Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Mô hình và kết quả bài toán

5 Mô hình và kết quả bài toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Do bài toán là biến dạng phẳng nên mặt cắt đập chỉ có thể biến dạng trong mặt

phẳng vng góc với trục đập mà không thể biến dạng theo phương trục đập. Vì vậy các

điểm ở đáy nền được hạn chế chuyển vị theo phương đứng (gán liên kết chống đứng).

Các điểm biên hai bên của nền được hạn chế chuyển vị theo phương ngang (gán liên kết

chống ngang)

8.5.3. Trường hợp tính tốn

Thực tế để phân tích ứng suất thân đập ta cần phải tính tốn với nhiều tổ hợp tải

trọng khác nhau. Nhưng trong phạm vi đồ án này em tính cho 1 tổ hợp tải cơ bản ứng với

MNDBT= 476 m, MNHL = 369,76m , các thiết bị chống thấm và tiêu nước làm việc bình

thường.

8.5.4. Các loại tải trọng tác dụng

-Trọng lượng bản thân đập-Áp lực nước thượng lưu tác dụng vào đập.-Áp lực đẩy nổi tác dụng lên đáy đập.-Áp lực sóng.-Áp lực bùn cát tác dụng vào đập-Trọng lượng của nước đè lên thượng lưu nền.-Trọng lượng của khối bùn cát đè lên thượng lưu nền.-Áp lực nước hạ lưu-Áp lực thấm tác dụng lên đáy đập.Các chỉ tiêu cơ lý của nền và bê tông được cho trong bảng sau:

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu cơ lý của nền và bê tông

Loại vật liệu

Bê tông M150

Nền đá IIA (T/m3)

2,4

2,65E (T/m2)

2,1.106

1,2.106

0,2

0,22Rk (T/m2)

85

100Rn (T/m2)

900

1100Bê tông M300

Bê tông M250

Bê tơng M200160

130

1151300

1100

9508.5.5.Kết quả tính tốn

Tiến hành các bước tính tốn trong phần mềm ANSYS, ta được kết quả hình ảnh

phổ màu của các thành phần ứng suất như phụ lục 8.

Giá trị của thành phần ứng suất chính (S1,S3) và ứng suất theo phương X , Y (SX,

SY) tại mặt tiếp giáp giữa đập với nền (A-B) và mặt cắt giảm yếu (C-D) được thể hiện ở

các biểu đồ sau:

Nhận xét:

Từ kết quả tính tốn ta thấy ứng suất kéo nén lớn nhất xuất hiện tại vùng tiếp giáp

giữa đập và nền. Cụ thể chân đập phía thượng lưu (điểm A) xuất hiện ứng suất kéo lớn

nhất, chân đập phía hạ lưu ( điểm B) xuất hiện ứng suất nén lớn nhất. Trị số thể hiện ở

bảng sau:

Bảng 8.2: Các giá trị ứng suất

Điểm

A

BGiá trị Ư/S chính

S1 (T/m2)

S3 (T/m2)

207,871

0

0

-615,257Giá trị ứng suất theo phương X,Y

SX (T/m2)

XY (T/m2)

185,815

51,423

-355,887

-593,769Các giá trị ứng suất kéo tại điểm A có sự nhảy vọt vượt quá giới hạn chịu kéo của

vật liệu vùng ứng suất này khơng mở rộng về phía đập và phía nền. Điều này cũng có thể

giải thích là do xuất hiện ứng suất cục bộ và tăng đột ngột tại điểm chân đập (điểm kì dị).

Để có kết quả chính xác hơn cần tiến hành thí nghiệm để có được các thơng số đầu vào,

chọn mơ hình vật liệu và tiến hành những phân tích phi tuyến để mơ phỏng đúng sự làm

việc của vật liệu hơn. Các giá trị ứng suất nén nằm trong giới hạn cho phép của vật liệu.

Trong đồ án này vì lý do thời gian nên em mới chỉ dừng lại ở phân tích tuyến tính.Ứng suất xung quanh các hành lang rất phức tạp, tại các khu vực đó vừa xuất hiện

ứng suất kéo tập trung vừa xuất hiện ứng suất nén tập trung.

Tại khu vực chân đập thượng lưu và hạ lưu, vị trí các hành lang xuất hiện ứng suất

kéo gây mất ổn đinh cục bộ và có thể làm nứt bê tơng. Do vậy tại những vị trí đó ta bố trí

thêm cốt thép để tăng khả năng chịu kéo cho bê tôngLỜI CẢM ƠN

Sau 14 tuần làm đồ án tốt nghiệp, với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân và được sự

dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo trong bộ môn thủy công cũng như tồn thể

các thầy cơ giáo trong trường đã dạy dỗ và chỉ bảo em trong suốt những năm học vừa qua,

đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo GS.TS Nguyễn Chiến, em đã hoàn thành

tốt đồ án tốt nghiệp của mình. Với đề tài:’’Thiết kế cơng trình đầu mối hồ Bản Chát–Phương án 1’’.

Thời gian làm đồ án tốt nghiệp là một khoảng thời gian có ích để em có điều kiện

hệ thống lại kiến thức đã được học và giúp em biết cách áp dụng lí thuyết vào thực tế, làm

quen với công việc của một kỹ sư thiết kế cơng trình thủy lợi.

Đây là đồ án tốt nghiệp sử dụng tài liệu thực tế công trình thủy lợi và vận dụng

tổng hợp các kiến thức đã học. Dù bản thân đã hết sức cố gắng nhưng vì điều kiện thời

gian còn hạn chế nên trong đồ án em chưa giải quyết hết các trường hợp có thể xảy ra.

Mặt khác kinh nghiệm bản thân trình độ còn hạn chế nên trong đồ này khơng tránh khỏi

những thiếu sót.

Em kính mong được sự chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ của các thầy cô giáo giúp cho

đồ án của em được hồn chỉnh hơn, từ đó kiến thức chun mơn cũng được hồn thiện và

nâng cao.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đặc biệt là thầy giáo GS.TS Nguyễn Chiến

đã chỉ bảo, hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành đồ án này.Hà Nội, ngày 01 tháng 1 năm 2013

Sinh viên thực hiệnVŨ THỊ MỸ HẠNHTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. QCVN 04 - 05 : 2012 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc giacơng trình thủy lợi - các quy định

chủ yếu về thiết kế

2. TCVN 9137: 2012 - Cơng trình thuỷ lợi - thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép

3. TCVN 9151 : 2012 - Cơng trình thủy lợi - quy trình tính tốn thủy lực cống dưới sâu

4. Trường đại học Thuỷ Lợi (2005), Giáo trình Thuỷ Cơng T1-2, NXB Xây Dựng, Hà Nội.

5. Trường đại học Thuỷ Lợi (2005), Giáo trình Thi Cơng T1-2, NXB Xây Dựng, Hà Nội.

6. Nguyễn Văn Cung, Ngyễn Xn Đặng, Ngơ Trí Viềng (2005), Cơng trình tháo lũ trong

đầu mối hệ thống thuỷ lợi, NXB Xây Dựng, Hà Nội.

7. Phạm Ngọc Quý (2006), Nối tiếp và tiêu năng hạ lưu cơng trình tháo nước, NXB Xây

Dựng, Hà Nội.

8. Trường đại học Thuỷ Lợi (2004), Giáo trình Thuỷ Lực T1-2.

9. Trường đại học Thuỷ Lợi (1984), Giáo trình Thuỷ Văn Cơng trình.Phụ Lục 1.1: Q trình lũ thiết kế tuyến Bản Chát mơ hình lũ tháng VIII – 1969

(Đơn vị : m3/s)

Ngày

9-VIII10/VII

IT

(h)model69Q

0.01%16

17

18

19

20

21

221

2

3

4

5

6

7812

874

870

845

832

862

9261589

1710

1702

1653

1628

1687

1812Q

0.02

%

1432

1541

1534

1490

1467

1520

16332381010197624910101102GiờQQ

0.1%Q

0.2%1093

1177

1171

1138

1120

1161

1247956

1029

1024

995

979

1015

1090178113601189197617811360118910001957176313461177111020199617991373120131210402035183414001224413101019761781136011895

6

7

8

9

10

11

12

1314

15

16

17

18

19

20

21

22965

909

870

845

824

799

791

791

9131888

1779

1702

1653

1612

1563

1548

1548

17861702

1603

1534

1490

1453

1409

1395

1395

16101299

1224

1171

1138

1110

1076

1065

1065

12291136

1070

1024

995

970

941

931

931

1075142310201996179913731201152410502054185114141236162510402035183414001224172610402035183414001224182711002152194014811295Q

0.5

%

823

886

882

857

844

874

939

102

4

102

4

101

4

103

4

105

4

102

4

978

922

882

857

835

810

802

802

926

103

4

106

5

105

4

105

4

111

5Q

1,0

%

724

779

776

753

742

768

826521

561

559

542

534

553

594Q

10

%

445

479

477

463

456

472

507900648554900648554892642548909655559927668570900648554860

810

776

753

735

712

705

705

814619

584

559

542

529

513

508

508

586529

498

477

463

452

438

434

434

500909655559936674575927668570927668570981706603Q

5%11/VII

I1928115022502028154813542029118023092081158913892130121023672134162914242231122023872151164314362332122023872151164314362433122023872151164314361341250244622041683147123512402426218716701460116

6

119

6

122

7

123

7

123

7

123

7

126

7

125

7102

5

105

2

107

9

108

8

108

8

108

8

111

4

110

5738630758647777663783669783669783669802685796680Phụ Lục 1.1: Q trình lũ thiết kế tuyến Bản Chát mơ hình lũ tháng VIII

1969(Tiếp)

(Đơn vị : m3/s)

NgàyGiờT (h)Q

model6912/VIII3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1336

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

701170

1100

1060

1010

991

965

956

956

969

974

978

965

974

1020

1100

1260

1390

1500

1600

1700

1780

1860

2010

2170

2210

2200

2190

2180

2170

2160

2100

2000

1930

1830

1750Q

0.01%

2289

2152

2074

1976

1939

1888

1870

1870

1896

1906

2127

2361

2516

2773

3240

3996

4536

4895

5221

5548

5809

6070

6559

7081

7212

7179

7146

7114

7081

7049

6853

6526

6298

5972

5711Q

0.02%

2063

1940

1869

1781

1747

1702

1686

1686

1709

1717

1917

2128

2267

2499

2920

3602

4066

4388

4680

4973

5207

5441

5879

6347

6464

6435

6406

6377

6347

6318

6143

5850

5645

5353

5119Q

0.1%

1575

1481

1427

1360

1334

1299

1287

1287

1305

1311

1464

1625

1731

1908

2230

2750

3052

3294

3513

3733

3909

4084

4414

4765

4853

4831

4809

4787

4765

4743

4611

4392

4238

4019

3843Q

0.2%

1377

1295

1248

1189

1167

1136

1125

1125

1141

1147

1280

1421

1513

1668

1949

2404

2640

2849

3039

3229

3381

3532

3817

4121

4197

4178

4159

4140

4121

4102

3988

3798

3665

3475

3324Q

0.5%

1186

1115

1075

1024

1005

978

969

969

983

988

1102

1224

1304

1437

1679

2071

2243

2421

2582

2744

2873

3002

3244

3502

3567

3550

3534

3518

3502

3486

3389

3228

3115

2953

2824Q

1,0%

1043

981

945

900

883

860

852

852

864

868

969

1076

1146

1264

1476

1821

1946

2100

2240

2380

2492

2604

2814

3038

3094

3080

3066

3052

3038

3024

2940

2800

2702

2562

2450Q

5%

751

706

680

648

636

619

614

614

622

625

698

775

825

910

1063

1311

1339

1445

1541

1638

1715

1792

1936

2090

2129

2119

2110

2100

2090

2081

2023

1927

1859

1763

1686Q

10%

641

603

581

554

543

529

524

524

531

534

596

661

705

777

907

1119

1110

1198

1278

1358

1421

1485

1605

1733

1765

1757

1749

1741

1733

1725

1677

1597

1541

1461

1397Phụ Lục 1.1: Q trình lũ thiết kế tuyến Bản Chát mơ hình lũ tháng VIII

1969(Tiếp)

(Đơn vị : m3/s)

Ngày13/VII

IT

(h)model69Q

0.01

%147117005548497337333229157216505384482636233134167317005548497337333229177417405678509038213305187518606070544140843532197619706429576243263741207720606722602645243912217821907146640648094159227923607701690351824482238025208031717353234570248126208350745855344752182268076295661486128327005805842740962482634852750862770687285078829809659

1027

0

1112

3

1163

0829459111

1296

9

1301

7

1384

0

1498

9

1567

3676138541

1020

0

1452

0

1457

3

1549

5

1678

1

1754

7GiờQQ

0.02

%Q

0.1%Q

0.2%8818

9550

9986Q

0.5

%

274

4

266

3

274

4

280

8

300

2

317

9

332

4

353

4

380

9

384

7

399

9

409

1

488

6

695

5

698

0

742

2

803

8

840

5Q

1,0

%

238

0

231

0

238

0

243

6

260

4

275

8

288

4

306

6

330

4

330

3

343

4

351

3

419

5

597

2

599

4

637

3

690

2

721

7Q

5%

163

8

158

9

163

8

167

6

179

2

189

8

198

4

211

0

227

3

219

6

228

3

233

5

278

9

397

0

398

5

423

7

458

9

479

8Q

10

%

135

8

131

8

135

8

138

9

148

5

157

3

164

5

174

9

188

5

177

7

184

8

189

0

225

8

321

4

322

5

342

9

371

4

388

48893080990311010913110119230801293308013943060149530401813

5

1831

2

1831

2

1795

4

1759

1

1693

7

1611

01619

9

1634

8

1634

8

1603

7

1571

3

1512

8

1438

91202

0

1211

3

1211

3

1190

0

1166

0

1122

6

1067

81032

1

1038

9

1038

9

1021

8

1001

11596298094978483629554051697290092428255612652601798281089557999593650961899267085097600564048421910025608158728754074643201012440777669455154442521102233074256632492242262210322907298651948374153231042230727765004823414124105216070496318474341029639

9168868

7

873

2

873

2

860

0

842

6

811

3

771

7

454

9

442

7

428

9

407

6

390

8

372

5

355

7

349

6

348

6

348

6745

9

748

9

748

9

738

5

723

6

696

6

662

6

390

6

380

1

368

3

350

0

335

6

319

8

305

4

300

2

299

3

302

4495

0

495

3

495

3

490

9

481

0

463

1

440

5

259

7

252

7

244

9

232

7

223

1

212

6

203

0

199

6

199

0

208

1399

0

399

5

399

5

397

4

389

3

374

9

356

6

210

2

204

5

198

2

188

3

180

6

172

1

164

3

161

5

161

1

172

5Phụ Lục 1.1: Quá trình lũ thiết kế tuyến Bản Chát mơ hình lũ tháng VIII

1969(Tiếp)

(Đơn vị : m3/s)

NgàyGiờ14/VII1Q

T (h)

106model692040Q

0.01

%

6657Q

0.02

%

5967Q

0.1%

4480Q

0.2%

3874Q

0.5

%

329Q

1,0

%

285Q

5%

196Q

10%

162I



313

1

303

4

293

7

284

0

279

2

272

7

269

5

266

3

258

2

255

0

248

5

248

5

243

7

242

1

242

1

242

1

240

5

236

1

221

8

209

7

194

16

271

6

263

2

254

8

246

4

242

2

236

6

233

8

231

0

224

0

221

2

215

6

215

6

211

4

210

0

210

0

210

0

208

6

208

9

196

3

185

5

171

85

186

9

181

1

175

3

169

5

166

6

162

8

160

9

158

9

154

1

152

2

148

3

148

3

145

5

144

5

144

5

144

5

143

5

153

4

144

1

136

3

126

29

154

9

150

1

145

3

140

5

138

1

135

0

133

4

131

8

127

8

126

2

123

0

123

0

120

6

119

8

119

8

119

8

119

0

132

5

124

4

117

6

108

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Mô hình và kết quả bài toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×