Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết cấu luận văn

Kết cấu luận văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

15Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của

Tổng Công ty bất động sản Đông Á trong kinh doanh bất động sản du lịch.16CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ NĂNG LỰC CẠNH

TRANH BẤT ĐỘNG SẢN TRONG DU LỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Bất động sản và thị trường bất động sản trong du lịch

1.1.1 Bất động sản

1.1.1.1. Khái niệm bất động sản

Tuỳ theo mục đích quản lý và sử dụng, tài sản được phân thành nhiều loại

khác nhau nhưng về cơ bản tài sản được phân làm hai loại: động sản và BĐS. Sự

phân chia này đã có trong Bộ Luật La Mã cách đây hàng ngàn năm và cho đến nay,

thuật ngữ BĐS được sử dụng phổ biến trên nhiều quốc gia, lãnh thổ trên thế giới.

Pháp luật của nhiều nước trên thế giới đều thống nhất ở chỗ coi bất động sản

gồm đất đai và những tài sản gắn liền với đất đai. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của

mỗi nước cũng có những nét đặc thù riêng thể hiện ở quan điểm phân loại và tiêu

chí phân loại bất động sản. Đối với nước ta cũng tiếp cận cách đặt vấn đề như vậy,

Điều 107 Bộ Luật Dân sự năm 2015 Việt Nam quy định: Bất động sản là các tài sản

không thể di dời bao gồm:

- Đất đai;

- Nhà, cơng trình xây dựng gắn liền với đất đai;

- Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, cơng trình xây dựng;

- Tài sản khác theo quy định của pháp luật. [11, tr32]

Có thể thấy rằng khái niệm BĐS ngay trong luật của Việt Nam cũng là một

khái niệm mở, bao hàm trong nó nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau. Tuy nhiên

có thể thấy bộ phận căn bản của BĐS chính là quyền sử dụng đất, do đó chính sách17đất đai có ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành, vận hành và phát triển của thị

trường BĐS.

Còn theo tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế, bất động sản là đất đai và những

cơng trình do con người tạo nên gắn liền với đất. Đó là những vật hữu hình cùng với

những tài sản nằm ở trên, phía trên hay dưới mặt đất. [10, tr3]

Như vậy, khái niệm bất động sản rất rộng, đa dạng nhưng nói chung có một

quan điểm thống nhất là bất động sản là đất đai và những tài sản gắn liền với đất đai

không di dời được, bao gồm cả những quyền gắn với việc sở hữu đất đai. Đó là một

phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người, gắn liền với mọi hoạt động xã

hội của mỗi quốc gia.

1.1.1.2. Đặc điểm của bất động sản

Tính cá biệt và tính khan hiếm

Đặc điểm này của BĐS xuất phát từ tính cá biệt và tính khan hiếm của đấtđai. Tính khan hiếm của đất đai là do diện tích bề mặt trái đất là có hạn. Tính khan

hiếm cụ thể của đất đai là giới hạn về diện tích đất đai của từng miếng đất, khu vực,

vùng, địa phương, lãnh thổ v.v.. Chính vì tính khan hiếm, tính cố định và khơng di

dời được của đất đai nên hàng hóa BĐS có tính cá biệt. Trong cùng một khu vực

nhỏ kể cả hai BĐS cạnh nhau đều có những yếu tố khơng giống nhau. Trên thị

trường BĐS khó tồn tại hai BĐS hồn tồn giống nhau vì chúng có vị trí khơng gian

khác nhau kể cả hai cơng trình cạnh nhau và cùng xây theo một thiết kế. Ngay trong

một tòa cao ốc thì các căn phòng cũng có hướng và cấu tạo nhà khác nhau. Ngồi

ra, chính các nhà đầu tư, kiến trúc sư đều quan tâm đến tính dị biệt hoặc để tạo sự

hấp dẫn đối với khách hàng hoặc thỏa mãn sở thích cá nhân...

Tính bền lâu

Do đất đai là tài sản do thiên nhiên ban tặng, một loại tài nguyên được xemnhư không thể bị hủy hoại, trừ khi có thiên tai, xói lở, vùi lấp. Đồng thời, các vật

kiến trúc và cơng trình xây dựng trên đất sau khi xây dựng hoặc sau một thời gian18sử dụng được cải tạo nâng cấp có thể tồn tại hàng trăm năm hoặc lâu hơn nữa. Vì

vậy, tính bền lâu của BĐS là chỉ tuổi thọ của vật kiến trúc và cơng trình xây dựng.

Cần phân biệt “tuổi thọ vật lý” và “tuổi thọ kinh tế” của BĐS. Tuổi thọ kinh

tế chấm dứt trong điều kiện thị trường và trạng thái hoạt động bình thường mà chi

phí sử dụng BĐS lại ngang bằng với lợi ích thu được từ BĐS đó. Tuổi thọ vật lý dài

hơn tuổi thọ kinh tế khá nhiều vì nó chấm dứt khi các kết cấu chịu lực chủ yếu của

vật kiến trúc và cơng trình xây dựng bị lão hóa và hư hỏng, khơng thể tiếp tục an

tồn cho việc sử dụng. Trong trường hợp đó, nếu xét thấy tiến hành cải tạo, nâng

cấp BĐS thu được lợi ích lớn hơn là phá đi và xây dựng mới thì có thể kéo dài tuổi

thọ vật lý để “chứa” được mấy lần tuổi thọ kinh tế. Thực tế, các nước trên thế giới

đã chứng minh tuổi thọ kinh tế của BĐS có liên quan đến tính chất sử dụng của

BĐS đó. Nói chung, tuổi thọ kinh tế của nhà ở, khách sạn, nhà hát là trên 40 năm;

của tuổi thọ kinh tế nhà xưởng công nghiệp, nhà ở phổ thông là trên 45 năm v.v..

Chính vì tính chất lâu bền của hàng hố BĐS là do đất đai không bị mất đi, không

bị thanh lý sau một q trình sử dụng, lại có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác

nhau, nên hàng hố BĐS rất phong phú và đa dạng, không bao giờ cạn.

Tính chịu sự ảnh hưởng lẫn nhau

BĐS chịu sự ảnh hưởng lẫn nhau rất lớn, giá trị của một BĐS này có thể bịtác động của BĐS khác. Đặc biệt, trong trường hợp Nhà nước đầu tư xây dựng các

công trình kết cấu hạ tầng sẽ làm tăng vẻ đẹp và nâng cao giá trị sử dụng của BĐS

trong khu vực đó. Trong thực tế, việc xây dựng BĐS này làm tôn thêm vẻ đẹp và sự

hấp dẫn của BĐS khác là hiện tượng khá phổ biến.

Tính thích ứng

Lợi ích của BĐS được sinh ra trong quá trình sử dụng. BĐS trong q trìnhsử dụng có thể điều chỉnh cơng năng mà vẫn giữ được những nét đặc trưng của nó,

đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu sử dụng của người tiêu dùng trong việc thoả mãn

nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác.

Tính phụ thuộc vào năng lực quản lý19Hàng hố BĐS đòi hỏi khả năng và chi phí quản lý cao hơn so với các hàng

hố thơng thường khác. Việc đầu tư xây dựng BĐS rất phức tạp, đòi hỏi chi phí lớn

và thời gian dài. Do đó, BĐS đòi hỏi cần có khả năng quản lý thích hợp và tương

xứng.

Mang nặng yếu tố tập quán, thị hiếu và tâm lý xã hội

Hàng hoá BĐS chịu sự chi phối của các yếu tố này mạnh hơn các hàng hốthơng thường khác. Nhu cầu về BĐS của mỗi vùng, mỗi khu vực, mỗi quốc gia là

rất khác nhau, phụ thuộc vào thị hiếu, tập quán của người dân sinh sống tại đó. Yếu

tố tâm lý xã hội, thậm chí cả các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh v.v.. chi phối

nhu cầu và hình thức BĐS.

1.1.2. Thị trường bất động sản

1.1.2.1. Khái niệm thị trường bất động sản

Thị trường là phạm trù kinh tế tổng thể gắn liền với quá trình sản xuất, lưu

thơng hàng hóa và lưu thơng tiền tệ, tổng thể các giao dịch mua bán và dịch vụ. Bản

chất của thị trường là giải quyết các quan hệ, trong đó người bán và người mua là

hai lực lượng cơ bản trên thị trường, thể hiện rõ nhất yếu tố cung – cầu của thị

trường.

Dựa trên phân tích lý luận nêu trên, các chuyên gia kinh tế cũng như các nhà

nghiên cứu về BĐS trong nước cũng như quốc tế đã đưa ra một số khái niệm sau

đây về thị trường BĐS:

-Khái niệm 1: thị trường BĐS là nơi hình thành các quyết định về việc ai tiếp-cận được BĐS và BĐS đó được sử dụng như thế nào và vì mục đích gì.

Khái niệm 2: thị trường BĐS là đầu mối thực hiện và chuyển dịch giá trị của-hàng hóa BĐS.

Khái niệm 3: thị trường BĐS là “nơi” diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển

nhượng, cho thuê, thế chấp và các dịch vụ có liên quan như mơi giới, tư

vấn… giữa các chủ thể trên thị trường mà ở đó vai trò quản lý nhà nước đối20với thị trường BĐS có tác động quyết định đến sự thúc đẩy phát triển hay

-kìm hãm hoạt động kinh doanh đối với thị trường BĐS.

Khái niệm 4: thị trường BĐS là "nơi" tiến hành các giao dịch về BĐS gồm

chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp và các dịch vụ hỗ trợ như môi giới, tư

vấn.. [04, tr7]

Từ những quan khái niệm trên, có thể thấy rằng: thị trường bất động sản làtổng hòa các giao dịch dân sự về bất động sản theo quy định của pháp luật tại một

địa bàn nhất định trong một thời gian nhất định. Định nghĩa này vừa đơn giản, vừa

dễ hiểu, nhưng nó chứa đựng đầy đủ phạm vi và nội dung của thị trường bất động

sản, đó là một thị trường của các hoạt động giao dịch bất động sản như: mua bán,

trao đổi, cho thuê, thế chấp, chuyển dịch... Những hoạt động này phải tuân theo quy

định của pháp luật, được diễn ra trong phạm vi không gian và thời gian nhất định.

Và khi đã gọi là thị trường phải tất yếu tuân thủ quy luật của thị trường. Thị trường

có yếu tố pháp luật hoặc khơng có yếu tố pháp luật tùy thuộc vào tập quán, phong

tục và sự phát triển thị trường bất động sản ở mỗi quốc gia. [10, tr7]

Thị trường bất động sản là một trong những thị trường có vị trí và vai trò

quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, có quan hệ trực tiếp với các thị trường tài

chính tiền tệ, thị trường xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng, thị trường lao

động... Phát triển và quản lý có hiệu quả thị trường này sẽ góp phần quan trọng vào

q trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo khả năng thu hút các nguồn vốn

đầu tư cho phát triển, đóng góp thiết thực vào q trình phát triển đơ thị và nơng

thơn bền vững theo hướng cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.1.2.2. Vai trò của thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản đóng vai trò to lớn và quan trọng trong nền kinh tế

quốc dân, tùy thuộc vào từng thời kỳ phát triển tỷ trọng đóng góp của thị trường bất

động sản nước ta chiếm khoảng 30% của nền kinh tế và chiếm khoảng 60-70% tổng

giá trị tài sản cố định của nền kinh tế Việt Nam. Thị trường này tác động hai mặt

đến nền kinh tế. Nếu nhà nước quản lý tốt thì thị trường sẽ phát triển ổn định, sự ổn21định này sẽ thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng ổn định. Mặt khác nếu công tác quản

lý thị trường bất động sản yếu kém, không kiểm sốt được thì nó sẽ kéo nền kinh tế

vào tình trạng khủng hoảng, suy thối. Vai trò của thị trường bất động sản được thể

hiện qua các điểm sau:

Phát triển thị trường BĐS góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển

Đây là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu về BĐS, là cầu nối giữa sản xuất và tiêudùng BĐS. Đó chính là nơi thực hiện q trình tái sản xuất và các yếu tố sản xuất

đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh bản thân BĐS. Thị trường BĐS là nơi thực

hiện chuyển hóa vốn từ hình thái hiện vật sang giá trị (đối với nguồn kinh doanh

BĐS). Khi thị trường BĐS không được thông suốt, ngưng trệ, sự chuyển hóa gặp

khó khăn sẽ làm cho vốn luân chuyển chậm, ảnh hưởng lớn đến quá trình tái sản

xuất trong những quá trình sản xuất tiếp theo. Khi thị trường BĐS phát triển, tốc độ

luân chuyển vốn nhanh sẽ tạo điều kiện cho tốt cho người kinh doanh BĐS cũng

nhờ đó mà thúc đẩy mạnh q trình sản xuất.

Thị trường BĐS là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế

thị trường vì thị trường này liên quan trực tiếp tới một lượng tài sản cực lớn

cả về quy mơ, tính chất cũng như giá trị của các mặt trong nền kinh tế quốc

dân.

BĐS là tài sản lớn của mỗi quốc gia. Tỷ trọng BĐS trong tổng số của cải xãhội ở các nước có khác nhau nhưng thường chiếm trên dưới 40% lượng của cải vật

chất của mỗi nước. Các hoạt động liên quan đến BĐS chiếm tới 30% tổng hoạt

động của nền kinh tế. Theo đánh giá của các chuyên gia, tổng giá trị vốn chưa được

khai thác ẩn chứa trong BĐS ở các nước thuộc thế giới thứ 3 là rất lớn lên tới hàng

nghìn tỷ USD, gấp nhiều lần tổng hỗ trợ ODA của các nước phát triển hiện dành

cho các nước đang phát triển trong vòng 30 năm qua. BĐS còn là tài sản lớn của

từng hộ gia đình. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường thì BĐS ngồi chức năng là

nơi ở, nơi tổ chức hoạt động kinh tế gia đình, nó còn là nguồn vốn để phát triển

thơng qua hoạt động thế chấp.22Phát triển thị trường BĐS sẽ huy động một nguồn vốn lớn tại chỗ

Nếu một quốc gia có giải pháp hữu hiệu bảo đảm cho BĐS có đủ điều kiệntrở thành hàng hóa và được định giá khoa học, chính thống sẽ tạo cho nền kinh tế

của quốc gia đó một tiềm năng đáng kể về vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thống kê, ở các nước phát triển lượng tiền ngân hàng cho vay qua thế chấp

bằng BĐS chiếm trên 80% trong tổng lượng vốn cho vay. Vì vậy, phát triển đầu tư,

kinh doanh BĐS đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển các tài sản thành nguồn

tài chính dồi dào phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là đầu tư

phát triển cơ sở hạ tầng của nền kinh tế.

Phát triển và quản lý tốt thị trường BĐS, đặc biệt là thị trường quyền sử

dụng đất là điều kiện quan trọng để sử dụng có hiệu quả tài sản quý giá

thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu

Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sởhữu. Các tổ chức, cá nhân được giao đất, thuê đất để phục vụ cho mục đích ở, sản

xuất kinh doanh, dịch vụ và các nhu cầu khác của cuộc sống. Theo quy định của

pháp luật về đất đai thì quyền sử dụng đất ở Việt Nam được: chuyển đổi, chuyển

nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn và cho thuê lại. Như vậy, quyền sử

dụng đất được cơng nhận là hàng hố, một loại hàng hoá đặc biệt tham gia vào thị

trường BĐS. Quản lý thị trường BĐS trước hết phải quan tâm việc giao đất, cho

thuê đất theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, sử dụng đất theo quy

hoạch chính là biện pháp hữu hiệu để sử dụng có hiệu quả nguồn hàng hóa đặc biệt

này.

Phát triển và quản lý tốt thị trường BĐS sẽ góp phần kích thích sản xuất

phát triển, tăng nguồn thu cho Ngân sách

Thị trường BĐS có quan hệ trực tiếp với các thị trường như thị trường tàichính tín dụng, thị trường xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng, thị trường lao

động... nên theo phân tích đánh giá của các chuyên gia kinh tế, ở các nước phát triển

nếu đầu tư vào lĩnh vực BĐS tăng lên 1 USD thì sẽ có khả năng thúc đẩy các ngành

có liên quan phát triển từ 1,5 – 2 USD. Phát triển và điều hành tốt thị trường BĐS23sẽ có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thơng qua các biện pháp kích thích vào

đất đai, tạo lập các cơng trình, nhà xưởng, vật kiến trúc...để từ đó tạo nên chuyển

dịch đáng kể và quan trọng về cơ cấu trong các ngành, các vùng lãnh thổ và trên

phạm vi cả nước.

Phát triển và quản lý có hiệu quả thị trường BĐS sẽ đáp ứng nhu cầu bức

xúc ngày càng gia tăng về nhà ở cho nhân dân từ đô thị - nông thôn

Thị trường nhà ở là bộ phận quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong thị trườngBĐS. Thị trường nhà ở là thị trường sôi động nhất trong thị trường BĐS, những cơn

“sốt” nhà đất hầu hết đều bắt đầu từ “sốt” nhà ở và lan tỏa sang các thị trường BĐS

khác và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Vì vậy, phát triển và quản

lý có hiệu quả thị trường BĐS nhà ở, bình ổn thị trường nhà ở, bảo đảm cho giá nhà

ở phù hợp với thu nhập của người dân là một trong những vai trò quan trọng của

quản lý nhà nước về thị trường BĐS nhà ở.

Thị trường BĐS góp phần vào sự ổn định xã hội, nâng cao đời sống của

nhân dân

Thị trường BĐS trong đó có thị trường đất đai, ln gắn liền với chính sáchvề đất đai. Ở bất cứ quốc gia nào, thị trường BĐS cũng là thị trường quan trọng bởi

lẽ nó góp phần tạo ra sự ổn định xã hội. Thị trường BĐS phát triển không lành

mạnh sẽ dẫn đến sự rối loạn thị trường, gia tăng nạn đầu cơ, buôn bán, lũng đoạn

giá cả làm cho giá cả lên xuống thất thường... Điều đó tác động xấu đến niềm tin

của người dân đối với các chủ trương, chính sách, sẽ hạn chế sự phát triển của BĐS,

do đó, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của con người và các hoạt động xã hội

nói chung. Thị trường BĐS hoạt động lành mạnh sẽ góp phần điều hòa cung cầu,

bình ổn giá cả BĐS, do đó sẽ góp phần làm cho xã hội ổn định hơn. Thực hiện hoạt

động của thị trường BĐS ngầm trong những năm qua nước ta đã chứng minh điều

đó. Thị trường khơng có sự kiểm soát của Nhà nước, nạn đầu cơ đất đai gia tăng...

đã khiến giá đất lên cao, làm người dân lo lắng, thiếu an tâm, hồi nghi chính sách

đất đai, mối quan hệ về đất đai, nhà ở đã có biểu hiện tiêu cực.241.1.2.3. Phân loại thị trường Bất động sản

Tùy theo những quan điểm khác nhau mà người ta phân loại thị trường BĐS

thành nhiều dạng khác nhau:

Dựa vào hàng hóa BĐS, bao gồm:-Thị trường đất đai (đất nơng nghiệp, lâm nghiệp, đất ở);-Thị trường nhà ở (nhà phố, nhà liên kế, biệt thự, nhà vườn …);-Thị trường BĐS dịch vụ (khách sạn, cao ốc văn phòng, nhà hàng, bến

cảng ...);-Thị trường BĐS thương mại (chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng, siêu

thị…);-Thị trường BĐS công nghiệp (nhà xưởng, khu chế xuất, khu cơng nghiệp…).Dựa vào các quan hệ giao dịch có thể phân ra các dạng sau:-Thị trường mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng (dành cho đất đai);-Thị trường cho thuê;-Thị trường thế chấp;-Thị trường bảo hiểm.Dựa vào trình tự tham gia thị trường của việc khai thác dự án BĐS:-Thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất (giao đất, cho thuê đất);-Thị trường lập dự án và xây dựng các cơng trình (thị trường sơ cấp);-Thị trường mua bán, cho thuê hoặc các giao dịch khác (thị trường thứ cấp).Dựa vào thu nhập có thể phân ra:-Thị trường dành cho người thu nhập thấp;-Thị trường dành cho người thu nhập trung bình;-Thị trường dành cho người thu nhập cao.Dựa vào mức độ kiểm sốt của chính phủ có thể phân ra:-Thị trường chính thức;-Thị trường phi chính thức.251.1.3. Du lịch và kinh doanh du lịch

Du lịch được hiểu là việc sản xuất bán và trao cho khách các dịch vụ và hàng

hóa nhằm đảm bảo việc đi lại, lưu trú, ăn uống, giải trí, thơng tin đem lại lợi ích

kinh tế cho quốc gia và các tổ chức kinh doanh đó. Ở Việt Nam, pháp luật đã quy

định rõ du lịch là hoạt động của con người ngồi nơi cư trú thường xun của mình

nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian

nhất định.

Ngày nay, cùng với xu hướng quốc tế hóa và tồn cầu hóa, du lịch đã và

đang trở thành một ngành dịch vụ quan trọng, chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong

GDP của mỗi quốc gia. Đây là hoạt động kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận, góp

phần khơng nhỏ vào sự phát triển kinh tế thế giới.

1.1.4. Bất động sản trong du lịch

Bất động sản trong du lịch là một loại hình bất động sản gắn với các hoạt

động kinh doanh liên quan đến du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ phụ trợ đi kèm. Bất

động sản trong du lịch rất đa dạng và là sự kết hợp của hai lĩnh vực đầu tư quan

trọng trong nền kinh tế đó là bất động sản và du lịch. Trong công văn số 6536/BKHTTr ngày 15/09/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ rõ các dự án bất động sản

trong du lịch bao gồm: khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí; khu nghỉ dưỡng

(biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn); kết hợp du lịch với nghỉ dưỡng; dự án sân golf

và dự án du lịch, nghỉ mát với sân golf. Nói cách khác, bất động sản trong du lịch

chính là một loại hình các dự án bất động sản được hình thành ở những nơi có tiềm

năng về du lịch, nghỉ dưỡng mà tại đó các dự án được triển khai các loại hình khách

sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, các khu vui chơi giải trí, dịch vụ tiện ích…

Bất động sản trong du lịch được phát triển ở khắp các tỉnh thành của đất

nước dọc các vùng núi, cao nguyên hay đồng bằng, tuy nhiên ở một số khu vực ven

biển phát triển hơn vì nó thu hút nhiều khách hàng tiềm năng và ổn định hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết cấu luận văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×