Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THM QUYN, CHC V, H TấN NGI Kí

THM QUYN, CHC V, H TấN NGI Kí

Tải bản đầy đủ - 0trang

8. DẤU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Cơ quan nào ban hành văn bản thì đóng dấu cơ quan

đó

Trường hợp ký thừa ủy quyền thì đóng dấu của cơ

quan ủy quyền

Cơ quan nào thành lập Hội đồng hoặc Ban (Tư vấn) và

trong Quyết định thành lập có ghi được sử dụng con

dấu thì được sử dụng con dấu của cơ quan thành lập ra

Hội đồng, Ban đó.9. NƠI NHẬN VĂN BẢN

Đối với

cơng văn:- Vị trí trình bày sau cụm từ “Kính gửi:”, hai trường hợp

cần chú ý: gửi cho một cơ quan, gửi cho nhiều cơ quan

- Và dưới cụm từ “Nơi nhận:”- Vị trí trình bày dưới cụm từ “Nơi nhận:”

Đối với

văn bản có

- Phần liệt kê các cơ quan nhận văn bản

tên loại:Các thông

số.:Các kỹ năng soạn thảo văn bản

Kỹ năng sử dụng máy tính để trình bày

các thành phần thể thức văn bản

Kỹ năng sử dụng câu và từ ngữ để

soạn thảo văn bản

Kỹ năng xây dựng cấu trúc văn bản

Kỹ năng vận dụng các quy định pháp

luật để giải quyết vấn đềKỹ năng sử dụng máy tính để trình bày

các thành phần thể thức văn bảnĐịnh vị các thành

phần cố định của văn

bản

2.Xây dựng mẫu văn

bảnTrình bày các thành

phần thể thức

Đặt cỡ chữ, kiểu chữ

đối với các thành

phần thể thứcKỸ NĂNG THIẾT LẬP CẤU TRÚC VĂN BẢNThông báoCơng vănTờ trìnhBáo cáoQuyết địnhBiên bảnCấu trúc của Thơng báo

Mở đầu

Nêu mục đích, chủ thể

và thẩm quyền thơng

báo, đối tượng tiếp

nhận thông báo. Nếu

chủ thể thông báo sử

dụng thẩm quyền cao

hơn (thừa lệnh cấp

trên) để thông báo

phải ghi rõ trong phần

mở đầu.Nội dung

Nêu rõ nội dung

cần thông báo đến

đối tượng tiếp

nhận.Kết thúc

Nhấn mạnh nội dung

cần thơng báo, xác

định thời gianhiệu lực và các quy tắc

xử sự được áp dụng

nếu có phạm vi.Cấu trúc của Tờ trình

Mở đầu

Nhận định tình hình,

phân tích mặt tích

cực của tình hình để

làm cơ sở cho việc

đề xuất vấn đề mới;

phân tích thực tế để

thấy được tính cần

kíp của đề xuấtNội dung

Nêu tóm tắt nội

dung của đề nghị

mới, dự kiến

những vấn đề có

thể

nảy

sinh

quanh đề nghị

mới nếu được áp

dụng; nêu những

khó khăn, thuận

lợi và biện pháp

khắc phụcKết thúc

Nêu ý nghĩa, tác

dụng của đề nghị

mới; đề nghị cấp

trên xem xét chấp

thuận đề xuất để

sớm triển khai thực

hiện.Cấu trúc của Cơng văn

Mở đầulý do, mục đích

của việc ban

hành cơng vănNội dung

trình bày những

vấn đề cần thơng

báo, truyền tinKết thúc

trong nhiều trường hợp,

phần kết thúc chỉ mang

tính hình thức, nhưng

cũng rất cần thiết. Nếu là

công văn mời họp, phần

kết thúc thông thường là:

“Đề nghị…, đến dự buổi

họp đầy đủ và đúng giờ

để buổi họp thu nhiều kết

quả….”. .Cấu trúc của Báo cáo

Mở đầu

nêu những điểm

chính

về

chủ

trương, cơng tác,

nhiệm vụ được

giao, nêu hồn

cảnh thực hiện

(những khó khăn

thuận lợi có ảnh

hưởng chi phối

đến kết quả thực

hiện)Nội dung

kiểm

điểm

những việc đã

làm được, chưa

làm

được,

những nguyên

nhân đánh giá

phương hướngKết thúc

mục

tiêu,

nhiệm vụ mới

những

biện

pháp thực hiện,

những

kiến

nghị, đề nghị sự

giúp đỡ hỗ trợ

của cấp trênKỸ NĂNG SỬ DỤNG NGÔN NGỮ

1. Một số yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ

- Viết phải tương ứng với khả năng người đọc:

+ Thiên tai, địch họa

+ Diêm nghiệp

- Sử dụng văn phong hành chính:

+ Chính xác, rõ ràng

+ Phổ thơng, đại chúng

+ Khách quan; trang trọng, lịch sự; khuôn mẫu;

- Sử dụng từ ngữ phổ thơng, thơng dụng;KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGƠN NGỮ

2. Sử dụng từ ngữ một chính xác

- Sử dụng từ phải chính xác về nghĩa

- Viết đúng chính tả (Nha Trang/Nha Chang; bánh

chưng/bánh trưng); s/x (Phở xào/phở sào); n/l (nơn

nóng/lơn lóng; làng trên xóm dưới/nàng trên xóm dưới).

“Cuộc chạm trán/trạm chán cuối cùng” (Đài PTTH Hà Nội);

Nhảy sào/xào (VTV2).

- Không dùng từ địa phương (Kính gửi/Kính gởi);

- Sử dụng hợp lý và chính xác từ Hán – Việt và các từ gốc

nước ngồi;

Vơ đối là gì?

- Lưu ý dấu hỏi và dấu ngã; các chữ cái tr/ch; d/r…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THM QUYN, CHC V, H TấN NGI Kí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×