Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế

Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế3.2. Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế4. Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế4. Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế4.3. Nhóm cơng cụ thể hiện tư tưởng, quan điểm của Nhà nước trong việc điều chỉnh các hoạt động

của nền kinh tế4. Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế5. Khái niệm về quản lý tài chínhQuản lý: một quy trình mà chủ thể quản lý tiến hành thông qua việc sử dụng các cơng cụ và

phương pháp thích hợp nhằm tác động và điều kiển đối tượng quản lý hoạt động và phát

triển phù hợp với quy luật khách quan và đạt được các mục tiêu đã định.Các yếu tố của hoạt động Quản lý: chủ thể quản lý, đối tượng quản lý, công cụ và phương

pháp quản lý, mục tiêu quản lý.Quản lý tài chính cơng là một nội dung của quản lý tài chính và là một mặt của quản lý xã

hội nói chung5. Khái niệm về quản lý tài chínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×