Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hai là, nâng cao năng lực thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các ban ngành ở địa phương và các đơn vị chức năng, tư vấn cũng như tinh thần trách nhiệm, sự tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, của cán bộ thực thi việc kê k...

Hai là, nâng cao năng lực thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các ban ngành ở địa phương và các đơn vị chức năng, tư vấn cũng như tinh thần trách nhiệm, sự tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, của cán bộ thực thi việc kê k...

Tải bản đầy đủ - 0trang

36nghiệp, nông thôn sang CN và dịch vụ, đảm bảo đời sống cho người dân các

vùng này, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

1.2.3. Tổng quan các cơng trình nghiên cứu

Theo nghiên cứu của Cao Thị Thu Yến (2003) về tái định cư trong dự án

thủy điện Sơn La thì những hộ dân sau khi bị thu hồi đất và tái định cư thì thu

nhập của tất cả các hộ dân giảm sau tái định cư. Đồng thời người dân khơng có

điều kiện tiếp cận các trung tâm y tế, thiếu nguồn nước sạch có nguy cơ nhiễm

bệnh cao.

Theo nghiên cứu của Nguyễn Phúc Thọ (2006) ở Quế Võ, Bắc Ninh, sau

tái định cư, các hộ dân bị di dời có nhiều thời gian rảnh hơn, hơn 50% quỹ thời

gian làm việc, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ (tuổi trung bình 26 tuổi)

Theo nghiên cứu của Phạm Quang Tín (2007) về thực trạng việc làm của

người lao động trong các hộ dân diện thu hồi đất tỉnh Quảng Nam thì chính sách

hỗ trợ đền bù đối với người bị thu hồi đất chưa thỏa đáng nên đời sống của các

hộ dân có rất nhiều thay đổi, nhiều hộ rơi vào tình trạng đời sống khó khăn

chiếm 56,82% trong tổng số hộ bị thu hồi đất sản xuất so với trước khi bị thu

hồi đất sản xuất. Ngoài ra số người lao động thất nghiệp sau thu hồi đất chiếm

tỷ lệ 12,6%-do đó ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

Theo nghiên cứu của Lê Văn Thành và cộng sự (2008) về thực trạng đời

sống kinh tế xã hội các hộ gia đình sau tái định cư ở Thành phố Hồ Chí Minh:

vấn đề và giải pháp thì đa số hộ dân bị thu hồi đất có thu nhập thấp hơn lúc

trước khi tái định cư. Sự giảm sút về thu nhập cho thấy những khó khăn mà

người dân phải chịu trong công ăn việc làm, chỉ có 12,7% người chuyển đổi

việc làm sau thu hồi đất. Tuy tỷ lệ người dân thay đổi việc làm ít nhưng thu

nhập của họ kiếm được từ công việc làm ăn đã bị giảm sút do những khó khăn

vì di chuyển chỗ ở, hoặc do những phí tổn phải đi làm xa. Những khó khăn

trong thu nhập của người dân nên được coi là một trong những chỉ báo về sự37không ổn định của đời sống người dân sau tái định cư để có những chính sách

hỗ trợ tích cực hơn đối với họ.

Theo nghiên cứu của Thái Thanh Phong (2009) thì tiền đền bù đất và đất

thổ cư tái định cư là tải sản quan trọng mà các hộ dân bị di dời đã sử dụng cho

đầu tư phục hồi sinh kế. số tài sản này ảnh hưởng trực tiếp đến tổng mức thu

nhập của hộ gia đình sau thu hồi đất. Hầu hết tiền đền bù của hộ chỉ đủ cho việc

xây nhà tái định cư, thậm chí một số hộ còn bị thâm hụt. Do đó, các hộ dân đã

phải bán bớt đất tái định cư để có thêm tiền bù vào việc xây dựng nhà mới và

đầu tư cho việc tạo dựng các sinh kế mới. Qua nghiên cứu, có một số yếu tố có

mối quan hệ đồng biến với thu nhập của hộ gia đình như: Trình độ học vấn của

chủ hộ; số lao động trong hộ. Các yếu tố có mối quan hệ nghịch biến với thu

nhập của hộ gia đình như: tỷ lệ số người phụ thuộc trong hộ gia đình; diện tích

đất bị thu hồi.

Qua kết quả của nhiều nhà nghiên cứu cho thấy rằng người dân sau khi bị

thu hồi đất và được tái định cư đã bị mất đi nguồn thu nhập từ nông nghiệp, thu

nhập của họ bị suy giảm và khó có khả năng phục hồi. Đồng thời việc tiếp cận

nước sạch và các dịch vụ công như y tế, giáo dục còn nhiều hạn chế. Do vậy,

nếu khơng có những biện pháp hỗ trợ từ Chính phủ thì người dân có nguy cơ bị

khánh kiệt và đời sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh các nghiên cứu đã được thực hiện, đề tài này nhằm giúp hiểu

thêm về các yếu tố ảnh hưởng đến việc cải thiện thu nhập của hộ gia đình

nơng dân sau thu hồi đất, những thuận lợi và khó khăn mà các hộ dân này gặp

phải sau khi bị thu hồi đất38Chƣơng 2

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đặc điểm cơ bản của huyện Lƣơng Sơn, tỉnh Hòa Bình

2.1.1. Giới thiệu chung về Khu cơng nghiệp Lương Sơn

Khu công nghiệp Lương Sơn được thành lập theo quyết định số 78/QĐUBND ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh Hòa Bình. Hạ tầng kỹ thuật đã được

đầu tư cơ bản đồng bộ, gồm: Hệ thống đường giao thông nội bộ đạt tiêu chuẩn

tải trọng H30, cùng hệ thống thoát nước mưa, nước thải đảm bảo chất lượng

tiêu chuẩn Việt Nam; Nước sạch được cung cấp từ nguồn nước mặt Sông Đà

và nguồn nước ngầm tại khu công nghiệp; Nhà máy xử lý nước thải tập trung

trong khu công nghiệp công suất 3.000m3/ngày đêm. Hạ tầng lưới điện

35/22Kv được kết nối với Trạm biến áp 110Kv nằm trong khu công nghiệp.

Đã quy hoạch dành quỹ đất cho xây dựng hạ xã hội, gồm Khu hành chính

dịch vụ, thiết chế văn hóa, nhà ở cho công nhân,…

* Thông tin chung:

- Website:

- Chủ đầu tư KCN:

- Lĩnh vực ưu tiên:http://www.luongsonip.com

Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hồ Bình

Các ngành sản xuất ít gây ô nhiễm môi trường, sản

xuất chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng, sản xuất

và lắp ráp cơ khí, điện tử, chế biến hàng tiêu dùng và

xuất khẩu,…Công ty TNHH Minh Trung, Công ty TNHH Seyoung INC

- Doanh nghiệp tiêu (Hàn Quốc/Korea), Công ty TNHH Dongah ElecommViệt

Nam (Hàn Quốc/Korea), Công ty CP Composite, Công ty

biểu:

CP Techno, Cty TNHH Almine VN,..* Vị trí:

- Mơ tả:

- Khoảng cách đến TPNằm dọc theo quốc lộ 6, cạnh địa phận Hà Nội,

cách trung tâm Hà Nội 36km, cách TP Hòa Bình

36km.

Cách Thành phố Hòa Bình 36km, cách trung tâm39lớn:

- Cảng biển gần nhất:

- Sân bay gần nhất:

- Ga đường sắt gần nhất:

* Cơ sở hạ tầng:Hà Nội 40km

Cách Cảng Hải Phòng 120 km

Cách sân bay Quốc tế Nội Bài 65 km

N/AHệ thống giao thơng nội bộ giai đoạn 1 tương đối

hồn thiện.

Trạm 110kV trong Khu công nghiệp, điện từ nhà

- Điện:

máy thủy điện Sông Đà qua trạm biến áp 110/220

(2x25) MVA được cấp tới chân hàng rào nhà máy.

Cấp nước sạch từ Nhà máy nước sông Đà và hệ

- Nước:

thống nước ngầm trong KCN với công suất 6.000

m3/ngày đêm

Mạng viễn thông 1000 số, Internet cung cấp bởi

- Thông tin liên lạc:

VNPT, EVN, Vietel

Rác thải được thu gom tập kết và vận chuyển đến

- Xử lý rác thải:

khu vực xử lý tập trung theo quy định

Khu xử lý nước thải tập trung với lưu lượng 3.000

- Xử lý nước thải:

m3/ngày đêm

Có 3 Ngân hàng cách KCN khoảng 3-5km: NH Đầu

- Tài chính:

tư & Phát triển Hòa Bình chi nhánh Lương Sơn; NH

cơng thương Láng Hòa Lạc; NH NN & PT Nơng thơn

- Trường đào tạo:

N/A

- Nhà ở cho người lao động: Đang lập dự án xây dựng nhà ở cho công nhân

KCN nằm cận vùng tam giác tăng trưởng kinh tế

- Tiện tích khác:

của đồng bằng Bắc Bộ, có nguồn nhân lực dồi dào

* Diện tích:

- Đường giao thơng:- Diện tích quy hoạch chi tiết:

- Diện tích sẵn sàng cho thuê:

- Bản đồ quy hoạch:

* Chi phí:

- Giá th chưa có hạ tầng:

- Giá thuê đã có hạ tầng:

- Giá điện:82,90 ha

20 ha

N/A

N/A USD/m2

80 USD/m2

Theo giá của EVNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hai là, nâng cao năng lực thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các ban ngành ở địa phương và các đơn vị chức năng, tư vấn cũng như tinh thần trách nhiệm, sự tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, của cán bộ thực thi việc kê k...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×