Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công tác lập hồ sơ

Công tác lập hồ sơ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lập danh mục hồ sơKhái niệm danh mục hồ sơTác dụng của danh mục hồ sơCác bước lập danh mục hồ sơ..Tác dụng của danh mục hồ sơ

(1) Giúp phân loại

sắp xếp tài liệu chủ động

hợp lý, khoa học, thuận tiện(5) Giao nộp tài liệu

vào lưu trữ hiện

hành của cơ quan

tổ chức(2) Giúp cán bộ lập

hồ sơ đầy đủ, chính

xácTác dụng chính(4) Giúp lãnh đạo cơ quan

nắm được tồn bộ công

việc của cơ quan và công việc

của từng cán bộ thừa hành.(3) Giúp cán bộ

Lưu trữ làm căn cứ

Kiểm tra, đôn đốc việc

Lập hồ sơ công việc của

cán bộ chuyên mônCác bước lập danh mục hồ sơTừng cán bộ,

công chức

dự kiến

những hồ sơ

cần lậpCán bộ phụ

trách tập hợp

các bản dự

kiến lập

thành bản

danh mục hồ

sơ của đơn vịVăn phòng

tổng hợp

những danh

mục hồ sơ

của các đơn

vị, xây dựng

danh mục hồ

sơ của cơ

quanBản

Bảndanh

danh

mục

mụcđược

được

thủ

thủtrưởng

trưởngcơquan

quan

duyệt

duyệtvà

vàban

ban

hành

hànhcho

cho

toàn

toàncơ

cơquan

quan

thực

thựchiện.

hiện.Tại sao các cán bộ, công chức cần lập hồ sơ? Giúp cho lãnh đạo cũng như cán bộ trong cơ quan tìm kiếm

thơng tin trong các văn bản được nhanh chóng, đầy đủ, dễ

dàng và chính xác;

 Tạo tác phong làm việc khoa học, ngăn nắp;

 Giúp cho việc bảo vệ các thơng tin cần giữ bí mật trong văn

bản;

 Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lưu trữ.Bạn tìm được gì trong đống tài

liệu này?Quy trình lập hồ sơ123Mở hồ sơThu thập, cập nhật văn bản, tài liệu

hình thành trong q trình theo dõi

giải quyết cơng việc vào hồ sơKết thúc và biên mục hồ sơPhương pháp lập hồ sơ nguyên tắc

 Sưu tầm, sao chụp các VBQPPL và VB quy định của

cơ quan cấp trên, của cơ quan có liên quan đến vấn đề

được giao phụ trách;

 Sắp xếp văn bản theo lớp văn bản và theo thời gian

ban hành;

 Thường xuyên cập nhật, bổ sung các văn bản mới ban

hành; lọc lại những văn bản hết hiệu lực thi hành.Phương pháp lập hồ sơ công việc

B1. Mở hồ sơ: Thu thập VB phản ánh quá trình giải quyết công

việc theo từng nhiệm vụ, công việc… cụ thể;

B2. Kiểm tra VB trong hồ sơ: Bổ sung VB còn thiếu; loại bớt

VB khơng còn giá trị sử dụng; kiểm tra tính pháp lý và độ tin

cậy của VB trong hồ sơ;

B3. Sắp xếp VB trong hồ sơ: Có thể sắp xếp theo trình tự thời

gian/ trình tự giải quyết công việc/ vần chữ cái.

B4. Mô tả (biên mục) hồ sơ: Lập mục lục VB, tài liệu trong hồ

sơ; viết tờ kết thúc; hoàn thiện tiêu đề hồ sơDanh mục tài liệu cơ bản của hồ sơ tiêu biểu

Hồ sơ hội nghị tổng kết cơng tác hàng năm

Tờ trình về kế hoạch tổ chức hội nghị;

Công văn triệu tập;

Chương trình hội nghị;

Lời khai mạc;

Dự thảo báo cáo tổng kết;

Các báo cáo tham luận;

Bài phát biểu của lãnh đạo cấp trên;

Nghị quyết/ Biên bản hội nghị;

Thông báo kết luận hội nghị.Danh mục tài liệu cơ bản của hồ sơ tiêu biểuHồ sơ về bổ nhiệm cán bộCác văn bản đề nghị, chỉ đạo, hướng dẫn việc bổ nhiệm cán bộ;

Tài liệu về q trình lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ trong đơn vị;

Các tài liệu về lý lịch và q trình cơng tác của cán bộ;

Biên bản cuộc họp và ý kiến của các tổ chức Đảng, Chính quyền

về cán bộ đề nghị bổ nhiệm;

 Quyết định của thủ trưởng cấp trên hoặc thủ trưởng cơ quan về

việc bổ nhiệm cán bộ đề nghị bổ nhiệm;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác lập hồ sơ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×