Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm của chương trình kế hoạch công tác lịch làm việc

Khái niệm của chương trình kế hoạch công tác lịch làm việc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vai

Vai trò

trò của

của chương trình, kế hoạch, lịch làm việc trong tổ chức hoạt động

của cơ quan, tổ chức, cá nhân2134Tăng tính hiệu quả và tính chủ

Giúp cho việc điềuđộng trong công việc

Giúp cơ quan tổ chứchành linh hoạt màCơ sở cho việc kiểm tra, giámđạt được mục tiêu mộtvẫn đạt mục tiêusát đánh giá mọi hoạt động củacách tương đối chínhcơ quanxác.www.trungtamtinhoc.edu.vnVai trò của lịch làm việc trong tổ chức hoạt động của cơ quan, tổ chức,

nhânLịch làm việc đóng vai trò quan trọng để thực hiện hoạt động trong

cơ quan tổ chức một cách khoa học, nề nếp và hiệu quả. Lịch làm

việc của cá nhân sẽ giúp cho cá nhân quản trị được thời gian cá nhân

và thực hiện công việc được giao một cách hiệu quả.Yêu cầu của chương trình cơng tác321Đảm bảo bám sát

đường lối, chủ trương,

chính sách của Đảng và

Nhà nước

.Đảm bảo tính trọng

tâm, trọng điểmĐảm bảo tính đồng bộu cầu của chương trình cơng tác765Tính đúng thẩm quyềnĐảm bảo tính khả thiĐảm bảo tính hệ thốngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm của chương trình kế hoạch công tác lịch làm việc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×