Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ứng dụng trong thể thao

ứng dụng trong thể thao

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng hợp aerogelAerogel được tổng hợp chủ yếu nhờ phương pháp sol gel trong đó tetraethyl orthosilicate, Si(OC 2H5)4 bị

thủy phân trong dung dịch nước có chứa cồn và chất xúc tácSau đó khoảng 8-15 phút dung dịch sẽ hình thành gel ướt rồi sấy bằng CO 2 sẽ làm cho nước bốc hơi và

thành aerogelHóa chất cần dùng

tetraethyl orthosilicate (TEOS), Si(OC2H5)4Ethanol (C2H5OH).

Xúc tác Ammonium Hydroxide (NH4OH), HCL .

Nước.Cách thực hiệncốc 1 :Cho TEOS, C2H5OH, Nước, HCL vào cốc theo tỉ lệ

1. 3. 1. 0,0007.q trình sol.

cốc 2 :Cho C2H5OH, nước, NH4OH theo tỉ lệ 10. 2,6. 0,02.PTPỨSau đó trộn 2 cốc này lại với nhau đợi 8-15 phút dung dịch sẽ hình thành dạng gel.

Ngâm gel vào ethanol để loại bỏ tạp chất.

Rồi sấy siêu tới hạn ( super critical drying) bằng CO 2 ở nhiệt độ 312°k áp suất 90 bar đẩy alcohol trong gel

ra ngoài và chất rắn còn lại là Aerogel.

Si(OCH2CH3)4 (liq.) + 2H2O (liq.) = SiO2 (solid) + 4HOCH2CH3 (liq.)Aerogel (SiO ,solid)

2Tham khảo

 Pure and Applied Chemistry. 79 (10): 1801–1829. 2007.

NASA. Jet Propulsion Laboratory. 7 May 2002

News Article. London: Times Online. Retrieved 22 August 2007.

Journal of Nanomaterials.

Journal of Materials Processing Technology.

Lawrence Berkeley National Laboratory.

"Guinness Records Names JPL's Aerogel World's Lightest Solid“

https://pamelanorris.wordpress.com/resources/how-silica-aerogels-are-made/chổi (sao chổi là mẫu vật ngun thủy được hình thành cùng với hệ mặt trời, khi bay trong

không gian chúng sẽ để lại nhiều bụi, các nhà khoa học hy vọng những hạt bụi này sẽ giúp

chúng ta tìm hiểu về khởi nguồn của vũ trụ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ứng dụng trong thể thao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×