Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU TRA

PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU TRA

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.Giới tính: □1Nam2.Bạn là SV : □1Năm 1□2Nữ

□2 Năm 2□3 Năm 3Phần II: Nội dung

1. Nghề nghiệp chính của gia đình bạn:

Trồng trọt, chăn ni

Lao động tự do, làm cho tư nhân

Cán bộ, viên chức

Kinh doanh

2. Nguồn tài chính chủ yếu hiện nay của bạn là:

Gia đình

Ngân hàng

Nguồn khác (làm thêm, kinh doanh...)

3. Bạn có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng CSXH khơng?Khơng

4. Bạn có biết chương trình tín dụng cho sinh viên tại ngân hàng chính

sách xã hội không?

Không biết

Biết nhưng chỉ biết thông tin cơ bản

Hiểu rõ và tham gia chính sách

5. Bạn có vay vốn tín dụng cho sinh viên tại ngân hàng chính sách xã

hội khơng?Khơng

Làm thủ tục nhưng khơng vay được

6. Nếu khơng vay, bạn cho biết lý do không vay tiền tại NHCSXH

Sợ khơng trả được nợ

Chưa biết về chương trình vay

Thủ tục vay phức tạp

Đã vay nơi khác

Lý do khác

7. Bạn vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội bao nhiêu lần:

Từ 1 đến 2 lần

Từ 3 đến 4 lần

Từ 5 đến 6 lần

Từ 7 đến 8 lần

8. Mục đích vay vốn của bạn nhằm:Phục vụ cho học tập

Kinh doanh

Gửi ngân hàng lấy chênh lệch lãi suất

Mục đích khác

9. Chi phí bạn cần trong 1 tháng để học tập và sinh hoạt (gồm tất cả chi

phí cho các hoạt động hàng ngày)

Từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng

Trên 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Trên 2.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng

Mức khác10. Bạn muốn vay ở mức bào trong 1 tháng:

Từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng

Trên 1.500.000 đến 2.000.000 đồng

Trên 2.500.000 đồng đến 3.000.000

Khác

11. Trong q trình vay vốn bạn gặp khó khăn:

Nhiều thủ tục, thời gian chờ giải ngân dài

Thái độ phục vụ của nhân viên chưa nhiệt tình

Bình xét tiêu chí nghèo chưa minh bạch, công bằng

Khác

12. Tác động của nguồn vốn vay đến kết quả học tập của bạn:

Hiệu quả

Rất hiệu quả

Không hiệu quả

13. Sau khi ra trường, kế hoạch trả nợ của bạn là gì?

Đi làm và tự trả nợ

Xin hỗ trợ từ gia đình

Đi vay để trả

Khơng có ý định trả

14. Theo bạn sinh viên vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội ai sẽ là

người trả nợ?

Gia đình

Sinh viên

15. Kết quả học tập của bạn trong năm học đạt loại

Kém

Trung bình

Khá

Giỏi

16. Thái độ của nhân viên ngân hàng có ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín

dụng cho sinh viên hay khơng?Khơng

17. Đánh giá của bạn về các quy trình khi vay vốn sinh viên từ ngân

hàng chính sách xã hội:

Khơng hài

lòng

Thủ tục

hành chínhHài lòngRất hài lòngcủa ngân

hàng

Xin xác

nhận tại

trường

Ngân hàng

giải ngân

muộn

Bính xét tại

địa phương

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác này!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU TRA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×