Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.1: Số vụ bạo lực học đường qua các năm học tại trường Đại hoc Tài chính- Quản trị kinh doanh

Bảng 2.1: Số vụ bạo lực học đường qua các năm học tại trường Đại hoc Tài chính- Quản trị kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

2012-201302

01xử phạt

Đánh bạn

Cảnh cáo

Tự ý đăng ảnh bạn Khiển trách01lên mạng

Sử dụng từ ngữ Cảnh cáo01thiếu văn hóa

Vơ lễ, đe dọa giảng Đình chỉ 1 năm01viên

Vơ lễ với bảo vệ Cảnh cáonhà trường

2015-2016 01

Đánh bạn

Cảnh cáo

Nguồn: Thống kê số vụ bạo lực học đường của phòng cơng tác sinh viên

trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh

Thứ hai, số vụ bạo lực học đường trong sinh viên trường Đại học Sư phạm

kỹ thuật Hưng Yên.

Bảng số liệu 2.2. Số vụ bạo lực học đường qua các năm học của trường

Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Năm học

2012-2013

2014-2015Số vụ bạo lựcNội dung vi phạmhọc đường

03

01Đánh nhau

Xúc phạmHình thứcxử phạt

Cảnh cáo

nhân Cảnh cáophẩm người khác

2015-2016

01

Đánh nhau

Khiển trách

Nguồn: Thống kê số vụ bạo lực học đường của phòng cơng tác sinh viên Đại

học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Nhìn vào bảng số liệu, nhận thấy số vụ bạo lực học đường trong sinh viên đã

có xu hướng giảm điều này chứng minh công tác tuyên truyền, ngăn ngừa bạo

lực học đường trong sinh viên của nhà trường đã đem lại hiệu quả. Giá trị truyền

thống của dân tộc Việt Nam đã được sinh viên quan tâm hơn, nhận thức của sinh

viên về đạo đức được nâng cao.

2.2.2. Thực trạng công tác ngăn ngừa bạo lực học đường trong sinh viên

các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

25Trong những năm gần đây, bạo lực học đường xảy ra nhiều trở thành vấn

nạn của xã hội, khơng chỉ có các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở hay trung

học phổ thông mà ngay cả các em sinh viên đại học cũng xảy ra vấn nạn bạo lực

học đường. Các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng cũng như

các trường đại học trên cả nước nói chung đều nhận thấy tác hại nghiêm trọng

của bạo lực học đường. Do vậy những người làm công tác giáo dục luôn cố gắng

xây dựng một môi trường sống và học tập lành mạnh cho sinh viên

Thứ nhất,công tác ngăn ngừa bạo lực học đường tại trường Đại học Tài

chính - Quản trị kinh doanh

Bạo lực học đường trong sinh viên để lại hậu quả nghiêm trọng cả thể chất

và tinh thần. Do vậy, cần phải ngăn chặn hành vi của bạo lực học đường trong

sinh viên. Công tác ngăn ngừa bạo lực học đường cần sự phối hợp giữa gia đình,

nhà trường và xã hội.

Trong những năm qua, nhận thấy tầm quan trọng của công tác ngăn ngừa

bạo lực học đường trong sinh viên nhà trường vận động sinh viên “Học tập và

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, để sinh viên hiểu rõ hơn về tấm

gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh từ đó, không ngừng rèn luyện và tu

dưỡng đạo đức trở thành cơng dân tốt, phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ và xây

dựng đất nước.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đưa các mơn học pháp luật đại cương, tư

tưởng Hồ Chí Minh... vào chương trình giảng dạy nhằm giáo dục đạo đức cho

sinh viên. Đồng thời, môn học pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên kiến

thức về hiến pháp, luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sinh

viên hiểu được hành vi bạo lực học đường là hành vi sai trái, có chế tài xử lý và

là hành vi cả xã hội lên án mạnh mẽ, giúp sinh viên sống và học tập theo hiến

pháp và pháp luật. Từ năm 2013, nhà trường đưa môn khoa học giao tiếp vào

giảng dạy cho sinh viên nâng cao kỹ năng giáo tiếp, ứng xử cho sinh viên góp

phần giảm thiểu các hành vi bạo lực học đường.26Nhằm hướng sinh viên đến lối sống lành mạnh nhà trường khuyến khích các

hoạt đồng của sinh viên như thực hiện kế hoạch số 28/ KH – ĐTN – HSV ngày

15/6/2016 của BCH Đoàn thanh niên – Hội sinh viên tham gia cơng tác tình

nguyện mùa hè xanh, hội thi văn nghệ. Thực hiện kế hoạch số 30/ KH – ĐTN –

HSV ngày 23/6/2015 tổ chứcthi bóng đá giữa các khoa với nhau, tham gia tìm

hiểu pháp luật, mitinh ngày thành lập đồn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh...

giúp cho mối quan hệ đoàn kết giữa các sinh viên trong trường bền chặt hơn, tạo

ra sân chơi bổ ích, lý thú cho sinh viên. Thông qua những buổi giao lưu văn

nghệ tích cực tuyên truyền hậu quả của bạo lực học đường đến sinh viên trang bị

tri thức cho sinh viên để ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường xảy ra trong

trường học.

Thực hiện chủ trương lấy ngăn chặn bạo lực học đường là chính, nhà trường

thường xuyên tuyên truyền đến sinh viên tác hại của bạo lực học đường nhằm

nâng cao nhận thức của sinh viên về bạo lực học đường nói riêng và tệ nạn xã

hội nói chung. Khi bạo lực học đường xảy ra nhà trường áp dụng chế tài xử lý

như buộc thơi học, đình chỉ 1 năm học và cảnh cáo tùy thuộc mức độ vi phạm áp

dụng chế tài phù hợp. Để ngăn chặn hành vi bạo lực học đường, nhà trường đưa

thông tin về sinh viên có hành vi bạo lực học đường lên bảng tin để răn đe các

sinh viên khác.

Ngoài hoạt động ngăn ngừa bạo lực học đường chung cho sinh viên trong

trường thì sinh viên ở trong ký túc xá của trường cũng có nội quy nhằm ngăn

ngừa bạo lực học đường như:

Sinh viên nam và sinh viên nữ sống ở những dãy nhà khác nhau, quy định

giờ giấc đóng cửa ký túc xá nghiêm ngặt, đặt ra những quy định riêng đối với

sinh viên ký túc xá. Sinh viên sống trong ký túc xá một phòng có từ 4 - 8 em,

trong quá trình sinh sống và học tập rất dễ xảy ra bất đồng quan điểm. Bởi vậy,

bên cạnh những hoạt động chung của sinh viên nhà trường cũng khuyến khích

sinh viên sống trong ký túc xá có những hoạt động như thể thao, các câu lạc bộ...27thậm chí, có ban quản lý ký túc xá để ngăn chặn, xử lý những hành vi bạo lực

khi xảy ra bất đồng giữa các sinh viên với nhau.

Tạo môi trường sống lành mạnh cho sinh viên, nhà trường thường xuyên có

những hoạt động mang tính chất nhân văn cao cả như quỹ khuyến học, học bổng

dành cho sinh viên vượt khó... là tấm gương cho sinh viên noi gương. Nhà

trường khuyến khích sinh viên tham gia các phong trào trong học tập như sinh

viên 5 tốt, tham gia nghiên cứu khoa học... từng bước giúp sinh viên nâng cao

nhận thức của bản thân.

Thứ hai, công tác ngăn ngừa bạo lực học trong sinh viên tại trường Đại học

Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ cho sinh viên

như kế hoạch số 40/ KH- ĐTN- HSV ngày 2/4/2016 tổ chức hội thi giọng hát

hay cho sinh viên, phát động hoạt động tình nguyện mùa hè xanh năm 2016

(8/7/2016), phát động cuộc thi olympic cơ học toàn quốc lần thứ XXVIII năm

2016 nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên tham gia.

Nhà trường phát động phong trào sinh viên 5 tốt rộng rãi trong sinh viên,

nhà trường đã động viên quan tâm những sinh viên có hồn cảnh khó khăn giúp

các em sinh viên tiếp tục đến trường.

Các môn học như tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật đại cương nhà trường đưa

vào giảng dạy trong sinh viên nhằm nâng cao giá trị đạo đức trong sinh viên.

Trong trường có nhiều câu lạc bộ của sinh viên như câu lạc bộ kỹ năng sống, câu

lạc bộ sáo... được nhà trường khuyến khích các bạn sinh viên tham gia.

2.2.3. Phân tích bảng số liệu điều tra về bạo lực học đường trong sinh

viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Số vụ bạo lực học đường trong sinh viên cáctrường đại học trên địa bàn tỉnh

Hưng Yên

Với vị trí địa lý thuận lợi, tỉnh Hưng Yên trong những năm qua tốc độ phát

triển kinh tế xã hội của tỉnh không ngừng được tăng, chất lượng cuộc sống của

người dân không ngừng nâng cao. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có nhiều trường

28đại học và cao đẳng đóng trên địa bàn. Đây cũng là một lợi thế của tỉnh khi có

cơ hội thu hút nguồn lao động chất lượng cao từ các trường đại học, cao đẳng

trên địa bàn phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, trong

những năm trở lại đây đã xuất hiện nhiều tình trạng sinh viên các trường đại học

đánh nhau làm ảnh hưởng đến môi trường sống cũng như học tập của nhiều sinh

viên khác.

Mặc dù, sinh viên là độ tuổi đã có nhận thức tuy nhiên vẫn còn chưa đầy đủ,

sống xa nhà do vậy nhiều sinh viên có lối sống lệch lạc, thậm chí phạm pháp.

Khi thực hiện đề tài nghiên cứu “Ngăn ngừa bạo lực học đường trong sinh

viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”, nhóm nghiên cứu đã khảo

sát tình trạng bạo lực học đường tại hai trường đại học: Đại học Sư phạm kỹ

thuật Hưng Yên và Đại học Tài chính- quản trị kinh doanh. Nhóm nghiên cứu

nhận thấy, tình trạng bạo lực học đường xảy nghiêm trọng đặc biệt là hình thức

sinh viên đánh nhau, chửi, cãi nhau... khơng chỉ có sinh viên nam có những hành

vi bạo lực học đường mà ngay cả sinh viên nữ cũng có những hành động

xấu này.

Trong tổng số 200 sinh viên tham khảo sát ngẫu nhiên thì 60% sinh viên

khơng được tận mắt chứng kiến hay nghe kể về bạo lực học đường xảy ra trong

trường của mình. Tuy nhiên 40% sinh viên (80 sinh viên) đã từng chứng kiến

bạo lực học đường xảy ra và đưa ra những con số cụ thể thông qua bảng số liệu:29Bảng 2.3: Số vụ bạo lực sinh viên chứng kiến tại trường học

Số vụ bạo123lực xảy ra

Tỷ lệ %

26.5

45

17.5

Nguồn: Kết quả khảo sát thực tế của sinh viên45101.25Thông qua số liệu (bảng 2.3) nhóm nghiên cứu nhận thấy, tình trạng bạo lực

học đường vẫn xảy ra mặc dù nhà trường tổ chức tuyên truyền, ngăn ngừa bạo lực

học đường trong sinh viên. Qua đó, thấy được rất rõ tình trạng xuống cấp nghiêm

trọng về đạo đức trong sinh viên. Giá trị truyền thống của người Việt Nam là uống

nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây... nhưng hiện nay, một bộ phận sinh viên

đang có những hành vi đi trái ngược với giá trị truyền thống của dân tộc.

- Công tác tuyên truyền tác hại của bạo lực học đường tại các trường đại học

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Khi được hỏi về đánh giá về các giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường tại

trường mình, đa phần sinh viên đều trả lời là có hiệu quả chiếm đến 68% điều đó

nói lên cơng tác ngăn ngừa bạo lực học đường tại trường học đã thu lại hiệu quả

khá cao tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ sinh viên (chiếm đến 15% sinh

viên) đánh giá khơng có hiệu quả. Điều đó chứng minh, cơng tác ngăn ngừa bạo

lực học đường tại các trường đại học vẫn chưa đạt hiệu quả cao, tuyên truyền chưa

sâu, rộng, còn tồn tại hạn chế trong ngăn ngừa bạo lực học đường trong sinh viên.

Nhiều sinh viên chưa nhiệt tình tham gia các buổi giao lưu, lớp học kỹ năng giao

tiếp bởi những lý do như không hứng thú, cảm thấy khơng cần thiết. Thậm chí, có

sinh viên chưa từng tham gia các lớp học kỹ năng sống, ngăn ngừa bạo lực học

đường (81,3% trong tổng số sinh viên chưa tham gia các lớp kỹ năng sống, ngăn

ngừa bạo lực học đường). Nếu chỉ chú trọng đến tuyên truyền hậu quả của bạo lực

học đường mà không ngừng nâng cao kỹ năng sống, tu dưỡng đạo đức cho sinh

viên thì tình trạng bạo lực học đường vẫn tiếp tục xảy ra.30Bảng 2.4: Nguyên nhân sinh viên không tham gia các lớp học kỹ năng sống,

lớp học ngăn ngừa bạo lực học đường

Chưa tham giaKhơng thíchKhơng cần thiếtChưa có cơ hội6,5

12,2

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của sinh viêntham gia

81,3Nhìn vào Bảng 2.4, nhận thấy nhiều sinh viên muốn tham gia các lớp học

nâng cao kỹ năng ứng xử, kỹ năng mềm như chưa cơ hội tham gia. Điều đó

chứng minh, sinh viên nhận thấy đây là kỹ năng cần thiết trong công tác ngăn

ngừa bạo lực học đường trong các trường đại học trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên,

có 12,2% sinh viên cảm thấy không cần thiết phải tham dự lớp học kỹ năng giáo

tiếp, tuyên truyền ngăn ngừa bạo lực học đường. Điều đó cho thấy, đối với mọt

số sinh viên không quan tâm đến bạo lực học đường, do vậy không cần thiết

tham gia lớp học kỹ năng mềm, tuyên truyền bạo lực học đường.

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cả sinh viên nam vànữ có xu hướng thực hiện

hành vi bạo lực học đường trong sinh viên đại học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Khi nhóm nghiên cứu hỏi sinh viên tham gia điều tra bảng hỏi về tỷ lệ sinh viên

nam hay nữ thường hay bạo lực học đường, phần lớn các bạn sinh viên trả lời cả

nam và nữ đều có xu hướng này.

Biểu đồ 2.1: Đánh giá của sinh viên về đối tượng gây ra bạo lực học đường

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0Sinh viên namSinh viên nữCả sinh viên nam và nữNguồn: Kết quả khảo sát của sinh viên:31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.1: Số vụ bạo lực học đường qua các năm học tại trường Đại hoc Tài chính- Quản trị kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x