Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. MỘT SỐKIẾN NGHỊ NHẰM NGĂN NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Chương 3. MỘT SỐKIẾN NGHỊ NHẰM NGĂN NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

viên lại có thái độ quay phim chụp hình thậm chí là cổ vũ. Những hành động

này sẽ khuyến khích cho hành vi bạo lực học đường phát triển và gây ra hậu quả

nặng nề hơn.

Thứ ba, các em cần có những kỹ năng để phòng tránh các hành vi bạo lực

học đường như: không tham gia tụ tập vào nhóm những sinh viên cá biệt, trước

thái độ hung hăng của bạn thì cần có thái độ ơn hòa và rút lui một cách

nhẹ nhàng.

Thứ tư, việc lựa chọn bạn và nhóm bạn để chơi là điều rất quan trọng. Bạn tốt

và nhóm bạn tốt sẽ hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều đối với việc học tập cũng như vui chơi.

3.2. Biện pháp về phía quản lý của nhà trường

Đối với sinh viên thì trường học là nơi mà các em dành nhiều thời gian hoạt

động trong một ngày. Sự tương tác giữa sinh viên với nhau cũng như với các

thầy cô là rất lớn. Những xung đột, mâu thuẫn xuất hiện ở các em thường bắt

đầu từ nhà trường. Đây là nguyên nhân dẫn đến các hành vi bạo lực học đường.

Chính vì vậy, nếu chúng ta làm tốt cơng tác quản lý các em trong nhà trường thì

sẽ ngăn ngừa một cách có hiệu quả hành vi bạo lực học đường của sinh viên. Để

ngăn ngừa và giảm thiểu hành vi bạo lực học đường của sinh viên về phía nhà

trường cần chú ý một số biện pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, giáo viên trước hết là cố vấn học tập cần quan tâm, sát sao tới các

em sinh viên, kịp thời phát hiện những biểu hiện không bình thường trong cách

ứng xử giữa các sinh viên với nhau. Nếu phát hiện thấy những biểu hiện khơng

bình thường thì cần phối hợp với ban cán sự lớp để tìm hiểu nguyên nhân.

Thứ hai, trong hoạt động quản lý lớp, cố vấn học tập và những người quản lý

cần nắm được danh sách những sinh viên cá biệt, những sinh viên có tính cách

hung hãn, bất thường để theo dõi. Đây chính là những em có thể thực hiện những

hành vi bạo lực học đường nhiều nhất. Kết quả khảo sát cho thấy những sinh viên

có hành vi bạo lực học đường thường là người ngang ngược, ngông cuồng (47%),

sinh viên có lối sống, nhận thức kém (49%). Do vậy, nếu khơng kịp thời ngăn

chặn rất có thể những hành vi bạo lực học đường rất có thể sẽ tái diễn.

39Thứ ba, trong hoạt động đào tạo của nhà trường thì nội dung giáo dục về

những hành vi phù hợp chuẩn mực luật pháp và những quy định của nhà trường

cần được tiến hành thường xuyên, cần kết hợp với nội dung đào tạo chính quy.

Việc giáo dục đạo đức cho sinh viên cần tiến hành linh hoạt thông qua các cuộc

thi, hội diễn văn nghệ, giao lưu.... Đồng thời,cần phải có chế tài xử lý nghiêm

các trường hợp vi phạm bạo lực học đường và để mọi sinh viên trong trường đều

biết được thông tin.

Thứ tư, nhà trường cần tổ chức nhiều hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh,

bổ ích hơn nữa. Thơng qua đó, sinh viên hiểu nhau hơn, tạo nên sức mạnh đoàn

kết, giúp đỡ lẫn nhau. Đây là cơ sở làm mất đi những mầm mống nảy sinh các

hành vi bạo lực học đường.

Thứ năm, nhà trường cần kết hợp chặt chẽ với gia đình kiểm sốt thời gian

ngồi trường của sinh viên, kiểm sốt các mối quan hệ khơng chính thức của

sinh viên, vì đây là điều kiện tốt để nảy sinh các hành vi bạo lực học đường. Nhà

trường cũng cần xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với những sinh viên có hành vi

bạo lực học đường để răn đe cho những sinh viên khác, đảm bảo môi trường

sống, học tập tốt cho sinh viên.

3.3. Biện pháp về phía gia đình

Gia đình là mơi trường hết sức quan trọng đối với mỗi sinh viên. Ở đó sinh

viên được sinh ra, được nuôi dưỡng và được giáo dục hàng ngày. Chúng ta hồn

tồn có cơ sở để nói rằng gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của mỗi

sinh viên. Chính vì vậy trong cơng tác ngăn ngừa bạo lực học đường gia đình có

vai trò quan trọng. Về phía gia đình cần thực hiện những biện pháp:

Thứ nhất, gia đình cần hiểu được đặc điểm tâm lý của sinh viên để từ đó có

những biện pháp giáo dục phù hợp. Các bậc phụ huynh khơng nên có những

biện pháp giáo dục quá hà khắc, nhưng cũng không nên nhu nhược, mềm yếu.

Thứ hai, gia đình cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để kiểm soát thời

gian học tập của sinh viên. Ở lứa tuổi sinh viên nhu cầu vui chơi, giải trí rất

lớn, đặc biệt nhiều em sống xa gia đình do vậy giờ giấc khơng bảo đảm. Gia

40đình cần hướng dẫn các em có những hành vi ứng xử mang tính nhân văn hơn,

đạo đức hơn.

Thứ ba, từ kết quả nghiên cứu cho thấy khi bị bạo lực học đường một số sinh

viên thiếu kỹ năng ứng phó với hành vi bạo lực học đường thậm chí là đi bạo lực

học đường ngược lại. Vì vậy, gia đình cùng với nhà trường cần hình thành cho

các em có những kỹ năng cần thiết khi xảy ra các hành vi bạo lực học đường.

Thứ tư, gia đình cần giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của

dòng họ, gia đình cho sinh viên, vì những giá trị đạo đức đó ln khơi dậy ở con

người tính tự giác, tình u thương con người, tinh thần đồn kết, nhân ái. Đặc

biệt gia đình cần tơn trọng ý kiến của sinh viên khi ý kiến đó đúng tránh tình

trạng áp đặt tạo ra tâm lý uất ức, phẫn lộ dẫn đến hành vi hung hãn ở sinh viên.

3.4. Biện pháp về địa phương và xã hội

Các em sinh viên có hành vi bạo lực học đường còn có những suy nghĩ một

cách đơn giản về hành vi của mình, chưa nhận thức được hết những hậu quả

nghiêm trọng của những hành vi này. Về phía gia đình chưa quan tâm đúng mức

đối với việc giáo dục sinh viên về phòng ngừa hành vi bạo lực học đường. Về

phía xã hội trong cộng đồng chưa có một dư luận xã hội đúng mức để lên án các

hành vi bạo lực học đường. Bởi vậy đối với địa phương và xã hội cần phải thực

hiện các biện pháp sau:

Thứ nhất, tích cực tuyên truyền để cho mọi người dân hiểu rõ những hậu quả

nghiêm trọng của bạo lực học đường. Chúng ta cần coi đây không chỉ là hành vi

lệch chuẩn về mặt pháp luật mà còn là hành vi lệch chuẩn về mặt đạo đức. Nó

khơng chỉ gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của sinh viên mà còn

ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhân cách của các em, đến thuần phong mỹ tục

của dân tộc. Do vậy, hành vi lệch chuẩn này cần phải loại ra khỏi xã hội.

Thứ hai, cần tuyên truyền đến người dân đủ để hình thành một dư luận

mạnh lên án hành vi bạo lực học đường hiện nay. Bởi nếu không kịp thời lên

án và nghiêm khắc những hành vi lệch chuẩn này thì dẫn tới hậu quả nghiêm

trọng đến phát triển nhân cách của con người. Khi tuyên truyền tạo nên dư

41luận xã hội đủ mạnh thì sẽ điều chỉnh được các hành vi lệch lạc trong nhận

thức của sinh viên.

Thứ ba, cần tuyên truyền một cách thường xuyên, liên tục tránh tình trạng

làm theo phong trào, làm hời hợt. Tính thường xuyên của tuyên truyền sẽ hình

thành nên một ý thức, một tâm thế ở mọi tầng lớp cư dân về đấu tranh chống bạo

lực học đường

Thứ tư, hình thức tuyên truyền cũng đa dạng phong phú về cả nội dung và

hình thức để người dân hiểu nhanh nhất. Có thể tun truyền thơng qua các trò

chơi, các buổi sinh hoạt giao lưu...

Thứ năm, cần nêu tấm gương người tốt việc tốt về vấn đề đấu tranh phòng

ngừa bạo lực học đường để từ đó giáo dục ý thức của sinh viên. Đồng thời cần

chú trọng tuyên truyền rộng rãi hơn nữa những tấm gương đạo đức trong nhân

dân, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Để làm tốt công tác ngăn ngừa bạo lực học đường là công việc cần sự

chung tay của mọi người, của xã hội do vậy, mỗi cá nhân cần phải trang bị cho

mình những kiến thức về tác hại của bạo lực học đường và tham gia tích cực

vào công tác đẩy lùi vẫn nạn bạo lực học đường hiện nay. Thực hiện hiệu quả

các kiến nghị trên trước hết cần tích cực tuyên truyền về bạo lực học đường

đến người dân.42KẾT LUẬN

Bạo lực học đường khơng còn là vấn đề mới song trong những năm qua tình

trạng bạo lực học đường ở sinh viên có xu hướng tăng lên ở số vụ và mức độ

nghiêm trọng. Đối với lứa tuổi thiếu nhi, nhi đồng tình trạng bạo lực học đường

xảy ra có thể lý giải ở góc độ các em chưa biết nhận thức vấn đềdo vậy, hay

tranh cãi, đánh nhau nhưng đối với các em sinh viên thì bạo lực học đường lại

xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó nguyên nhân chủ yếu là mâu

thuẫn trong quan điểm sống.

Trong số các vụ bạo lực học đường hiện nay xu hướng các em sinh viên nữvi

phạm bạo lực học đường tăng đáng kể. Công tác ngăn ngừa bạo lực học đường

tại các trường đại học còn nhiều hạn chế do nhiều sinh viên sống trọ ở bên ngồi

do vậy, trong cơng tác tun truyền vẫn gặp nhiều khó khăn. Vậy nên, trong

cơng tác ngăn ngừa bạo lực học đường trong sinh viên các trường đại học trên

địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay, chúng ta phải có những lớp giảng dạy kỹ năng

mềm, buổi giao lưu kỹ năng sống, nâng cao những giá trị đạo đức truyền thống

cho sinh viên trong chương trình học. Đồng thời, bảo đảm môi trường sống tốt

cho sinh viên để tránh xã các tệ nạn xã hội.

Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, không chỉ trong

phạm vi nhà trường mà cần có sự kết hợp giữa chính quyền địa phương, xã hộigia đình- nhà trường với nhau. Mặc dù, còn tồn tại tình trạng bạo lực học đường

trong sinh viên nhưng nhìn chung nhận thức của sinh viên về tác hại của bạo lực

học đường đã được nâng cao. Nhiều sinh viên lên tiếng phản đối những hành

động đi trái với đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Ngăn ngừa bạo lực học đường cần tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, phối

hơp giữa mọi tầng lớp trong xã hội. Công tác ngăn ngừa bạo lực học đường

trong sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt góp phần

giảm số vụ bạo lực tuy nhiên, tình trạng bạo lực vẫn xảy ra. Bản thân sinh viên

là người cần thực hiện nghiêm túc ngăn chặn hành vi bạo lực học đường để xây

dựng môi trường sống xung quanh bản thân lành mạnh hơn.

43Đề tài nghiên cứu “ngăn ngừa bạo lực học đường trong sinh viên đại học

trên địa bàn tỉnh HưngYên” đã phân tích thực trạng bạo lực học đường, đánh giá

cơng tác ngăn ngừa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nhóm nghiên cứu kiến nghị

một số giải pháp thực thi nhằm ngăn chặn bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn

tỉnh. Những kiến nghị được nêu lên dựa trên cơ sở khảo sát nguyên nhân của

bạo lực học đường, đánh giá công tác ngăn ngừa bạo lực học đường, cho nên

đây là những kiến nghị mang tính hiệu quả cao.44DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Ngọc Anh (2012), thái độ của học sinh trường trung học cơ sở

Nghi Kim (Nghệ An) về vấn đề bạo lực học đường.

2. Nguyễn Thị Thanh Bình (2013), bạo lực học đường ở Việt Nam hiện nay nhìn

từ góc độ tâm lý học, Nxb từ điển Bách Khoa HN.

3. Đỗ thị châu (2014), tình huống tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học sư phạm, nxb

giáo dục.

4. Đại học Quốc gia Hà Nội (2013), Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học

đường cho học sinh trung học phổ thông.

5. LM.PhilipphêTrần Công Thuận (2016), bạo lực học đường qua nghiên cứu và

khảo sát, Nxb Tơn Giáo.

6. Văn hóa thơng tin (2011), ma túy, bạo lực học đường - thực trạng và giải

pháp.

7. Trần thị Thúy (2013), thực trạng bạo lực học đường hiện nay

8.Quỳnh Trang (2010), Nạn bắt nạt học đường leo thang ở Mỹ, http://ione.net

9. Từ điển Anh- Việt (2003), Nxb Thuận Hóa.

10. Quốc Việt (2010), Bạo lực xuất phát từ xã hội, http://phapluattp.vn

11. Từ điển tiếng Việt (2003), nhà xuất bản Đà Nẵng.

12. Võ Thị Hoàng Yến (2007), Bắt nạt tuổi học trò chuyện cũ mà khơng cũ,

http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn45PHỤ LỤC

PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU TRAĐể thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học đạt chất lượng hơn, xác thực hơn,

nhóm tác tác giả tiến hành một cuộc khảo sát tìm hiểu về “Giải pháp ngăn

ngừa bạo lực học đường trong sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh

Hưng Yên”. Do vậy, nhóm tác giả rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực,

nhiệt tình vàtrung thực của sinh viên. Câu trả lời đầy đủ của sinh viên góp phần

quan trọng vào sự thành công của đề tài, giúp ngăn ngừa bạo lực học đường

trong sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các thông tin

trên bảng hỏi này chỉ nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu.Phần I: Thơng tin cá nhân

1. Giới tính:□1Nam□2Nữ2. Bạn là SV trường: □1ĐH sư phạm kỹ thuật HY

□2 ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh

3. Bạn là SV :□1Năm 1□2 Năm 2□3 Năm 34. Hiện bạn đang sống ở: □1KTX □2 Thuê trọ □3 Sống cùng GĐ□4Năm 4

□4KhácPhần II: Nội dung

Câu hỏi liên quan đến nhận thức và những nguyên nhân dẫn đến bạo lực

học đường

1. Theo bạn, bạo lực học đường là:

 Là sử dụng vũ lực làm tổn thương đến thân thể người khác.

 Là sử dụng lời nói xúc phạm người khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. MỘT SỐKIẾN NGHỊ NHẰM NGĂN NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×