Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Cấu tạo các bộ phận

5 Cấu tạo các bộ phận

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trang 63Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật cơng3.5.3. Kích thước và vị trí các hành lang

Hành lang trong thân đập có tác dụng tập trung nước thấm trong thân và nền

đập. Hành lang còn được sử dụng để kiểm tra và sửa chữa trong giai đoạn vận hành.

Hành lang sát đáy đập còn được sử dụng để khoan phụt tạo màng chống thấm. Kích

thước của hành lang phụt vữa phải đủ lớn để có thể bố trí được máy móc thiết bị thi

cơng. Các hành lang khác kích thước khơng nhỏ hơn 1,2×1,6 (m). Theo chiều cao đập

bố trí các tầng hành lang cách nhau khoảng 15-20 (m). Khoảng cách từ hành lang đến

mép thượng lưu chọ theo điều kiện chống thấm: L/H/J. Trong đó H là cột nước tính đến

đáy hành lang, J là Gradien thấm cho phép của bê tông. Thông thường J = 20, tuy nhiên

nếu dùng phụ gia có thể lấy J lớn hơn.

Sơ bộ chọn kích thước hành lang như sau: hành lang dùng phụt vữa kích thước

5×5 (m), các hành lang khác kích thước 3×3 (m), hành lang đỉnh tròn đường kính bằng

bề rộng hành lang. Vì ứng suất tại vỏ hành lang lớn nên vỏ hành lang bằng bê tông

thường mác M250 dày 0,5 (m). Trong hành lang bố trí rãnh thốt nước 0,25×0,25 (m).

Tuy chiều cao đập H > 120 (m) nhưng ta chọn ba tầng hành lang để tiện cho việc

thi công đầm lăn, tầng thứ nhất dày 40 (m), tầng thứ hai cách tầng thứ nhất 40 (m), tầng

thứ ba cách đáy 5 (m).

Khoảng cách từ mép thượng lưu đập đến hành lang là:Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4R=

20

0R=

200L = Hmax/20 = 125/20 = 6,025(m). Vậy bố trí hành lang cách mép thượng lưu 6 (m).Lớp : 51C-Trang 64Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật cơngHình 3.6 - Chi tiết hành lang

3.5.4. Chọn cấu tạo và kích thước của trụ pin

Sơ bộ chọn kích thước trụ pin như sau:

Trụ pin dày 3,00(m), đầu trụ pin lượn tròn bán kính R = 1,5 (m), chiều dài trụ

pin phủ lớn để bố trí cầu thả phai, cầu giao thông , sơ bộ chọn chiều dài L = 30(m). Để

dòng chảy trên mũi phun được ổn định làm tường phân dòng kéo dài từ trụ pin đến cuối

mũi phun. Trụ pin làm bằng bê tông mác M300, trên đó có kht các khe phai kích

thước 0,5×0,5 (m).Hình 3.7– Cấu tạo trụ pin.

3.5.5. Cầu giao thông

Chọn chiều rộng cầu giao thông bằng chiều rộng đỉnh đập (10m). Cầu giao thông

được thiết kế với mác bê tông M300. Sơ bộ chọn kích thước và kết cấu cầu giao thơng

+ Bố trí ba dầm dọc với kích thước như sau : 100×100 (cm).

+ Trong một khoang tràn bố trí ba dầm phụ kích thước mặt cắt 60×60 (cm).

+ Mặt cầu dày : 30 (cm).Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 65Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trình80Lan CanNgành : Kỹ thuật cơngLan Can

BTCT M30020802030Dam BTCT M3001001001001000Hình 3.8– Cầu giao thơng

3.5.6. Cửa van

Vì nhịp van lớn ( B = 12-15 m) nên chọn loại van cung. Đặc điểm loại van cung

này là lực đóng mở nhỏ, mở nhanh và dễ dàng, trụ có thể làm mỏng hơn van phẳng vì

khe van này nông hơn, khả năng điều tiết lưu lượng tốt. Cửa van lamg bằng thép được

gắn vào càng van, càng van gắn vào trụ pin qua khớp xoay. Van được đóng mở bằng hệ

thống xi lanh thủy lực. Các thông số cơ bản của cửa van như sau:

+ Sơ bộ chọn bán kính cong van R = (1,2-1,5) H. Với H là cột nước trên ngưỡng

tràn ứng với MNDBT, H = MNDBT – Zng = 476 – 462 = 14 (m).

Vậy chọn R = 20 (m)

+ Cao trình đỉnh cửa van : ZĐỉnh= MNDBT + 0,5(m) = 476,5 (m).

3.6 Tính khối lượng và chọn phương án

+ Mục đích : Với các phương án tràn đã thiết kế thỏa mãn về yêu cầu kĩ thuật.

Tuy nhiên kinh phí cho các phương án là khác nhau. Vì vậy việc tính tốn khối lượng

chỉ ra được phương án thỏa mãn đồng thời cả yêu cầu về kinh tế và kỹ thuật.

+ Cách tính tốn khối lượng: Với các thơng số về đập dâng mà ta đã thiết kế cho

các phương án tràn trên ta vẽ mặt bằng đập trên bình đồ. Dựa vào điều kiện địa hình địa

chất chia chiều dài đập ra thành nhiều đoạn mà trên mỗi đoạn cao trình đáy ít thay đổi

và mặt cắt có hình dạng như nhau (tràn, không tràn). Tiến hành vẽ mặt cắt ngang đạiSinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 66Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật cơngdiện cho đoạn đó. Trên mặt cắt ngang đó ta xác định được khối lượng đào móng, khối

lượng cho các mác bê tơng.

3.6.1. Khối lượng phần đập khơng tràn và đập tràn

Tính tốn diện tích vật liệu, diện tích đào đất và đá cho các mặt cắt đại diện và

tính cho các đoạn đập ta có kết quả như sau:

Bảng 3.28 – Khối lượng đập dâng

nxBRCCM150BTCTM300BTM250BTM200(m)(103m3)(103m3)(103m3)(103m3)A4x13807,44372,29921,51045,031B4x14811,28773,17321,60643,474C4x15816,75875,58921,67942,081P/A3.6.2. Khối lượng đào móng

Dọc theo trục cơng trình đầu mối ta chia thành nhiều mặt cắt cách nhau 40m bắt

đầu từ đầu đập bên trái. Tiến hành vẽ các mặt cắt đó, sau đó vẽ giao thơng của cơng

trình với mặt đất tự nhiên. Xác định hố móng của cơng trình như sau: móng đào rộng

hơn chân cơng trình 5 m, hệ số mái đào là 1:0,5. Trên mái đào làm cơ chênh cao 1015m để chống sạt mái đào, bề rộng cơ lấy bằng 3m, cơ cao nhất nằm trên cao trình của

đỉnh đập. Xác định diện tích đào đất đá trên các mặt cắt đó. Xác định thể tích khối đất

đá đào giữa hai mặt cắt gần nhau i và i+1 theo công thức sau:1

ΔVi = Δli .(Fi +Fi+1 + F.F

i i+1 )

3

Trong đó: ΔVi : thể tích đất đá cần đào ở đoạn thứ i.

Δli : là khoảng cách giữa hai mặt cắt gần nhau i và i+1.

Fi , Fi+1 : là diện tích hố móng tại hai mặt cắt thứ i và i+1.

Trong phần tính tốn khối lượng đào đắp chỉ tính khối lượng đào đắp thượng hạ

lưu cơng trình, chưa tính khối lượng đào đắp phía vai cơng trình.

Phần hố xói sau tràn, vì lý do khơng có tài liệu về chiều dày các lớp đất đá ở vị trí đào

hố nên xem như cơng tác đào hố xói chỉ có đào đất và hố xói có dạng hình thang, đáy

lớn có chiều rộng bằng 0,5.LX , mái thượng lưu m1=2.2, mái hạ lưu m2=1,5.

Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Cấu tạo các bộ phận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×