Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
/z/ là phụ âm hữu thanh. Khi phát âm âm này:

/z/ là phụ âm hữu thanh. Khi phát âm âm này:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

/z/ là phụ âm hữu thanh. Khi phát âm âm này:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×