Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quyền lợi, trách nhiệm của công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Quyền lợi, trách nhiệm của công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. QUẢN LÝ HỒ SƠ CƠNG CHỨC01

02Khái niệmQuy trình1. KHÁI NIỆM

 Hồsơ gốc của công chức: là hồ sơ

công chức do cơ quan có thẩm quyền

quản lý cơng chức lập và xác nhận lần

đầu khi công chức được tuyển dụng

theo quy định của pháp luật.2. Quy trìnhTrách nhiệm và

quyền của công

chức đối với hồ

sơ cá nhânNguyên tắc

quản lý hồ

sơ công

chứcXây dựng

hồ sơ,

thành phần

hồ sơ công

chứcch

á

r

t

Chế độn

na

y

bổ sun

u

q

qu

ơ

g, sửa

c

m

c

h

ữa dữ

Thẩ m của ơ công

l

iệu

nhiệ lý hồ s

công c hồ sơ

hức

n

cCông

tác

quả

h

c

chuyển

giao, tiếp

nhận hồ sơ

công chức5. THI ĐUA – KHEN THƯỞNG01Danh hiệu thi đua02Các hình thức khen thưởng03Nguyên tắc khen thưởng1. Danh hiệu thi đua

iNNn

dud

ộiiNugDanh hiệu thi đua đối

với cá nhânngn

du0102Danh hiệu thi đua đối

với tập thể.

g03Danh hiệu thi đua đối

với hộ gia đình2. CÁC HÌNH THỨC KHEN

THƯỞNG3. NGUN TẮC KHEN THƯỞNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quyền lợi, trách nhiệm của công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×