Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.4: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chung cho nam sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Tiền Giang

Bảng 3.4: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chung cho nam sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Tiền Giang

Tải bản đầy đủ - 0trang

63Lần 1(n=18)

TTBài tập9Bài tập chạy với cự ly trung bình

Bài tập chạy việt dã cự ly 3000 –

5000m

Bài tập nằm sấp chống đẩy

Bài tập nằm ngữa gập bụng

Bài tập nhảy dây

Đứng lên ngồi xuống

Bật nhảy co gối

Nằm sấp co cơ lưng

Bật di chuyển

Bài tập ép dẻo, chạy dzích dzắc10

11

12

13

14

15

16

17

18Lần 2(n=18)N%N%1688.891794.441372.221372.2217

15

16

14

15

14

15

1694.44

83.33

88.89

77.78

83.33

77.78

83.33

88.8917

16

16

15

16

15

16

1794.44

88.89

88.89

83.33

88.89

83.33

88.89

94.44Ghi chú: N là số người được phỏng vấn

- Lần 1, n = 18 tương ứng với điểm tối đa là 100 điểm mỗi bài tập

- Lần 2, n = 18 tương ứng với điểm tối đa là 100 điểm mỗi bài tập

- Các bài tập tô đậm đạt trên 75% được chúng tôi lựa chọn

Đề tài tiến hành kiểm định Wilcoxon để đảm bảo có sự đồng nhất ý

kiến giữa 2 lần phỏng vấn. Kết quả kiểm định được trình bày qua bảng 3.5

Bảng 3.5. Kết quả kiểm định Wilconxon giữa 2 lần phỏng vấn test

Test StatisticsbPhỏng vấn Test lần 2 - Phỏng vấn Test lần 1Z-1.532aAsymp. Sig. (2-tailed)0.268a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Đặt giả thiết H0: Hai trị trung bình của 2 tổng thể là như nhau.

Từ kết quả trên, ta thấy mức ý nghĩa quan sát của kiểm định giữa hai

lần phỏng vấn bài tập là sig. = 0.268 > 0.05. Do đó ta chấp nhận giả thiết H 0.64Kết luận rút ra: Theo kiểm định Wilcoxon, có tính trùng hợp và ổn định giữa

2 lần phỏng vấn. Ở hai lần phỏng vấn, những chỉ tiêu nào trong phỏng vấn lần

thứ nhất được đánh giá cao thì lần thứ hai cũng được đánh giá cao. Trái lại,

những chỉ tiêu nào được đánh giá thấp trong lần đầu thì lần sau cũng đánh giá

thấp.

Đề tài tiến hành lựa chọn các bài tập có trên 75% tổng điểm tối đa để

lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chung cho nam sinh viên năm thứ nhất

Ttrường Đại học Tiền Giang.

Trên cơ sở phỏng vấn hình thức các bài tập thu được từ các nguồn tài

liệu khác nhau, cũng như ý kiến của các chuyên gia, giảng viên và các nhà

quản lý chúng tôi tiến hành xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung

cho nam sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tiền Giang năm học 2014

-2015, với 16 bài tập theo 5 nhóm các bài tập sau:

 Nhóm các bài tập phát triển tốc độ

 Bài tập 1: Chạy lặp lại cự ly 30m, 50m XPC

- Cách thực hiện: Chạy trên đường chạy có vạch xuất phát và vạch

đích.

- Khối lượng: 4 - 6 x 30m cường độ tối đa, nghỉ giữa 1 - 2 phút.

- Yêu cầu: Phản ứng nhanh, tần số nhanh, dùng sức đạp sau.

 Bài tập 2: Chạy nâng cao đùi tại chỗ tần số nhanh 10s

- Cách thực hiện: Đứng tại chỗ, khi có tín hiệu hai chân lần lượt nâng

cao lên vng góc với thân người rồi lại đạp xuống.

- Khối lượng: 3 - 4 x 10s, nghỉ giữa 1 phút.

- Yêu cầu: Nâng cao chân, guồng chân với tần số cao nhất.

 Bài tập 3: Chạy lặp lại cự ly 80m

- Cách thực hiện: Chạy trên đường chạy có vạch xuất phát và vạch đích.

- Khối lượng: 3 - 4 x 80m. Cường độ tối đa, thời gian nghỉ giữa 2 - 3p’.65- Yêu cầu: Với sự chú ý và sự nỗ lực tối đa.

 Nhóm các bài tập phát triển sức mạnh

 Bài tập 4: Tập bật nhảy với tay chạm bóng

- Cách thực hiện: Treo một quả bóng có độ cao khoảng 2,3m – 2,5m.

Xếp hàng dọc ở hai bên khoảng 3 - 4m, lần lượt chạy đà để bật cao tay chạm

vào bóng. Sau đó vòng lại xếp vào cuối hàng.

- Khối lượng: Mỗi người tập chạy bật đà bật nhảy 10 – 15 lần.

- Yêu cầu: Chạy đà nhanh, bật nhảy cao.

 Bài tập 5: Tập nhảy bục 30 - 40cm liên tục

- Cách thực hiện: Chọn một bục gỗ, ghế băng hoặc bệ xi măng trên sân

vận động có độ cao 30 - 40cm. Đứng hàng ngang nhảy lên xuống bục.

- Yêu cầu: Bật nhảy liên tục, sau đó đứng thẳng lên mới nhảy lùi rơi

xuống vị trí ban đầu, động tác thực hiện liên tục.

 Bài tập 6: Bài tập gánh tạ đứng lên ngồi xuống

- Cách thực hiện: Dùng tạ ngang, nặng 30kg gánh trên 2 vai, hai tay giữ

đòn tạ ngồi xuống đứng lên, khi đứng lên yêu cầu kiểng gót.

- Khối lượng: Tập lặp lại 3 - 4 tổ mỗi tổ 15 - 20 lần, nghỉ giửa 1 phút.

- Yêu cầu: Thẳng lưng, đứng lên ngồi xuống liên tục.

 Bài tập 7: Bài tập bật cóc

- Cách thực hiện: Kẻ 2 vạch cách nhau 10 - 15m . Người tập xếp hàng

ngang cách nhau 1m chống tay cạch sườn, dùng hai chân bật có đến vạch đối

diện thì quay người bật về vị trí xuất phát.

- Khối lượng: Tập lặp lại 8 - 10 lần, nghỉ giữa 30”.

- Yêu cầu: Bật cao và xa.

 Bài tập 8: Co tay xà đơn gập bụng nâng chân

- Cách thực hiện: Nhảy lên hai tay bám chắc vào xà đơn hoặc thang

đóng, duỗi thẳng người sau đó cố định thân gập chân lên vng góc với thân,

sau đó lại trở về vị trí, thân - chân duỗi thẳng.66- Khối lượng: Tập lặp lại 3 - 4 tổ, mỗi tổ 8 - 12 lần, nghỉ giữa 30” - 1

phút.

- Yêu cầu: Dùng sức cơ bụng và cơ lung.

 Bài tập 9: Nằm ngữa ngồi dậy

- Cách thực hiện: Phân hai nhóm ngồi xếp hàng ngang, song song và

đối diện nhau cách nhau 5m. Khi có hiệu lệnh nằm ngữa ra sau và lập tức

ngồi dậy.

- Khối lượng: Tập lặp lại 3 - 4 tổ mỗi tổ 2 phút, nghỉ giữa 30” - 1 phút.

- Yêu cầu: Động tác thực hiện liên tục.

 Bài tập 10: Nằm sấp chống đẩy

- Cách thực hiện: Hai tay rộng hơn vai, lòng bàn tay úp xuống đất.

Thực hiện co duỗi khớp khuỷa tay thân người hai chân khép thật chặt, dùng

sức co duỗi tay theo chiều lên xuống.

- Khối lượng: Tập lặp lại 3 - 4 tổ, mỗi tổ 8 - 10 lần, nghỉ giữa 30” - 1

phút.

- Yêu cầu: Động tác thực hiện đúng kỹ thuật.

 Nhóm các bài tập phát triển sức bền

 Bài tập 11: Bài tập chạy cự ly 800m, 1500m hoặc 2000m

- Cách thực hiện: Đứng tập trung ở vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh thì

chạy vòng sân (hoặc sân bóng rổ) với cự ly 800m, 1500m hoặc 2000m.

Cường độ chạy khoảng 80 - 85% sức.

- Yêu cầu: Chạy tốc độ đều, chú ý hơi thở.

 Bài tập 12: Chạy biến tốc cự ly 400m - 600m

- Cách thực hiện: VĐV xếp hàng cách nhau 1m trước vạch xuất phát.

Khi nghe thấy hiệu lệnh sẽ dùng tốc độ chạy nhanh ra trước đến vạch mốc

hoặc cột mốc 50m thì dùng tốc độ trung bình tiếp tục lại chạy nhanh 50m, cứ

thế thay đổi nhanh chậm chạy hết cự ly 400m hoặc 600m.

- Khối lượng: 400 - 600m cường độ chạy nhanh tối đa chạy trung bình.

Cường độ 70 - 80%.67- u cầu: Khi chạy trung bình khơng được đi bộ.

 Nhóm các bài tập phát triển linh hoạt, mềm dẻo

 Bài tập 13: Nhảy chữ thập

- Cách thực hiện: Dọc theo biên dọc của sân, dùng phấn kẻ hai đường

thẳng song song với biên dọc cách biên dọc 1m, sau đó cứ cách nhau 1m lại

kẻ một đường vng góc với 2 đường trên tạo thành 4 ơ vuông cho một người

tập nối tiếp thành một dãy như hình biểu thị.

3412Trong mỗi 4 ơ lần lượt đánh số 1, 2, 3, 4. Sinh viên sẽ lần lượt dùng

từng chân nhảy vào mỗi ơ theo trình tự 1 – 2 – 3 – 4 rồi lại lặp lại.

- Khối lượng: Nhảy lặp lại 4 tổ, mỗi tổ 15” nghỉ giữa 30”.

- Yêu cầu: Lần sau nhanh hơn lần trước. Cách nhảy được nhiều ơ càng

tốt song phải đúng trình tự.

 Bài tập 14: Trò chơi cướp bóng

- Cách thực hiện: Trên vạch giữa sân cứ 2m đặt 1 quả bóng. Hai đội

đứng hai bên biên ngang khi nghe thấy hiệu lệnh chạy đến vạch giữa nhặt

bóng lên dẫn về vị trí đứng ban đầu. Đối phương tìm cách giành lại bóng hợp

lệ. Nếu bên nào giành được nhiều bóng bên đó sẽ thắng.

- Khối lượng: Trò chơi tiến hành hai đợt, mỗi đợt 3 phút, nghỉ giữa 1 –

2 phút.

- Yêu cầu: Dẫn bóng cướp bóng hợp lệ.

 Bài tập15: Bài tập đá lăng

- Cách thực hiện: Bám một tay vào điểm tựa (thanh dóng, thành tường

hoặc 2 người bám vào nhau đá lăng chân trước, sau và sang ngang.

- Khối lượng: 3 x 1 phút nghỉ giữa 30”.

- Yêu cầu: Biên độ động tác lớn.68 Bài tập 16: Nhảy dây

- Cách thực hiện: Đứng thành hàng ngang cách nhau 1,5m chuẩn bị

cầm dây nhảy xoay cổ tay vung dây từ sau lên trên xuống dưới hai chân bật

nhảy đưa dây qua phía dưới bàn chân.

- Khối lượng: 3 x 1 phút nghỉ giữa 30”.

- Yêu cầu: Phối hợp nhịp nhàng giữa hai tay và chân.

 Nhóm các bài tập vòng tròn

Nhóm các bài tập vòng tròn nhằm nâng cao năng lực vận động (được

đề tài trình bày ở phần phụ lục 2).

3.3. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển thể lực chung

cho nam sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tiền Giang

3.3.1. Kế hoạch tập luyện cho nam sinh viên năm thứ nhất vào giờ

học GDTC nội khóa

Kế hoạch học tập:

Đối tượng học tập là 100 nam sinh viên năm thứ nhất học theo chương

trình GDTC hiện hành của trường và ứng dụng các bài tập phát triển TLC mà

đề tài đã lựa chọn.

Thời gian học tập: Từ tháng 09/2015 đến 12/2015 (4 tháng), tổng 16

tuần, mỗi tuần 2 giáo án, mỗi giáo án 2 tiết (mỗi tiết 50 phút). Ngày tập cụ thể

theo kế hoạch trường đề ra.

Kiểm tra đánh giá: Kiểm tra trước và sau thực nghiệm bằng các test

kiểm tra các chỉ tiêu thể lực theo QĐ 53 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dụng của giáo án:

Trong mỗi giáo án, tùy theo điều kiện cụ thể sẽ ưa tiên chọn các bài tập

theo thứ tự:

- Bài tập phát triển tố chất mềm dẻo;

- Bài tập phát triển sức nhanh – khả năng phối hợp vận động;

- Bài tập phát triển sức mạnh, sức mạnh tốc độ;

- Bài tập phát triển sức bền tốc độ;

- Bài tập phát triển sức bền chung.69Trong đó, bài tập phát triển tố chất mềm dẻo được đưa vào phần đầu

của buổi tập, các bài tập phát triển tố chất khác được thực hiện cuối mỗi buổi

tập. Phần còn lại giữa mỗi buổi tập là nội dung chương trình nội khóa GDTC.

Lượng vận động và phương pháp tập luyện cho mỗi buổi tập:

Sau khi xác định được nội dung của mỗi buổi tập, xác định được lượng

vận động cho mỗi buổi tập, đề tài đã dựa vào cơ sở sinh lý của các tố chất thể

lực, lý luận và phương pháp các tố chất thể lực, cũng như dựa vào thực trạng

thể lực chung và kế hoạch giảng dạy để xác định lượng vận động và yêu câu

đối với từng bài tập để tăng (hoặc giảm) cường độ, tăng (hoặc giảm) khối

lượng, hoặc cùng một lúc tăng (hoặc giảm) cả cường độ và khối lượng. Tuy

nhiên, việc tăng giảm lượng vận động phải trong giới hạn cho phép, phải theo

nguyên tắc tăng dần (hoặc giảm dần).

Lượng vận động tăng dần theo hình bậc thang với chu kỳ là 4 tuần tăng

một lần, kết hợp với nghỉ ngơi, thả lỏng tích cực giữa các buổi tập hoặc giữa

các bài tập trong mỗi buổi tập.

Sử dụng phương pháp vòng tròn lặp lại.

Phân phối hệ thống các bài tập và thời gian thực hiện:

Gồm 16 bài tập được đưa vào chương trình giảng dạy theo phân phối

chương trình mơn GDTC dành cho nam sinh viên năm thứ nhất trường Đại

học Tiền Giang năm học 2014 - 2015.

Thời gian áp dụng các BTTL chung: 20 - 25 phút cuối phần cơ bản của

mỗi buổi học GDTC nội khóa.

Trên cơ sở các nhóm bài tập nói trên đề tài tiến hành xây dựng kế hoạch

tập luyện tháng cho sinh viên, kế hoạch tập luyện được trình bày ở bảng 3.6.

Bảng 3.6: Kế hoạch tập luyện phát triển thể lực chung nam sinh

viên năm nhất trường Đại học Tiền Giang (năm học 2014 - 2015)

Buổi tập

tháng

Buổi

thứ 1Bài tập

Chạy 30m XPCKhối lượngYêu cầuChạy 6 – 8 lần x30m Biên độ động tác

tốc độ tối đa thời lớn, tần số động tác

gian nghỉ giữa 30”

nhanh70Buổi tập

thángBài tậpChạy 1500mKhối lượngYêu cầuTốc độ trung bình

yếu (chạy hết cự ly, Chú ý thở đều

khơng tính thời gian)Ép mỗi khớp 3x30”

Bài tập ép dẻo

dùng sức ép xuống

khớp hông, gối, cổ,

vừa phải nghỉ giữa

chân trên đệm

30”

Buổi

thứ 2Buổi

thứ 3

Buổi

thứ 4Gánh tạ 20kg đứng

lên ngồi xuốngÉp hông ngang dọc

gối thẳng. Ép cổ

chân gối sang hai

bên biên độ lớn3 – 4 tổ x 20 lần nghỉ Ngồi xổm sâu đứng

1 – 1’30”

lên kiễng chânNằm ngữa gập

bụng nằm sấp gập 20 lần mỗi làm 2 tổ

lưngThẳng gối bàn tay

chạm mũi bàn chânBài tập vòng tròn

Tính theo các trạm

(tổ hợp 1)Thực hiện liên tục

k.l của các trạmBài tập vòng tròn

Tính theo các trạm

(tổ hợp 2)Thực hiện liên tục

k.l của các trạmBảng 3.7: Khung chương trình mơn học GDTC nội khóa

Nội dung

Bài tập phát triển chung

Điền kinhTổngThờiHọcsố tiết

14

14lượng

14phầnTổngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.4: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chung cho nam sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Tiền Giang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×