Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

PGD Gang Thép : số 440/1, đường Cách mạng tháng 8, P. Trung Thành, TP

Thái Nguyên

PGD Hoàng Văn Thụ: số 2, KS Thái Nguyên, P. Hồng Văn Thụ, TP Thái

Ngun

PGD Phan Đình Phùng: Kiot số 9, Công ty Dược Thái Nguyên, Ngã tư Đồng

Quang, TP Thái Nguyên

PGD Quán Triều: số 618, đường Dương Tự Minh, tổ 13, P. Quán Triều, TP

Thái Nguyên

PGD Tân Thịnh: số 259, đường Quang Trung, P. Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

PGD Đồng Hỷ: Số 2A, Tổ 9, TT Chùa Hang, H. Đồng Hỷ

PGD Lương Ngọc Quyến: Tổ 27, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên,

tỉnh Thái Nguyên.

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên

Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV)

Thái Nguyên được thành lập ngày 27/5/1957. Đây là 1 trong 11 chi nhánh Ngân

hàng Kiến thiết đầu tiên của cả nước. Lúc đầu, BIDV chỉ là Phòng cấp phát vốn

Kiến thiết cơ bản trực thuộc Ty Tài chính Bắc Thái, TP Thái Nguyên, với số lượng

cán bộ là 10 người. Đến năm 1996, trên cơ sở tách Ngân hàng ĐT&PT Bắc Thái

thành 02 chi nhánh cấp I là Thái Nguyên và Bắc Kạn. BIDV Thái Nguyên chính

thức được thành lập theo quyết định số 267/QĐ - TCCB ngày 20/12/1996 của Chủ

tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Nếu như

năm 2009 mạng lưới chi nhánh chỉ có 1 trụ sở chính ở sâu trong ngõ với 3 PGD và

5 quỹ tiết kiệm thì hiện nay mạng lưới BIDV địa bàn Thái Nguyên đã bao gồm 2

chi nhánh là chi nhánh Thái Nguyên với 7 PGD và chi nhánh Nam Thái Nguyên

(được chia tách từ chi nhánh Thái Nguyên) với 3 PGD, tất cả đều đang phát triển

tốt, góp phần nâng cao thị phần, vị thế, thương hiệu BIDV trên địa bàn. Các PGD,

quỹ tiết kiệm với cơ sở vật chất sơ sài chưa đáp ứng đủ điều kiện về khơng gian

giao dịch chuẩn của BIDV thì nay các PGD của BIDV Thái Nguyên đã được cải

tạo, xây dựng khang trang, hiện đại đáp ứng qui định của Ngân hàng TMCP Đầu tư

và Phát triển Việt Nam để phục vụ tốt nhu cầu giao dịch của khách hàng.SV: Lý Tiểu An Ly5Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Giai đoạn 2011-2015, đánh dấu một sự kiện trọng đại của BIDV cũng như chi

nhánh đó là: năm 2012 cùng với cả hệ thống, BIDV Thái Nguyên đã thực hiện thành

cơng IPO và chính thức chuyển sang hoạt động mơ hình Ngân hàng TMCP kể từ ngày

1/5/2012. Đối với chi nhánh đây thực sự là một dấu mốc quan trọng trong những chặng

đường phát triển giúp chi nhánh có những chuyển biến căn bản trong hệ thống, tư

tưởng, nhận thức cũng như quản trị điều hành. Từ đây cơ chế tiền lương, tiền thưởng,

thu nhập cũng được đổi mới theo hướng công bằng, công khai minh bạch, thu nhập của

cán bộ nhân viên được gắn với vị trí và kết quả cơng việc đạt được.

Ngồi ra, BIDV Thái Ngun là ngân hàng đầu tiên trên địa bàn đã thực hiện

xong dự án hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng từ tháng 04/2005. Mọi thông tin, dữ liệu

của ngân hàng đều được quản lý tập trung tại HSC. BIDV Thái Nguyên là ngân hàng

hàng đầu tiên trên địa bàn tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin hiện đại vào

phục vụ hoạt động ngân hàng. việc phát triển cơ sở vật chất, mở rộng kênh phân phối

và hiện đại hoá công nghệ ngân hàng cũng luôn được đặc biệt quan tâm. Hiện nay,

ngồi trụ sở chính, Chi nhánh có 7 PGD trực thuộc, 15 cây ATM và trên 100 điểm chấp

nhận thẻ POS… đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng của

người dân.

Bên cạnh đó, Chi nhánh còn ln gắn kết các hoạt động kinh doanh của mình

với việc phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà và đáp ứng nguồn vốn cho các

doanh nghiệp. Từ đó, giúp các doanh nghiệp có điều kiện đổi mới cơng nghệ, tăng

năng lực sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và đứng vững trong cơ chế thị trường. Với

phương châm “Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công”, BIDV đã bám sát các hoạt động

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tập trung vốn đầu tư cho các dự án, nhằm làm

thúc đẩy sức sản xuất và khai thác có hiệu quả các lợi thế, tiềm năng ở địa phương. .

Quý I/2015, chi nhánh đã đạt quy mô tổng tài sản trên 5.340 tỷ đồng (trong đó dư nợ

cho vay là 5.170 tỷ đồng); nguồn vốn huy động đạt trên 3.800 tỷ đồng. Với chất lượng,

hiệu quả không ngừng được nâng cao, BIDV Thái Nguyên đã trở thành một trong số

những NHTM có quy mô lớn nhất trên địa bàn.

Vừa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Chính phủ, của

Ngành Ngân hàng giao, BIDV chi nhánh Thái Nguyên vẫn chú trọng làm tốt công

tác an sinh xã hội như: hỗ trợ xóa đói giảm nghèo đối với một số huyện nghèo, xã

SV: Lý Tiểu An Ly6Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

nghèo, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. BIDV Thái Ngun được đánh giá

là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong công tác tài trợ từ thiện, an sinh xã

hội và công tác đền ơn đáp nghĩa tại hầu hết các huyện, TP, thị xã trong toàn tỉnh,

với những nội dung rất cụ thể, phù hợp với nhu cầu từng địa bàn, từng loại đối

tượng. Ngồi ra các cán bộ cơng nhân viên chi nhánh cũng phối hợp với Mặt trận

Tổ Quốc tỉnh Thái Ngun tích cực tham gia các chương trình như: Đồng hành

cùng chương trình “Thắp sáng ước mơ”, hỗ trợ vốn sản xuất cho các hộ nghèo, xây

dựng nhà tình nghĩa, tặng q, trợ giúp kinh phí cho các cháu học sinh nghèo vượt

khó học giỏi, các trường học sinh khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, tặng quà tết

cho các hộ nghèo, nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng… 5 năm qua, Chi

nhánh BIDV Thái Nguyên đã đóng góp, ủng hộ cho các quỹ từ thiện và thực hiện

công tác an sinh xã hội trên 3,3 tỷ đồng... Chi nhánh BIDV Thái Nguyên đã vinh dự

được Đảng, Nhà nước và Ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý đó là: Huân

chương Lao động Hạng nhất giai đoạn (2007-2011); Huân chương lao động hạng

nhì giai đoạn (1999-2005); Cờ thi đua của Thống đốc Ngân hàng và Uỷ Ban Nhân

Dân Tỉnh; Nhiều năm liền là Chi nhánh dẫn đầu khu vực miền núi phía bắc cùng

nhiều bằng khen, giấy khen của các tổ chức Đảng, đoàn thể cho tập thể và cá nhân.

1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên là đơn vị trực thuộc

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (gọi tắt là BIDV), là NHTM Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định 90, 91 của Thủ tướng Chính

phủ, thực hiện các hoạt động Ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan theo

quy định của pháp luật, cụ thể:

- Huy động vốn: Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín

dụng khác dưới hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn bằng Đồng Việt

Nam và ngoại tệ. Thực hiện các hình thức huy dộng vốn khác theo quy định của

pháp luật.

- Cho vay: Cho vay sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng, các dự án đầu

tư phát triển kinh tế xã hội và các nhu cầu hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân,SV: Lý Tiểu An Ly7Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

hộ gia đình dưới các hình thức dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng đồng Việt Nam và

ngoại tệ phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Cầm cố, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác.

- Thực hiện đồng tài trợ, đầu mối đồng tài trợ, cấp tín dụng theo quy định.

- Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ tài trợ

thương mại khác theo quy định của BIDV.

- Thực hiện các dịch vụ: Thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế và các

dịch vụ ngân quỹ.

- Thực hiện dịch vụ ngân hàng đại lý, quản lý vốn đầu tư cho các dự án, tư

vấn đầu tư theo yêu cầu của khách hàng và theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nghiệp vụ mua bán, chuyển đổi ngoại tệ với khách hàng, các

dịch vụ ngân hàng đối ngoại khác.

b. Nhiệm vụ

- Đảm bảo tăng trưởng ổn định, vững chắc, an toàn và hiệu quả trong mọi

hoạt động, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực.

- Nâng cao sức cạnh tranh trên các bình diện: Thị trường, thị phần, sản phẩm,

dịch vụ, hiệu quả kinh doanh gắn với quy mô, cơ cấu, chất lượng.

- Tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành theo mơ hình ngân hàng

TMCP, hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, an tồn và hiệu quả, tính chuyên nghiệp

phải đặt lên hàng đầu.

- Đẩy mạnh tiến độ xử lý nợ xấu, nợ ngoại bảng là nhiệm vụ trọng tâm, lành

mạnh hóa hệ thống tài chính đảm bảo hoạt động của chi nhánh tăng trưởng gắn với

mục tiêu lợi nhuận, an toàn, chất lượng, tăng trưởng bền vững.

- Nâng cao năng lực quản lý rủi ro, giảm thấp nhất các rủi ro trong hoạt động

như rủi ro tín dụng, rủi ro tác nghiệp, rủi ro đạo đức…

- Nỗ lực hết mình, phấn đấu kết quả xếp loại kinh doanh: Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ và khẳng định được vị trí nhóm Chi nhánh chủ lực trong toàn hệ thống.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và đầy đủ trách nhiệm với nhà

nước trong việc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội.

- Đảm bảo thu nhập, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ cho cán bộ nhân

viên làm việc tại chi nhánh.

SV: Lý Tiểu An Ly8Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển

Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

Hội sở chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái

Nguyên có 10 Phòng nghiệp vụ và 7 PGD trực thuộc.

Qua sơ đồ cơ cấu tổ chức của BIDV Thái Nguyên đã thể hiện sự quản lý bao quát

của Ban giám đốc xuống các phòng ban chức năng cũng như các PGD trực thuộc.

Điều này đảm bảo cho nhà quản lý có thể trực tiếp điều hành và nắm bắt tình hình

hoạt động của tồn chi nhánh. Bên cạnh đó, việc phân chia các phòng ban thành

khối cụ thể theo từng nhiệm vụ đã làm cho cơng việc của các phòng tập trung vào

một mảng công việc. Sự phân chia trên đảm bảo cho cơng việc của các phòng chức

năng diễn ra độc lập, không bị đan xen, chồng chéo lên nhau, từ đó nâng cao năng

suất lao động của cán bộ nhân viên trong chi nhánh.BAN GIÁM ĐỐCP. Khách

hàng cá

nhânP. Khách

hàng doanh

nghiêp 1P. Kho quỹP.Khách

hàng

doanh

nghiêp 2P. Kế

hoạch

Tài

chínhP. Quản lý

rủi roP. Giao dịch

khách hàngP.

Quản

trị tín

dụngP. Tổ

chức

hành

chínhCác phòng

giao dịch(Nguồn:Phòng Tổ chức hành chính - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển

Việt Nam – Chi nhánh Thái Ngun)

Sơ đồ 1.1: Mơ hình cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư

và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái NguyênSV: Lý Tiểu An Ly9Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban

- Ban giám đốc: bao gồm 1 giám đốc và 3 phó giám đốc, trong đó

+ Giám đốc: quản lý chung và trực tiếp chỉ đạo khối quản lý rủi ro.

+ Phó giám đốc 1: quản lý khối quan hệ khách hàng

+ Phó giám đốc 2: quản lý khối trực thuộc (gồm các PGD trên địa bàn tỉnh)

+ Phó giám đốc 3: quản lý khối tác nghiệp và khối quản lý nội bộ.

- Khối quan hệ khách hàng: gồm 02 Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

và 01 Phòng Quan hệ khách hàng cá nhân làm nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc với khách

hàng, giới thiệu về các sản phẩm, thực hiện việc kiểm tra các điều kiện và đề xuất tín

dụng để cho vay với khách hàng. Theo mơ hình cũ đây chính là các phòng tín dụng.

- Khối quản lý rủi ro: gồm 01 Phòng Quản lý rủi ro thực hiện việc thẩm định

các dự án lớn, quyết định phê duyệt cho vay đối với các khách hàng lớn hoặc trình

Hội đồng tín dụng với những trường hợp vượt thẩm quyền. Phối kết hợp với các

phòng Quan hệ khách hàng trong việc đánh giá tài sản bảo đảm của khách hàng.

- Khối tác nghiệp: gồm 01 Phòng Quản trị tín dụng thực hiện việc vào máy,

giải ngân các hợp đồng tín dụng sau khi đã qua các bước xét duyệt tại các phòng

Quan hệ khách hàng và quản lý rủi ro. 02 phòng Dịch vụ khách hàng thực hiện các

dịch vụ như thanh toán, tài trợ xuất nhập khẩu, mở tài khoản, nhận tiền gửi… Nói

chung là hầu hết các dịch vụ ngồi tín dụng. Phòng Quản lý và dịch vụ kho quỹ thực

hiện các nghiệp vụ liên quan đến kho quỹ, kiểm đếm tiền mặt và cất giữ các loại giấy

tờ tài sản đảm bảo của khách hàng.

1.2.3. Tình hình lao động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triền Việt Nam –

chi nhánh Thái Nguyên

Ban đầu, BIDV chỉ là Phòng cấp phát vốn Kiến thiết cơ bản trực thuộc Ty

Tài chính Bắc Thái, TP Thái Nguyên, với số lượng cán bộ ít ỏi 10 người. Đến nay,

sau chặng đường gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, BIDV Thái Nguyên đã có

sự đổi mới tồn diện, đội ngũ cán bộ cơng nhân viên khơng ngừng được trẻ hóa và

được đào tạo bài bản. Năm 2017, chi nhánh đã có 149 cán bộ, trong đó trên 90% có

trình độ từ đại học trở lên, trên 20% cán bộ có trình độ thạc sỹ. Với phương châm

“Mỗi cán bộ BIDV là một lợi thế trong cạnh tranh” về cả năng lực chuyên môn và

phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, Chi nhánh đã chú trọng đổi mới toàn diện và nâng

SV: Lý Tiểu An Ly10Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

cao chất lượng công tác phát triển nguồn nhân lực bằng việc thực thi các chính sách

tuyển dụng, quy hoạch, giáo dục, đào tạo và sử dụng con người một cách hợp lý.

Chính sách đãi ngộ nhân viên cũng được Ban lãnh đạo BIDV Thái Nguyên

quan tâm cải thiện: tiến hành chuyển đổi lương cơ bản, tăng hệ số kinh doanh, nâng

bậc lương, góp phần tạo khí thế làm việc, gắn kết trong nội bộ ngân hàng và thu hút

nhân tài từ bên ngoài.SV: Lý Tiểu An Ly11Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Bảng 1.1: Tình hình lao động chi nhánh năm 2015 - 2017

Đơn vị: NgườiChỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Tổng lao động

178

140

Trong đó

Phân theo giới tính

Nam

60

41

Nữ

118

99

Phân theo trình độ chun mơn

Trên đại học

15

15

Đại học

137

111

Dưới đại học

26

14

(Nguồn số liệu: Phòng Tổ chức hành chính BIDV Thái Ngun)159

45

114

28

116

151.2.4. Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Ngân hàng TMCP Đầu tư

và Phát triển Việt Nam không ngừng phát triển các dịch vụ mới phù hợp với từng

đối tượng khách hàng. BIDV Thái Nguyên là chi nhánh lớn thuộc Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, do đó nó cũng cung cấp đầy đủ các dịch vụ

của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, bao gồm:

 Sản phẩm huy động vốn: Nhận tiền gửi VND và ngoại tệ của các tổ chức

và cá nhân theo kỳ hạn hoặc không kỳ hạn. Phát hành giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền

gửi với các kỳ hạn: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

 Sản phẩm tín dụng: Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với tất cả

các thành phần kinh tế. Cho vay tiêu dùng. Cho vay cán bộ công nhân viên. Cho

vay du học, chứng minh tài chính. Chiết khấu giấy tờ có giá.

 Sản phẩm dịch vụ khác: Bảo lãnh, thanh toán, dự thầu, thực hiện hợp

đồng. Tư vấn đầu tư, thẩm định dự án. Thanh toán trong nước. Thanh toán quốc tế.

Thanh tốn thẻ tín dụng, séc quốc tế. Dịch vụ rút tiền tự động ATM. Dịch vụ ngân

hàng điện tử ( BIDV Online, BIDV Smart Banking, BSMS …).SV: Lý Tiểu An Ly12Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh BIDVThái Nguyên giai đoạn

2015-2017

1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Trong giai đoạn 2015-2017, nhìn chung BIDV chi nhánh Thái Nguyên đã đạt

được những kết quả kinh doanh khả quan và mức độ tăng trưởng khá. Các hoạt

động nghiệp vụ chính của ngân hàng như nghiệp vụ huy động vốn, cấp tín dụng đều

tăng trưởng về số lượng khách hàng cũng như doanh số hoạt động. Tình hình nợ

xấu liên tục giảm qua các năm cho thấy năng lực giải quyết nợ xấu cũng như đánh

giá hồ sơ tín dụng của chi nhánh ngày một được nâng cao. Bên cạnh đó, việc cung

cấp các dịch vụ ngân hàng cũng được chi nhánh chú trọng mở rộng, đa dạng hóa,

nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Có thể nói rằng trong những năm qua, chi

nhánh đã hoàn thành tương đối toàn diện và khá đồng bộ các chỉ tiêu, kế hoạch

được giao, thực hiện đúng các mục tiêu đề ra. Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế

của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động ngân hàng có sự cạnh tranh gay

gắt giữa nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn, nhưng hoạt động kinh doanh của chi

nhánh vẫn đạt được những kết quả khả quan nhất định.

Kết quả kinh doanh giai đoạn 2015 - 2017 của chi nhánh được thể hiện tại

bảng dưới đây:

Bảng 1.2: Kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2015-2017

Đơn vị tính: Tỷ đồngChỉ tiêu

1. Tổng nguồn vốn2. Vốn huy động

3. Doanh số cho

4.

5.

6.

7.

8.

9.So sánh 2016So sánh 2017

với 2016

Giá

Tỷ lệ

trị

194

716NămNămNăm201520162017với 2015

Giá

Tỷ lệ7.183

4.688trị

645

3386.344

3.6346.989

3.972(%)

10,16

9,3(%)

2,77

15,2712.973 16.899 18.755 3.916

30,18 1.856

10,98

vay

Doanh số thu nợ 12.235 14.987 16.490 2.752

22,49 1.503

10,03

Dư nợ

5.145 5.857

7.122

712

13,84 1.265 21,60

Nợ quá hạn

37,8

15,3

8,6

(22,5) (59,52) (6,7) (43,79)

Tổng thu nhập

768,8

818,2

899,4

49,4

6,42

81,2

9,92

Tổng chi phí

582,5

619,1

683,6

36,6

6,28

64,5

10,42

Lợi nhuận

186,3

199,1

215,8

12,8

6,87

16,7

8,39

(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết HĐKD BIDV Thái Nguyên giai đọan 2015-2017)SV: Lý Tiểu An Ly13Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệpBiểu đồ 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh tại BIDV Thái Nguyên

giai đoạn 2015- 2017

Nhìn vào bảng kết quả đạt được trong 3 năm 2015-2017, ta thấy:

Về tổng nguồn vốn: Năm 2016 ghi nhận đạt 6.989 tỷ đồng tăng 10,16% so

với năm 2015 và đến năm 2017 thì nguồn vốn này lại tiếp tục tăng ở mức 7.183 tỷ

đồng, tăng 2,77% so với năm 2016. Trong đó vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn

trong tổng nguồn vốn. Vốn huy động luôn được nâng cao, cùng với tốc độ tăng của

doanh số cho vay thì doanh số thu nợ cũng được đảm bảo. Đồng thời tốc độ dư nợ

cũng tăng cùng với tốc độ tăng của doanh số cho vay. Chứng tỏ doanh số thu nợ của

ngân hàng đạt kết quả tốt. Không những thế, nợ xấu của ngân hàng ngày một giảm,

nợ xấu năm 2015 là 37,8 tỷ đồng nhưng đến năm 2017 chỉ còn 8,6 tỷ đồng. Nợ xấu

giảm đáng kể như vậy là do ngân hàng đã có những biện pháp thu hồi nợ, bám sát

chặt chẽ các loại nợ, cho vay những khách hàng làm ăn hiệu quả, từ chối những

khách hàng không thực hiện tốt nghĩa vụ tín dụng đối với ngân hàng.

Về thu nhập: Trong ba năm qua, thu nhập của ngân hàng cũng tăng liên tục,

năm 2016 đạt 818,2 tỷ đồng tăng 6,42% so với năm 2015, đến năm 2017 thu nhập

lại tiếp tục tăng 9,92% so với năm 2016. Điều này do nhiều nguyên nhân, nhưng

yếu tố chính vẫn là việc BIDV Thái Nguyên đã tăng cường các hoạt động kinh

doanh khác ngồi tín dụng trong giai đoạn 2015-2017 để đối phó với hậu khủng

hoảng kinh tế. Do khủng hoảng, phần lớn các doanh nghiệp và cá nhân đều thu hẹp

SV: Lý Tiểu An Ly14Lớp: K11 - TCDNTrường ĐHKT&QTK

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

tiêu dùng, sản xuất nên việc lựa chọn thay đổi chiến lược kinh doanh ngắn hạn là

điều cần thiết. Ngoài ra, thu nhập từ lãi tiền gửi ở NHNN chiếm một tỷ lệ rất nhỏ,

hầu như không đáng kể do đây không phải là hoạt động quan trọng trong công tác

kinh doanh của Ngân hàng.

Về chi phí: Năm 2016 chi phí là 582,5 tỷ đồng tăng 6,28% so với năm 2015

đến năm 2017 chi phí là 683,6 tỷ đồng lại tiếp tục tăng 10,42% so với năm 2016.

Dựa vào lãi suất huy động, tổng nguồn vốn huy động qua các năm 2015-2017, có

thể thấy sự gia tăng rõ rệt. Lãi suất tăng mà tổng nguồn vốn huy động cũng tăng, có

thể thấy chi nhánh đã thực hiện tốt cơng tác huy động vốn. Chi phí huy động vốn vì

thế cũng tăng để đảm bảo hiệu quả cho cơng tác huy động vốn. Ngồi ra, chi phí

tăng một phần cũng do thay đổi trong chi phí trích lập dự phòng rủi ro của chi

nhánh theo tinh thần Thông tư 09 sửa đổi, bổ sung Thông tư 02 về phân loại nợ và

trích lập dự phòng rủi ro.Tuy chi phí qua ba năm có sự gia tăng nhưng tốc độ gia

tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của thu nhập nên ngân hàng vẫn kiểm soát tốt về

chi phí.

Về lợi nhuận: Năm 2015 lợi nhuận đạt 186,3 tỷ đồng, năm 2016 lợi nhuận

đạt 199,1 tỷ đồng tăng 6,87% so với năm 2016. Đến năm 2017 lợi nhuận đạt 215,8

tỷ đồng, tăng 8.39% so với năm 2016. Chi nhánh BIDV Thái Nguyên được xếp

hạng là một trong số những chi nhánh có doanh số lợi nhuận cao ở khu vực phía

Đơng Bắc.

1.3.2. Hoạt động huy động vốn

Huy động vốn là hoạt động “đầu vào” của NHTM, là một trong các nghiệp

vụ cơ sở, là tiền đề quyết định các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng.

Thông qua nghiệp vụ huy động vốn, chi nhánh có thể đo lường được uy tín cũng

như sự tín nhiệm của khách hàng đối với BIDV Thái Nguyên.

Nguồn vốn huy động của BIDV Thái Nguyên liên tục gia tăng trong giai

đoạn 2015-2017. Ngay từ những ngày đầu của năm 2015, bám sát chủ trương của

NHNN và toàn hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh

BIDV Thái Nguyên tập trung đẩy mạnh họat động huy động vốn, coi đây là nhiệm

vụ trọng tâm hàng đầu. Chi nhánh chủ động triển khai các sản phẩm huy động vốn

có hiệu quả, phù hợp với đặc thù của địa phương, diễn biến thị trường , trong đó chú

SV: Lý Tiểu An Ly15Lớp: K11 - TCDNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×