹ

Phát triển hoạt

động ngànhTrích Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối

đa 03 tháng tiền lương, tiền công và

thu nhập thực tế thực hiện trong

năm của toàn hệ thống KBNNTrích Quỹ Dự phòng ổn định

thu nhập tối đa 03 tháng

lương, tiền công và thu nhập

thực tế thực hiện trong năm

của tồn hệ thống KBNNChi ăn trưa cho cơng chức,

viên chức hàng tháng tối

đa bằng mức lương cơ sở

do Nhà nước quy địnhQUẢN LÝ NGUỒN TĂNG THU, TIẾT

KIỆM CHI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC2. QUẢN LÝ NGUỒN TĂNG THU, TIẾT

KIỆM CHI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

TỈNH2. QUẢN LÝ NGUỒN TĂNG THU, TIẾT

KIỆM CHI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

HUYỆNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên tắc khen thưởng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×