Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức công việc và quản lý thời gian cá nhân

Tổ chức công việc và quản lý thời gian cá nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.6.Sắp xếp hồ sơ tài liệu1Chọn tủ hồ sơ23Phân loại hồ sơ, sắp xếpLập danh mục hồ sơ vàhồ sơlưu trữ hồ sơ4.7.Quản lý thời gian cá nhân12Hiểu vềHiểu vềbản thânCông việc3Ngăn nắp4Làm việc

Tốt hơn4.7.Quản lý thời gian cá nhân567Làm việc nhómGiao tiếp hiệu quả hơnKiểm sốt thời gianCâu hỏi ôn tập

Câu số 1: Đối với 1 chương trình được thực hiện trong khoảng thời gian như thế nào?

a, Thời gian dài không giới hạn

b, Thời gian nhất định

c, Thời gian ngắn

Câu số 2: Phân loại kế hoạch theo thời gian có mấy loại?

a, Kế hoạch dài hạn

b, Kế hoạch trung hạn

c, Kế hoạch ngắn hạn

d, Cả a, b,cCâu hỏi ôn tập

Câu số 3: Khi thực hiện chương trình cần phải thực hiện

a, Theo một trình tự nhất định

b, Khơng cần theo trình tự

Câu số 4:Chương trình quản lý cấp trung gian do ai đưa ra

a, Lãnh đạo Trung ương

b, Lãnh đạo phòng ban, chun mơn

c, Lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố, quận huyệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức công việc và quản lý thời gian cá nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×