Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yêu cầu của lịch làm việc

Yêu cầu của lịch làm việc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Yêu cầu của lịch làm việcĐảm bảo tính khả thi khi xây

dựng lịch phải tính tốn, dự phòng

thật sát thực tếĐảm bảo tính hiệu quả khi thực

hiện, ngay từ khi xây dựng lịch

cần tính đến các yếu tố ưu tiên và

tính đến các yếu tố dự phòngPhân loại chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan, tổ

chức123Phân loại chươngPhân loại kế hoạchPhân loại lịch làmtrìnhcơng tácviệcPhân loại chương trìnhPhân loại theo cấp lãnh đạoPhân loại theo thời gian

Chương trình cơng tác năm

Chương trình cơng tác nửa năm

Chương trình cơng tác q

Chương trình cơng tác tháng

Chương trình công tác tuầnPhân loại kế hoạch công tác321Theo thời gian dự kiến

gồm: Kế hoạch dài hạn,

kế hoạch trung hạn, kế

hoạch ngắn hạnTheo phạm vi tác động

gồm: Kế hoạch chiến

lược và Kế hoạch tác

nghiệpTheo lĩnh vực hoạt động: Kế

hoạch hoạt động của cơ quan,

kế hoạch công tác lãnh đạo,

Kế hoạch hoạt động của Vụ,

phòng…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yêu cầu của lịch làm việc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×