Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách thức được chăm sóc nha khoa

Cách thức được chăm sóc nha khoa

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.Cách thức được chăm sóc nha khoa

Mang theo danh sách các loại thuốc quý vị uốngSẵn sàng nói chuyện với PCD của quý vị về bất cứ vấn đề nha khoa nào quý vị hay con

em quý vị gặp phảiNhớ gọi báo cho văn phòng PCD của quý vị nếu quý vị bị trễ hoặc không thể đi đến buổi hẹn.Chăm sóc định kỳSức khỏe răng miệng là một phần quan trọng của sức khỏe tổng quát và sự an lành.

Chương trình Nha khoa Medi-Cal khuyên quý vị nên cho con em bắt đầu đi khám với nha sĩ từ

ngày sinh nhật đầu tiên. Chăm sóc định kỳ là dịch vụ chăm sóc nha khoa thơng thường.

LIBERTY đài thọ cho dịch vụ chăm sóc định kỳ của quý vị do PCD thực hiện. Một số dịch vụ

có thể được giới thiệu đến các nha sĩ chuyên khoa và một số dịch vụ có thể phải được cho

phép trước (chấp thuận trước).

Dịch vụ nha khoa có thể được đài thọ cho trẻ em là:Khám và chụp quang tuyến x

Làm sạch răng

Trị liệu bằng chất fluoride

Thoa chất trám phủ bề mặt răng

Trám răng

Mão răng

Nhổ răng

Điều trị ống tủy chân răn

Niềng răng

Dụng cụ thay thế răng bị mấtDịch vụ nha khoa có thể được đài thọ cho người lớn là:

Khám và chụp quang tuyến x

Làm sạch răng

Trị liệu bằng chất fluoride

Trám răng

Điều trị ống tủy chân răng (răng trước)

Nhổ răng

Mão răng

Toàn hàm giả

Các dịch vụ nha khoa cần thiết về mặt nha khoaĐể biết danh sách toàn phần các dịch vụ nha khoa cho trẻ em và người lớn, vui lòng đọc 4.

Quyền lợi và các dịch vụ, bắt đầu từ trang 29 trong tập cẩm nang này.

Gọi cho Ban Dịch vụ hội viên tại số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Chúng tơi có

mặt thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi này miễn phí. Vào

trang mạng của chúng tơi tại www.libertydentalplan.com.213.Cách thức được chăm sóc nha khoaChăm sóc nha khoa khẩn cấp hoặc cấp cứuLIBERTY đài thọ cho dịch vụ chăm sóc nha khoa cấp cứu. Quý vị có thể nhận được dịch vụ

chăm sóc nha khoa cấp cứu 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Chăm sóc cấp cứu có thể là

đau, chảy máu hoặc sưng. Trong giờ làm việc thơng thường của văn phòng nha khoa, quý vị

có thể gọi PCD của quý vị để được giúp đỡ.

Sau giờ làm việc thông thường của văn phòng nha khoa, trước hết, quý vị nên cố gắng gọi

cho PCD của quý vị. Nếu quý vị không tìm được PCD của quý vị, hãy gọi số 877-550-3875

(TTY 800-735-2929). Nhân viên văn phòng dịch vụ trực 24 giờ của LIBERTY sẽ giúp cho quý

vị.

Nếu quý vị ở ngoài khu vực phục vụ và cần được chăm sóc cấp cứu, vui lòng cố gắng tìm một

nha sĩ gần q vị hoặc đến phòng cấp cứu. Một khi quý vị đã được chăm sóc cho trường hợp

cấp cứu, quý vị phải gọi cho PCD để được chăm sóc tiếp tục.

Một trường hợp nha khoa cấp cứu có thể là đau, chảy máu, hoặc sưng có thể gây tổn hại nếu

khơng được chữa trị. Nếu dịch vụ nha khoa có thể giúp quý vị cứu giữ được răng, làm ngừng

đau hoặc chảy máu, việc này gọi là chăm sóc cấp cứu. Q vị khơng cần được chấp thuận để

được chăm sóc nha khoa cấp cứu.

Nha sĩ này có thể yêu cầu q vị phải trả tồn bộ chi phí chăm sóc nha khoa cấp cứu. Chúng

tơi sẽ hồn lại chi phí chăm sóc nha khoa cấp cứu lại cho quý vị. LIBERTY có thể khơng trả

tiền cho những dịch vụ khơng được coi là trường hợp cấp cứu nha khoa. Nếu q vị đã trả chi

phí chăm sóc nha khoa cấp cứu, xin gởi bản sao hóa đơn đến cho chúng tơi trong vòng 90

ngày về:

LIBERTY Dental Plan of California

Claims Department

PO Box 26110

Santa Ana, CA 92799-6110

Nếu cần được trợ giúp, xin q vị gọi số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Chúng tơi có mặt

thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi này miễn phí.Nơi nhận dịch vụ chăm sóc nha khoaPCD của quý vị sẽ thực hiện hầu hết việc chăm sóc nha khoa định kỳ cho quý vị. PCD của quý

vị sẽ giới thiệu quý vị đến nha sĩ chuyên khoa nếu quý vị cần.

Nếu cần trợ giúp để lấy hẹn, quý vị gọi cho số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Chúng tơi

có mặt thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi này miễn phí.Gọi cho Ban Dịch vụ hội viên tại số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Chúng tơi có

mặt thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi này miễn phí. Vào

trang mạng của chúng tơi tại www.libertydentalplan.com.223.Cách thức được chăm sóc nha khoa

Nếu quý vị cần được chăm sóc nha khoa khẩn cấp hoặc cấp cứu, xin gọi PCD của quý vị.

Nếu cần được trợ giúp để lấy hẹn, hoặc khi quý vị đang ở ngoài khu vực cư ngụ, xin gọi số

877-550-3875 (TTY 800-735-2929).

Trong trường hợ p cấ p cứu, hãy gọi 911 hoặc đế n phòng cấ p cứu gầ n nhấ t.Danh mục các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa

Danh mục các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa của LIBERTY có ghi tên các nha sĩ và các văn

phòng nha khoa thuộc hệ thống của Chương trình. Hệ thống là nhóm nha sĩ và các văn phòng

nha khoa làm việc với LIBERTY.

Trong Danh mục các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa của LIBERTY có danh sách các nha sĩ,

các Trung tâm y tế đạt tiêu chuẩn liên bang (Federally Qualified Health Centers, FQHC), các

Trung tâm y tế dành cho người Mỹ bản xứ (Indian Health Centers, IHC) và Y viện dành cho

người Mỹ gốc bản xứ.

Danh mục các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa có ghi tên các nha sĩ, địa chỉ các văn phòng

nha khoa, giờ làm việc và ngôn ngữ sử dụng. Danh mục này có cho quý vị biết là nhà cung

cấp dịch vụ nha khoa có nhận bệnh nhân mới. Danh mục này cũng có cho quý vị biết mức độ

ra vào các tòa nhà dễ dàng như thế nào.

Q vị có thể tìm Danh mục các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa trên mạng tại

www.libertydentalplan.com.

Nếu quý vị cần được cấp một bản in Danh mục các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa, xin gọi số

877-550-3875 (TTY 800-735-2929).Hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa

Hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa là nhóm các nha sĩ và nha sĩ chuyên khoa làm

việc với LIBERTY. Quý vị sẽ được cấp các dịch vụ được đài thọ qua hệ thống của chúng tôi.Trong hệ thống

Quý vị sẽ dùng các nha sĩ thuộc hệ thống của LIBERTY để được chăm sóc nha khoa mà quý

vị cần. Quý vị sẽ được PCD của quý vị cung cấp các dịch vụ phòng ngừa và định kỳ. Quý vị

cũng sẽ dùng các nha sĩ chuyên khoa và các nhà cung cấp dịch vụ khác trong hệ thống của

chúng tôi.

Để được cấp Danh mục các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa, xin quý vị gọi số 877-550-3875

(TTY 800-735-2929). Hoặc quý vị có thể tìm Danh mục các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa

trên trang mạng tại www.libertydentalplan.com.Gọi cho Ban Dịch vụ hội viên tại số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Chúng tôi có

mặt thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi này miễn phí. Vào

trang mạng của chúng tơi tại www.libertydentalplan.com.233.Cách thức được chăm sóc nha khoa

Nếu quý vị cần được chăm sóc nha khoa khẩn cấp hoặc cấp cứu, xin gọi PCD của quý vị. Nếu

cần được trợ giúp để lấy hẹn, hoặc khi quý vị đang ở ngoài khu vực cư ngụ, xin gọi số 877550-3875 (TTY 800-735-2929).

Trong trường hợ p cấ p cứu y tế, hãy gọi 911 hoặc đế n phòng cấ p cứu gầ n nhấ t.Ngoài hệ thống

Các nha sĩ ngồi hệ thống là những người khơng có thỏa thuận làm việc với LIBERTY. Để

được chăm sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu, các dịch vụ do hội viên trả cho có thể được Chương

trình hồn lại. Nếu q vị cần dịch vụ chăm sóc nha khoa được đài thọ, q vị có thể được

cấp những dịch vụ này ngồi hệ thống mà không tốn tiền. Dịch vụ nha khoa có thể được đài

thọ nếu những dịch vụ này cần thiết về mặt y khoa hoặc không được cung cấp trong hệ thống.

Nếu cần trợ giúp với những dịch vụ ngoài hệ thống, xin quý vị gọi cho số 877-550-3875

(TTY 800-735-2929).

Nếu quý vị ở ngoài khu vực phục vụ của chúng tơi và cần được chăm sóc mà khơng phải là

trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi ngay cho PCD của quý vị. Hoặc gọi số 877-550-3875

(TTY 800-735-2929).

Nếu quý vị có thắc mắc về việc chăm sóc ở ngồi hệ thống hoặc ngoài khu vực phục vụ, xin

gọi cho số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929).Nha sĩQuý vị sẽ chọn một nha sĩ gia đình (primary care dentist, PCD) trong Danh mục các nhà cung

cấp dịch vụ nha khoa thuộc LIBERTY. PCD của quý vị phải là nha sĩ có tham gia trong

chương trình. Điều này có nghĩa là nha sĩ này phải ở trong hệ thống của chúng tôi. Để nhận

được một bản Danh mục các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa, xin quý vị gọi cho số 877-5503875 (TTY 800-735-2929).

Quý vị nên gọi nếu quý vị muốn biết chắc là PCD quý vị chọn vẫn còn nhận bệnh nhân mới.

Nếu quý vị đang khám với nha sĩ cho một số vấn đề trước khi quý vị trở thành hội viên của

LIBERTY, quý vị có thể vẫn tiếp tục đi khám với nha sĩ đó. Điều này được gọi là sự chăm sóc

tiếp tục. Quý vị có thể đọc thêm phần chăm sóc tiếp tục ở trang 16 trong tập Cẩm nang Hội

viên này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929).

Nếu quý vị cần một nha sĩ chuyên khoa, PCD của quý vị sẽ giới thiệu quý vị đến một nhà

chuyên khoa trong hệ thống của chúng tôi.

Xin nhớ rằng, nếu quý vị không chọn PCP, chúng tôi sẽ chọn PCP cho quý vị. Quý vị là người

biết rõ hơn ai hết nhu cầu chăm sóc nha khoa của mình, vì vậy tốt nhất là quý vị nên tự chọn.Gọi cho Ban Dịch vụ hội viên tại số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Chúng tơi có

mặt thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi này miễn phí. Vào

trang mạng của chúng tơi tại www.libertydentalplan.com.243.Cách thức được chăm sóc nha khoa

Nếu q vị cần đổi PCD, quý vị phải chọn PCD có tên trong Danh mục các nhà cung cấp dịch

vụ nha khoa của chúng tôi. Quý vị cần biết chắc chắn rằng PCD có nhận bệnh nhân mới. Để

đổi PCD, xin quý vị gọi cho Tổ chức Chọn lựa Chương trình Bảo hiể m Sức khỏe theo số1800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077), hoặc vào trang mạng

http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov.Nha sĩ gia đình (Primary Care Dentist, PCD)Hội viên mới phải chọn PCD trong vòng 30 ngày sau khi ghi danh vào chương trình này. Q

vị có thể chọn một nha sĩ tổng quát làm PCD cho mình.

Quý vị có thể chọn Trung tâm y tế đạt tiêu chuẩn liên bang (Federally Qualified Health Center,

FQHC), Y viện dành cho người Mỹ gốc bản xứ (Native American Health Clinic) hoặc một cơ

sở chăm sóc nha khoa chính làm PCD cho mình. Trung tâm phải nằm trong hệ thống của

LIBERTY và quý vị phải hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của họ. Các trung tâm này nằm trong

các khu vực khơng có nhiều dịch vụ chăm sóc nha khoa.

Q vị có thể chọn cùng PCD hoặc khác PCD cho tất cả mọi người là hội viên của LIBERTY

trong gia đình của q vị.

Nếu q vị khơng chọn PCD trong vòng 30 ngày, chương trình sẽ chọn một trong nha sĩ làm

việc với LIBERTY cho quý vị.

Nha sĩ PCD của quý vị sẽ:

Tìm hiểu nhu cầu nha khoa của quý vịGiữ hồ sơ nha khoa của quý vịCung cấp cho q vị dịch vụ chăm sóc nha khoa phòng ngừa và định kỳ mà quý vị cầnGiới thiệu (gởi) cho quý vị đến nha sĩ chuyên khoa nếu cầnQuý vị có thể xem trong Danh mục các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa để tìm PCD trong hệ

thống của LIBERTY. Trong Danh mục các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa có danh sách các

Trung tâm y tế đạt tiêu chuẩn liên bang (FQHC) làm việc với LIBERTY.

Quý vị có thể tìm Danh mục các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa trên trang mạng tại

www.libertydentalplan.com. Hoặc gọi số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Quý vị cũng có

thể gọi để biết xem nha sĩ PCD quý vị muốn chọn có nhận bệnh nhân mới hay không.Chọn nha sĩQuý vị là người biết rõ hơn ai hết nhu cầu chăm sóc nha khoa của mình, vì vậy tốt nhất là quý

vị nên tự chọn PCD cho mình.

Gọi cho Ban Dịch vụ hội viên tại số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Chúng tơi có

mặt thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi này miễn phí. Vào

trang mạng của chúng tơi tại www.libertydentalplan.com.253.Cách thức được chăm sóc nha khoa

Tốt nhất là quý vị nên giữ và dùng cùng một PCD để họ có thể biết được nhu cầu chăm sóc

nha khoa của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn đổi PCD mới, quý vị có thể đổi mỗi tháng

một lần. Quý vị phải chọn một PCD trong hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa của

LIBERTY và đang nhận bệnh nhân mới.

Nha sĩ quý vị chọn sẽ trở thành PCD của quý vị vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp sau khi

quý vị đổi.

Để đổi nha sĩ, xin quý vị gọi số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929).

Chúng tơi có thể u cầu q vị đổi PCD nếu PCD không nhận bệnh nhân mới, đã rời khỏi hệ

thống của chúng tơi, hoặc khơng chăm sóc cho bệnh nhân ở độ tuổi của quý vị. LIBERTY

hoặc PCD của quý vị cũng có thể yêu cầu quý vị đổi sang PCD khác vì q vị khơng thuận

hoặc khơng đồng ý với PCD của quý vị, hoặc vì quý vị bỏ lỡ hẹn hoặc trễ hẹn. Nếu chúng tôi

cần đổi PCD của quý vị, chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do tại sao.

Nếu quý vị đổi PCD, quý vị sẽ nhận được một thẻ ID hội viên chương trình bảo hiểm nha khoa

mới qua bưu điện. Trên thẻ sẽ có tên của PCD mới của quý vị. Hãy gọi cho ban Dịch vụ hội

viên nếu quý vị có điều gì thắc mắc về việc được cấp thẻ ID mới.Lấy hẹn và đến khámKhi quý vị cần được chăm sóc nha khoa:

Gọi cho nha sĩ PCDChuẩn bị sẵn số ID LIBERTY khi gọiĐể lại tin nhắn với tên và số điện thoại của q vị nếu văn phòng đóng cửaMang theo thẻ BIC và thẻ ID bảo hiểm nha khoa của quý vị khi đến văn phòng vào buổi

hẹnMang theo giấy căn cước hoặc bằng lái xeHãy đến đúng giờ hẹnGọi ngay nếu quý vị không thể giữ hẹn hoặc sẽ trễChuẩn bị sẵn các câu hỏi trong trường hợp q vị cần hỏi nha sĩThanh tốn

Q vị khơng phải trả khoản khấu trừ hoặc đồng trả nào cho các dịch vụ được đài thọ. Trong

hầu hết các trường hợp, q vị sẽ khơng nhận được hóa đơn từ nha sĩ. Q vị có thể nhận

được một Giải thích về quyền lợi (Explanation of Benefits, EOB) hoặc giấy xác nhận của nha

sĩ. EOB và giấy xác nhận không phải là hóa đơn.

Nếu nhận được hóa đơn, xin quý vi ̣ gọi số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Cho chúng tôi

biết số tiền bị tính, ngày phục vụ và lý do của hóa đơn.

Gọi cho Ban Dịch vụ hội viên tại số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Chúng tơi có

mặt thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi này miễn phí. Vào

trang mạng của chúng tơi tại www.libertydentalplan.com.263.Cách thức được chăm sóc nha khoa

Nếu quý vị nhận được hóa đơn hoặc được u cầu thanh tốn tiền đồng trả, quý vị cũng có

thể nộp đơn yêu cầu thanh tốn. Q vị phải cho chúng tơi biết bằng văn bản lý do tại sao quý

vị phải trả tiền cho món đồ hoặc dịch vụ. Chúng tơi sẽ xem thư yêu cầu thanh toán của quý vị

và quyết định xem q vị có thể được hồn tiền hay khơng. Nếu có điều gì thắc mắc hoặc cần

u cầu mẫu u cầu thanh tốn, vui lòng gọi 877-550-3875 (TTY 800-735-2929).Giới thiệu

PCD của quý vị sẽ viết giấy giới thiệu để gởi quý vị đến một nha sĩ chuyên khoa nếu quý vị

cần. Nha sĩ chun khoa là nha sĩ có trình độ học vấn cao trong một lĩnh vực nha khoa. PCD

của quý vị sẽ làm việc với quý vị để chọn một nha sĩ chuyên khoa. Văn phòng PCD của quý vị

có thể giúp quý vị lấy hẹn để gặp nha sĩ chuyên khoa

PCD của quý vị có thể đưa cho quý vị một mẫu đơn để đưa cho nha sĩ chuyên khoa. Nha sĩ

chuyên khoa sẽ điền vào mẫu đơn và gởi lại cho PCD của quý vị.

Nếu quý vị muốn có một bản sao của quy định giới thiệu của chúng tơi, vui lòng gọi 877-5503875 (TTY 800-735-2929).

Q vị không cần giấy giới thiệu cho:

Đi khám với PCDChăm sóc cấp cứu hoặc khẩn cấpĐược cho phép trướcĐối với một số dịch vụ, PCD hoặc nha sĩ chuyên khoa của quý vị sẽ cần hỏi chúng tôi trước

khi quý vị được chăm sóc. Điều này được gọi là cho phép trước hoặc chấp thuận trước. Điều

này có nghĩa là LIBERTY đồng ý rằng sự chăm sóc là cần thiết về mặt y tế (cần thiết). Các

dịch vụ nha khoa phải đáp ứng các quy tắc của chương trình Medi-Cal về sự cần thiết về y tế.

Các dịch vụ nha khoa này cần được cho phép trước, ngay cả khi những dịch vụ này được

thực hiện bởi nha sĩ trong hệ thống LIBERTY:

Lấy tủy răngMão răngToàn hàm giảĐệm hàm giảCạo vôi răng chuyên sâu (cạo vôi và nạo túi nha chu)Gây mê tổng quát và gây mê truyền tĩnh mạch (IV)Những dịch vụ nha khoa khác mà nha sĩ của quý vị đề nghị cũng có thể cần được cho phép

trước.

Gọi cho Ban Dịch vụ hội viên tại số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Chúng tơi có

mặt thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi này miễn phí. Vào

trang mạng của chúng tơi tại www.libertydentalplan.com.273.Cách thức được chăm sóc nha khoa

Dịch vụ rngồi khu vực phục vụ của LIBERTY cần phải được cho phép trước. Để được chăm

sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu khi quý vị ở ngồi khu vực phục vụ của mình, vui lòng gọi

LIBERTY tại 877-550-3875 (TTY 800-735-2929) để được giúp đỡ.

Đối với một số dịch vụ, như chăm sóc do nha sĩ chuyên khoa thực hiện, hoặc thực hiện các

dịch vụ nha khoa ngoài hệ thống, quý vị cần phải được LIBERTY cho phép trước. Chúng tơi

sẽ quyết định trong vòng 5 ngày làm việc, đối với dịch vụ thông thường, hoặc 72 giờ cho các

dịch vụ chăm sóc khẩn cấp. Thể theo, Mục 1363.1 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn

California, thời gian này sẽ ngắn hơn khi cần thiết về mặt y tế.

Nếu quý vị yêu cầu chúng tôi chấp thuận một số dịch vụ nha khoa nào đó, chúng tơi cứu xét

u cầu của q vị để quyết định xem sự chăm sóc này có cần thiết về mặt y tế hay không.

Chúng tôi không trả tiền cho những nhân viên duyệt xét của chúng tôi để từ chối đài thọ bảo

hiểm hoặc dịch vụ nha khoa. Nếu chúng tơi khơng chấp thuận cho sự chăm sóc, chúng tôi sẽ

cho quý vị biết lý do tại sao.

LIBERTY sẽ liên lạc với quý vị nếu chúng tôi cần thêm thơng tin hoặc có thêm thời giờ để

duyệt xét yêu cầu của quý vị.Ý kiến y khoa thứ hai

Quý vị có thể muốn có ý kiến thứ hai về việc chăm sóc mà PCD của quý vị nói rằng quý vị cần,

hoặc về chẩn đoán hoặc kế hoạch điều trị của q vị. Thí dụ, q vị có thể muốn có một ý kiến

thứ hai nếu q vị khơng biết chắc là quý vị cần được điều trị hay giải phẫu.

Để có ý kiến thứ hai, vui lòng gọi PCD của quý vị. PCD của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến

nhà cung cấp dịch vụ nha khoa trong hệ thống để lấy ý kiến thứ hai. Hoặc gọi số 877-5503875 (TTY 800-735-2929).

Chúng tôi sẽ trả tiền cho quý vị được có ý kiến thứ hai nếu quý vị hoặc nha sĩ PCD trong hệ

thống của quý vị yêu cầu. LIBERTY sẽ chấp thuận trước cho quý vị để quý vị lấy ý kiến thứ hai

trong vòng 5 ngày làm việc. Chúng tôi sẽ quyết định trong vòng 72 giờ, nếu quý vị cần dịch vụ

khẩn cấp hoặc cấp cứu.

Xin gọi cho Ban Dịch vụ hội viên tại 877-550-3875 (TTY 800-735-2929).

Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của quý vị được cấp ý kiến thứ hai, quý vị có thể kháng cáo. Để

tìm hiểu thêm về thủ tục kháng cáo, vui lòng sang trang 44 trong cuốn cẩm nang này.Được chăm sóc đúng lúcKhi quý vị cần dịch vụ chăm sóc nha khoa, điều quan trọng là quý vị được cấp dịch vụ này một

cách nhanh chóng. Lấy hẹn chăm sóc định kỳ để đi khám với nha sĩ nếu quý vị là hội viên mới

hoặc lấy hẹn chăm sóc định kỳ nếu quý vị có bảo hiểm sức khỏe mới. Quý vị chờ đợi bao lâu

trước khi được gặp nha sĩ sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của quý vị.

Gọi cho Ban Dịch vụ hội viên tại số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Chúng tơi có

mặt thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi này miễn phí. Vào

trang mạng của chúng tơi tại www.libertydentalplan.com.283.Cách thức được chăm sóc nha khoa

Điều này cũng tùy thuộc vào loại chăm sóc nha khoa quý vị cần có. Quý vị có thể chờ đợi lâu

hơn trước khi quý vị được gặp nha sĩ nếu việc chờ đợi không làm hại sức khỏe của quý

vị. Tốt nhất là hẹn đi khám với nha sĩ trong ngày làm việc.

Lưu ý: Nói chung, ngày làm việc là thứ hai đến thứ sáu và trong hầu hết các trường hợp, ngày

làm việc không phải ngày cuối tuần hoặc ngày lễ.

Bảng dưới đây cho quý vị biết quý vị gặp nha sĩ sớm hay muộn.

Loại chăm sóc

Lấy hẹn dành cho chăm

sóc khẩn cấp/cấp cứu

Lấy hẹn khơng khẩn cấp

Chăm sóc phòng ngừaThí dụ

Đau trầm trọng, sưng hoặc chảy máuCăn bản

24 giờKhám, chụp quang tuyến X, chăm sóc

phục hồi

Làm sạch răng, nạo túi nha chu4 tuần

4 tuầnLấy hẹn với nha sĩ chuyên

Nội nha, Giải phẫu răng miệng, Nha

30 ngày làm

khoa

khoa nhi đồng

việc

*Các buổi hẹn chăm sóc định kỳ, chăm sóc phòng ngừa và tư vấn chun khoa sẽ khơng

được q bốn tuần kể từ ngày xin hẹn.

Thời gian chờ đợi trong văn phòng nha khoa khơng được dài hơn 30 phút.

LIBERTY có thể khơng cho q vị được nha sĩ quý vị chọn vì một trong những lý do sau:

Nha sĩ khơng nhận bệnh nhân mới (q vị có thể đổi sang nha sĩ này sau)Nha sĩ đã có đủ số bệnh nhân tối đa của họBất cứ dịch vụ hoặc vật liệu nào mà quý vị nhận được từ một nha sĩ mà không phải là PCD

của quý vị mà khơng có sự giới thiệu đã được chấp thuận thì sẽ khơng được Chương trình đài

thọ.Gọi cho Ban Dịch vụ hội viên tại số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Chúng tôi có

mặt thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi này miễn phí. Vào

trang mạng của chúng tôi tại www.libertydentalplan.com.294. Quyền lợi và các dịch vụ

Chương trình bảo hiểm nha khoa của quý vị đài thọ những gìTrong phần này, chúng tơi giải thích tất cả các dịch vụ được đài thọ của quý vị với tư cách hội

viên của Chương trình. Các dịch vụ được đài thọ của quý vị được cung cấp miễn phí nếu cần

thiết về mặt y tế (cần phải có). Sự chăm sóc cần thiết về mặt y khoa (cần phải có) là sự chăm

sóc để ngăn chận và trị dứt một chứng bệnh và bệnh tật nha khoa và sự đau đớn vì lý do răng

miệng, để trả lại cho răng hình thức và chức năng của răng, cũng như để sửa hình dạng hoặc

chức năng của mặt.

Chúng tôi cung cấp các loại dịch vụ nha khoa sau đây:

Loại dịch vụThí dụChẩn đốnKhám, Chụp quang tuyến XPhòng ngừaPhục hồiLàm sạch răng, điều trị bằng fluoride, thoa

chất trám phủ bề mặt răng

Trám răng, mão răngTrị liệu nội nhaLấy tủy tồn bộ, rút tủy răngNha chuGiải phẫu nướu răngPhục hình răng miệng, Tháo ra đượcGiải phẫu răng miệng và hàm mặtĐệm lại đế của toàn hàm răng giả gắn ngay,

toàn hàm răng giả

Nhổ răngChỉnh hình răngNiềng răngPhụ trợGây mê, gây mê tổng qtVui lòng đọc bản tóm tắt các quyền lợi và từng phần dưới đây để tìm hiểu thêm về các dịch vụ

chính xác mà q vị có thể nhận được.Tóm tắt các quyền lợi

Quyền lợi nha khoa cho người lớn hiện nay gồm có:

Khám, chụp quang tuyến XLàm sạch răng định kỳ (làm sạch răng)Trị liệu bằng chất fluoride

Gọi cho Ban Dịch vụ hội viên tại số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Chúng tơi có

mặt thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi này miễn phí.

Vào trang mạng của chúng tơi tại www.libertydentalplan.com.304.Quyền lợi và các dịch vụ

Trám răngĐiều trị ống tủy chân răng trướcMão răng làm sẵn (bằng thép khơng rỉ hoặc trùng màu của răng)Tồn hàm giảĐệm đế hàm giảCác dịch vụ nha khoa cần thiết về mặt y tế

Quyền lợiKhông phải

là quyền lợiNgười được hưởng bảo hiểm từ 21 tuổi trở lên (Người lớn)

Phạm

vi toàn

diệnMang thai

và 60 ngày

sau khi

sanhPhạm vi giới

hạn, trường

hợp khơng có

thaiNgười tiêu

dùng trung

tâm khu vựcsống tại một

cơ sở y tế

(SNF/ICF)Khám lần đầu tiên

Khám định kỳ

Làm sạch răng

Fluoride

Dịch vụ phục hồi Trám răng bằng bột

trám thủy ngân/Nhựa

tổng hợp/Mão răng làm

sẵn

Mão răng bên trong do

phòng làm răng thực

hiện*

Cạo vơi răng và nạo túi

nha chu

Chăm sóc duy trì nha

chu

Điều trị ống tủy chân

răng phía trước

Điều trị ống tủy chân

răng phía trong

Một phần hàm giả

Toàn phần hàm giả

Nhổ răng

Dịch vụ chăm sóc cấp

cứuTrường hợp ngoại lệ:

*Được cho phép trong một số trường hợp đặc biệt đối với răng trong

Gọi cho Ban Dịch vụ hội viên tại số 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Chúng tơi có

mặt thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi này miễn phí. Vào

trang mạng của chúng tôi tại www.libertydentalplan.com.31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách thức được chăm sóc nha khoa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×