Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệpBiểu đồ 2.2: Tình hình thanh tốn bằng séc tại chi nhánh giai đoạn 2015- 2017

Qua các con số trên, có thể thấy những năm gần đây, giá trị giao dịch bằng

séc tăng lên ở mức tương đối khá. Trong ba năm gần đây, doanh số đạt được là: năm

2015 là 3.658 tỷ đồng, năm 2016 là 4.125 tỷ đồng, tăng 12,76% so với năm 2015 và

năm 2017 là 4.564 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2016.

Giao dịch séc chủ yếu là khách hàng doanh nghiệp chiếm 57,49% tổng giá trị

giao dịch séc năm 2017. Lượng khách hàng cá nhân giao dịch séc chiếm tỷ trọng

42,51% năm 2017 là nguồn thu phí quan trọng cho hoạt động dịch vụ của chi

nhánh. Như vậy, xu hướng sử dụng séc trong thanh toán trong nước ngày càng tăng.

Để có được kết quả khả quan trên là phải kể đến các chính sách khuyến khích sử

dụng séc của BIDV Thái Nguyên đến khách hàng. Ngoài ra, khách hàng của chi

nhánh đã bắt đầu quen với việc sử dụng mẫu séc mới của BIDV nên việc giao dịch

trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn.SV: Lý Tiểu An Ly38Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

2.2.2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi.(Mẫu ủy nhiệm chi sử dụng tại BIDV)

Hiện nay, UNC là một trong các hình thức thanh toán được sử dụng rộng rãi

nhất tại BIDV Thái Nguyên, với giá trị giao dịch đều rất lớn, chiếm tỷ trọng cao

nhất trong tổng giá trị thanh toán trong nước và tăng dần đều qua các năm.

Có thể thấy, uỷ nhiệm chi đặc biệt được các doanh nghiệp ưa chuộng sử dụng

bởi tính đơn giản và tiện lợi, cùng với phạm vi thanh toán rộng. Mặt khác, do công

tác tuyên truyền, hướng dẫn các thủ tục thực hiện uỷ nhiệm chi được BIDV Thái

Nguyên thực hiện khá tốt nên hoạt động này càng được mở rộng.

So với séc, uỷ nhiệm chi tuy cùng được thực hiện dựa trên sự tin tưởng lẫn

nhau giữa người bán và người mua, nhưng nó hơn hẳn séc ở chỗ nếu trong quá trình

thanh tốn, tài khoản của khách hàng khơng đủ để chi trả thì Ngân hàng chỉ thực

hiện từ chối thanh tốn, mà khơng lập bất cứ một hình thức xử lý nào (lập giấy phạt,

cảnh cáo...) như đối với séc. Điều này tạo ra tâm lý thoải mái cho doanh nghiệp nói

riêng và khách hàng sử dụng nói chung. Ngồi việc, để thanh tốn tiền hàng hố,

dịch vụ thì UNC còn là cơng cụ trung gian để Ngân hàng bảo chi séc, cấp séc

chuyển tiền hoặc điều chuyển vốn trong cùng hệ thống và khác hệ thống.

SV: Lý Tiểu An Ly39Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Bảng 2.3: Báo cáo kết quả thanh toán bằng ủy nhiệm chi tại chi nhánh giai đoạn 2015- 2017

Đơn vị tính: Tỷ đồngNăm 2015

Chỉ tiêu

Số

tiền

Giá trị

giao dịch

Giao dịch

KH

doanhTỷ

trọng

(%)Năm 2016Số

tiềnTỷ

trọng

(%)Năm 2017Số

tiềnTỷ

trọng

(%)SOSOSÁNHSÁNH16/1517/16ChênhChênhlệchlệch5.7281008.0341009.5431002.3061.5093.83766,994.95361,656.14764,411.1161.1941.89133,013.08138,353.39635,591.190315nghiệp

Giao dịch

KH cá

nhân

(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết HĐKD BIDV Thái Nguyên giai đọan 2015-2017)SV: Lý Tiểu An Ly40Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệpBiểu đồ 2.3: Tình hình thu nhập từ dịch vụ ủy nhiệm chi của BIDV Thái Nguyên giai

đọan 2015-2017

Về tổng giá trị, giao dịch UNC tăng dần qua các năm: năm 2016 tăng 2.306

tỷ đồng so với năm 2013 , tức tăng 40,25%. Đến năm 2017 thì vẫn tiếp tục tăng tuy

nhiên tốc độ tăng trưởng giảm hơn so với trước đây, tăng 1.509 tỷ đồng, tức 18,78%

tuy nhiên xu hướng trong năm 2018 sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Về giá trị giao dịch thanh toán bằng UNC giữa khách hàng cá nhân và khách

hàng doanh nghiệp có sự thay đổi đáng kể:

Đối với khách hàng cá nhân, giá trị giao dịch bằng UNC chiếm tỷ lệ là

33,01% vào năm 2015, đến năm 2016 chiếm 38,35% và năm 2017 tỷ lệ này lại giảm

còn 35,59% trong tổng giá trị giao dịch thanh tốn bằng UNC. Cụ thể: năm 2016, số

lượng giao dịch thanh toán bằng UNC là 3.081 tỷ đồng, tăng 1.190 tỷ đồng so với

năm 2015. Năm 2017, số lượng giao dịch thanh toán bằng UNC đạt 3.396 tỷ đồng,

tăng 315 tỷ so với năm 2016.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, doanh số thanh toán bằng UNC chiếm tỷ

lệ 66,69% vào năm 2015, đến năm 2016 tăng lên 61,65% và năm 2017 tỷ lệ này đạt

64,41% trong tổng doanh số thanh toán bằng UNC. Cụ thể: năm 2016, số lượng

thanh toán bằng UNC là 4.953 tỷ đồng, tăng 1.116 tỷ so với năm 2015. Năm 2017,

số lượng thanh toán bằng UNC đạt 6.147 tỷ đồng, tăng 1.194 tỷ so với năm 2016).SV: Lý Tiểu An Ly41Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Để có được kết quả trên, chi nhánh đã nỗ lực duy trì được nhóm khách hàng

cũ và không ngừng phát triển mạng lưới khách hàng mới tham gia sử dụng dịch vụ

UNC để đem lại nguồn thu phí ổn định, ln có xu hướng gia tăng qua mỗi năm.

Ưu điểm khiến UNC được sử dụng nhiều trong thanh tốn là quy trình ln chuyển

đơn giản, nhanh chóng, an tồn, chính xác và được áp dụng ở phạm vi rộng, đáp

ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng. Thời gian thanh toán bằng UNC ngắn nên

đã rút ngắn được q trình ln chuyển vốn, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát

triển. Vì thế phương thức thanh tốn này luôn đứng đầu về doanh số cũng như về số

lượng thanh toán trong suốt thời gian qua và trong thời gian tới, phương tiện thanh

toán này sẽ ngày càng mở rộng và được nhiều người ưa dùng hơn.

2.2.3. Thanh tốn bằng ủy nhiệm thu

UNT cũng là một hình thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt quan trọng, mặc

dù chiếm tỷ trọng khơng lớn, giá trị thanh tốn chưa nhiều nhưng đang có xu hướng

tăng lên trong những năm gần đây.

Hình thức thanh tốn này ít được sử dụng là do UNT xuất phát từ bên bán và

đòi hỏi phải ghi “Nợ” trước “có” sau, nên bên bán ngồi việc bị chiếm dụng vốn từ

trước lại phải chờ một thời gian mới được bên mua thanh toán tiền hàng, do vậy bên

bán bị thua thiệt nhiều, từ đó các đơn vị bán hàng ít sử dụng hình thức này.

Mặt khác, qua thực tế cho thấy UNT dùng trong thanh toán phí dịch vụ đã

cung cấp mang tính chất định kỳ thường xuyên như tiền điện, tiền nước, tiền điện

thoaị… hoặc Ngân hàng thay mặt cho khách hàng trả tiền cho đơn vị cung cấp và

ghi “Nợ” vào tài khoản của khách hàng, với nguyên tắc thực hiện là khách hàng

phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng phục vụ đơn vị hưởng, giấy UNT chỉ

thanh toán một lần và do người bán chủ động lập chứng từ. Theo chế độ thanh toán

được quy định tại chi nhánh, nếu trường hợp tài khoản tiền gửi của người mua

không đủ khả năng thanh toán Ngân hàng sẽ báo cho người mua biết, đồng thời

nhập “sổ theo dõi chứng từ quá hạn thanh toán” và chờ khi nào tài khoản người mua

đủ khả năng thanh tốn thì mới tiến hành thanh tốn và tính phạt.

Tuy nhiên các khoản thu như tiền điện nước, tiền điện thoại,…. đang có xu

hướng sử dụng hình thức UNT của BIDV Thái Nguyên để thanh toán. Hiện nay, đã

có trên 1000 khách hàng đã mở tài khoản thanh toán tại chi nhánh để trả tiền cho

đơn vị cung cấp dịch vụ theo hình thức này.SV: Lý Tiểu An Ly42Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Bảng 2.4: Báo cáo kết quả thanh toán bằng ủy nhiệm thu tại chi nhánh

giai đoạn 2015- 2017

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Năm 2015

Chỉ tiêuNăm 2016TỷNăm 2017TỷTỷSố tiền trọng Số tiền trọng Số tiền

(%)

Giá trị giao

dịch

Giao dịch

KH doanh(%)trọng

(%)SOSOSÁNHSÁNH16/1517/16ChênhChênhlệchlệch2.0911002.9671003.8851008769181.26860,641.76759,562.47263,63499705nghiệp

Giao dịch823

39,36 1.200 40,44 1.413

36,37

377

213

KH cá nhân

(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết HĐKD BIDV Thái Nguyên giai đọan 2015-2017)Biểu đồ 2.4: Tình hình thu nhập từ dịch vụ ủy nhiệm thu của BIDV Thái

Nguyên giai đọan 2015-2017

Dựa bảng số liệu và biểu đồ , ta thấy doanh số thanh toán bằng UNT gia tăng

đáng kể. Năm 2016, số lượng thanh toán đạt doanh số thanh toán đạt 2.17 tỷ đồng,

SV: Lý Tiểu An Ly43Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

tăng 34,78% so với năm 2015. Năm 2017, doanh số thanh toán đạt 2.43 tỷ đồng,

tăng 11,98% so với năm 2016.

Đối với khách hàng cá nhân, doanh số thanh toán bằng UNT chiếm tỷ lệ 32% vào

năm 2015, đến năm 2016 tăng lên 41% và năm 2015 tỷ lệ này đạt 49% trong tổng doanh

số thanh toán bằng UNT.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, doanh số thanh tốn bằng UNT có sự

giảm dần về tỷ lệ: năm 2015 đạt tỷ lệ 68%, đến năm 2016 giảm xuống 59% và năm

2017 tỷ lệ này đạt 51% trong tổng doanh số thanh toán bằng UNT. Tuy nhiên số

lượng và doanh số thanh toán vẫn tăng trưởng đáng kể.

Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của dịch vụ UNT giai đoạn từ năm 2016 trở đi

có thể nói là kết quả đáng khích lệ của chi nhánh. Công tác tuyên truyền và phối

hợp với các bên liên quan trong triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn đã đem lại

một lượng khách hàng mới với nhu cầu giao dịch thường xuyên. Tiện lợi, tiết kiệm

thời gian, quản lý chi tiêu dễ dàng, đa dạng hóa các phương thức thanh toán... là

những ưu thế để ngày càng nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn loại hình thanh

toán này.SV: Lý Tiểu An Ly44Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

2.2.4. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Thẻ là một phương tiện thanh toán tiên tiến, thể hiện sự phát triển của hoạt

động thanh toán và đặc biệt là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong cơng nghệ

ngân hàng cũng như thúc đẩy q trình hội nhập với nền tài chính khu vực và thế

giới. Nắm bắt được xu hướng đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

đã và đang đẩy mạnh các dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong đó có Dịch vụ thẻ. BIDV

Thái Nguyên đã cung cấp cho khách hàng rất nhiều loại thẻ với nhiều tiện ích phù

hợp với từng đối tượng cụ thể:

 Thẻ ghi nợ nội địa BIDV

Thẻ ghi nợ nội địa BIDV Moving – Sống cùng chuyển động. Bên cạnh

những tính năng và tiện ích vốn có của một chiếc thẻ ghi nợ, BIDV Moving còn

mang tới cho Quý khách hàng nét “Năng động, trẻ trung và hiện đại”. Kết hợp

những vệt ánh sáng cùng tông màu lạnh ấn tượng, BIDV Moving tượng trưng cho

sự chuyển động không ngừng của cuộc sống hiện đại.Thẻ BIDV Moving

Trong hành trình liên tục của cuộc sống đó, bạn sẽ trở thành tâm điểm để

khám phá và khẳng định chính mình. Thẻ ghi nợ nội địa BIDV eTrans Nâng cấp và

phát triển từ thương hiệu eTrans365+, BIDV eTrans là sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa

tích hợp đa dạng tính năng và tiện ích, khơng chỉ làm hài lòng khách hàng cá nhân

mà còn là sự lựa chọn hồn hảo cho các doanh nghiệp mong muốn sử dụng dịch vụ

trả lương qua thẻ ATM.SV: Lý Tiểu An Ly45Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệpThẻ BIDV eTrans

Thẻ ghi nợ nội địa BIDV Harmony - Hòa hợp với chính bạn Xuất phát từ

quan niệm Âm dương - Ngũ Hành, bộ thẻ ghi nợ cao cấp BIDV Harmony được thiết

kế với năm màu sắc tượng trưng cho năm trạng thái Kim – Mộc – Thủy – Hỏa –

Thổ kết hợp với hình ảnh phượng hồng, linh vật của Ngũ hành tạo nên vẻ đẹp đậm

đà phong cách Á Đông.

Các tiện ích ưu việt của thẻ ghi nợ nội địa: Chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch

rút tiền mặt theo hạn mức của thẻ và giao dịch tại mang lưới ATM/POS rộng khắp

trên toàn quốc. Thẻ liên kết tối đa 8 tài khoản của khách hàng, sử dụng đầy đủ các

dịch vụ tiện ích trên hệ thống ATM, POS: Nạp tiền điện thoại trả trước qua

ATM/SMS, mua mã thẻ game qua SMS, nạp tiền ví điện tử VnMart, thanh tốn vé

máy bay hóa đơn tiền điện, điện thoại trả sau, thanh tốn bảo hiểm qua ATM; Thanh

tốn hàng hóa dịch vụ qua POS và các điểm chấp nhận thẻ của các ngân hàng thành

viên trong liên minh Banknetvn và liên minh Smartlink …Nhiều chính sách ưu đãi,

khuyến mại của BIDV theo từng thời kỳ. Tra cứu biến động số dư trên tài khoản

qua tin nhắn SMS, dịch vụ tìm máy ATM qua hệ thống tin nhắn.

 Thẻ tín dụng quốc tế BIDV

Thẻ thương hiệu VISA: Là sản phẩm thẻ dành cho khách hàng có quan hệ

giao dịch tương đối với ngân hàng, những người có thu nhập từ khá đến cao –

những người coi trọng sự khác biệt và độc đáo trong tiện ích thẻ và các dịch vụ gia

tăng giá trị đi kèm. Hạn mức tín dụng của loại thẻ này từ 10 triệu đến trên 100 triệu

đồng tùy từng hạng mức của thẻ. Bao gồm:

 Thẻ hạng chuẩn: BIDV-ManU,Flexi, Vietravel

 Thẻ hạng vàng: Precious

 Thẻ hạng bạch kim: Visa Platinum,MasterCard Platinum ,VietravelPlatinumSV: Lý Tiểu An Ly46Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn BIDV Flexi – Thêm yêu cuộc sống! Đây là

loại thẻ tích hợp nhiều tiện ích vượt trội, công nghệ bảo mật bằng Chip theo chuẩn

EMV và các dịch vụ ưu đãi hỗ trợ toàn diện, BIDV Flexi sẽ cùng bạn tận hưởng

cuộc sống dù ở Việt Nam hay bất kì nơi nào trên thế giới. Thẻ tín dụng quốc tế

Vietravel là loại thẻ áp dụng chung cho mọi đối tượng khách hàng trẻ tuổi, ưa thích

sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại, có nhu cầu quản lý chi tiêu hiệu quả với thu

nhập từ 4 triệu/tháng. Hạn mức tín dụng của thẻ chuẩn từ 10 triệu đến dưới 50 triệu

đồng. Bao gồm: thẻ chuẩn Visa Flexi, thẻ chuẩn Vietravel và thẻ chuẩn BIDVManU (đặc biệt dành cho các khách hàng u thích đội bóng ManU)Thẻ Vietravel StandardThẻ VISA FlexiThẻ BIDV-ManU

Thẻ tín dụng quốc tế hạng vàng BIDV Precious, thẻ này gây ấn tượng bởi hai

chữ Lộc Phát cách điệu nổi bật trên nền vàng sang trọng, giàu tính thẩm mỹ và

mang nhiều ý nghĩa với người Á Đơng, BIDV Precious xứng đáng là hình ảnh đại

diện cho đẳng cấp và phong cách của các khách hàng có thu nhập khá, ưa thích sử

dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại, có nhu cầu quản lý chi tiêu hiệu quả và thu nhập từ 15

triệu/tháng. Hạn mức của thẻ khá lớn từ 50 – 290 triệu đồng và là bội số của 10 triệu.SV: Lý Tiểu An Ly47Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Thẻ Precious

Thẻ tín dụng quốc tế hạng bạch kim BIDV là dòng thẻ cao cấp nhất, đặc biệt

dành cho nhóm khách hàng có thu nhập khá đến cao (>20 triệu/tháng) - những người coi

sự khác biệt, độc đáo trong tiện ích thẻ, các dịch vụ gia tăng giá trị đi kèm như: miễn100% phí ra sân khi chơi Golf tại 6 hệ thống sân tại Hồ Chí Minh, Đồng Nai,

Quảng Nam, Hà Nội và Hải Dương và đặt chơi Golf qua hotline, Dịch vụ Concierge

và Lifestyle hỗ trợ khách hàng trong các chuyến du lịch, giải trí như hỗ trợ thơng tin

về visa, nhà hàng, khách sạn, sân golf, dịch vụ sân bay, Ưu đãi miễn phí sử dụng

dịch vụ BSMS và IBMB trong suốt quá trình khách hàng sử dụng thẻ...Thẻ Vietravel PlatinumThẻ MasterCard PlatinumThẻ Visa Platinum

 Thẻ ghi nợ quốc tế BIDV

Thẻ MasterCard Debit là thẻ ghi nợ quốc tế dành cho các nhân được BIDV

phát hành dựa trên tài khoản tiền gửi thanh toán VND của khách hàng mở tại

BIDV.Khách hàng sẽ thực sự thuận tiện sử dụng và quản lý tài khoản của mình tại

bất cứ đâu, bất cứ khi nào có nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại, mua

sắm chi tiêu khi đi du lịch, đi nước ngồi, thanh tốn qua Internet... Hạn mức giao

dịch trong khoảng (tùy từng hạng mức thẻ):

Thanh toán: 100 triệu – 500 triệu VND/ngày;

Rút tiền: 100 triệu VND/ngày;

Chuyển khoản: 100 triệu VND/ngàySV: Lý Tiểu An Ly48Lớp: K11 - TCDNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×