Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhTrang 6Ngành : Kỹ thuật công3-Hỗ trợ cắt một phần đỉnh lũ cho các công trình ở hạ l ưu:

Theo tính tốn điều tiết hồ Bản Chát cắt được khoảng 6000m 3/s lưu lượng

đỉnh lũ tại tuyến Bản Chát (P= 0,02%), cắt được khoảng 15% l ưu l ượng đỉnh lũ

tại tuyến Pa Vinh trên sơng Đà.

1.2 Điều kiện tự nhiên

1.2.1. Điều kiện địa hình

Điều kiện địa hình khu vực đầu mối và khu vực lòng hồ được thể hi ện

trong

các bản vẽ: bình đồ khu vực đầu mối, bình đồ lưu vực, mặt cắt địa hình tuy ến

đập.Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhTrang 7Ngành : Kỹ thuật cơngHình 1.1 – Bản đồ vị trí cơng trình thuỷ điện Bản Chát1- Địa hình khu vực đầu mối:

Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 8Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật cơngThung lũng hệp với chiều rộng trung bình khoảng 35m, hai bờ sơng dốc,

mặt cắt lòng sơng hình chữ V với độ dốc trung bình bờ phải là 35 0, bờ trái là

400. Phía hạ lưu bằng phẳng và mở rộng tạo điều kiên thuận lợi cho vi ệc bố

trí cơng trình phụ trợ, đáy sông độ dốc nhỏ.

2- Các đặc trưng địa hình:

Các quan hệ địa hình lòng hồ W ~ Z ~ F (tuyến II) được cho trong bảng 1.1

Bảng 1.1 - Quan hệ W~Z~F ( tuyến II)

STTZFWSTTZFW1366001342516.9321.423700.320.421443020.02413.633750.612.691543523.37521.943801.056.781644027.22648.253851.4713.11744530.93793.563902.5422.91845035.12958.573953.6238.31945539.53114584005.11602046044.361354.694056.989.92146549.551589.3104109.11129.82247054.731849.91141511.34180.92347560.432137.71242014.03244.22448066.622455.22548572.672803.3Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 9Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật cơngDựa vào bảng thơng số quan hệ địa hình lòng h ồ ( B ảng 1.1) ta có các bi ểu

đồ đường quan hê địa hình như sau :F~Z

485

465Z (m)445

425

405

385

365051015202530354045505560657075F (km2)Hình 1.2 – Biểu đồ quan hệ địa hình F ~ ZW~Z

485

465Z (m)445

425

405

385

36502004006008001000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

W (106 m3)Hình 1.3 – Biểu đồ quan hệ địa hình W ~ ZSinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 10Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật cơng1.2.2 .Điều kiện địa chất

Điều kiện địa chất tuyến đập Bản Chát II (BCII) đ ược th ể hi ện trong m ặt c ắt

địa chất tuyến đập (tuyến II). Mặt cắt ngang tuyến thể hiện đầy đủ v ị trí, chi ều

dày của các lớp đất đá và phạm vi các đứt gãy kiến tạo.

Bảng 1.2 – Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm tính chất cơ lý của mẫu đất

đáLoại

đáRiolit

,

Octof

-ia J3K1vcVị tríVai

phải

tuyế

n IIVai

trái

tuyế

n IIĐới

đáKhối

lượng

riêng

(T/m3

)Dung

trọng

(T/m3)Cường độ

kháng nén

(MPa)Cường

đọ kháng

kéo

(MPa)oaKh

ơ

gióBão

hòaKhơ

gióBão

hòaKh

ơ

gióMđu

n

bdạn

g 103

MPaMđu

n

đhồi

103

MPaIB2.692.6

12.6

349.543.

54.84.33338IIA2.732.6

92.6

998.185.

39.0

58.65359IIB2.742.7

12.7

198.088.

09.28.55561Đới

ép

phiế

n2.722.6

22.6

339.233.

33.93.42632IB2.672.5

12.5

546.639.

64.74.12731IIA2.732.6

92.6

978.469.

87.46.84450IIB2.722.6

92.6

9100.

192.

910.

29.55360Đới2.82.72.754.348.5.34.83035Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 11Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhép

phiế

n vỡ

vụnLòng

sơng

tuyế

n IITrầm

tíchVai

phải45Ngành : Kỹ thuật cơng6IB2.682.6

22.6

437.232.

53.73.32030IIA2.782.7

42.7

491.181.

48.57.84854IIB2.742.7

02.7

094.988.

09.38.74452Đới

ép

phiế

n2.802.7

22.7

358.152.

35.55.33034IIA2.732.6

92.728.024.

62.82.82730Bảng 1.3 – Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm trong phòng, hiện

trường

(Đối với đất edQ, IA1, IA2)

Chỉ tiêu kháng cắt với các trạng tháiTTedQPhươn

g pháp

thí

nghiệ

mTự nhiênBão hòa nướcΦ0C:

Kg/cm2Φ0C:

Kg/cm2Phòng TN02100.291700.19Hiện180400.28150540.19Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Hệ số

thấm

Kcm/sMơ đun

biến

dạng

(bão

hòa) E0

(MPa)3.0.10-58.0

5.35

Lớp : 51C-Trang 12Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật cơngtrường

Trung bình200500.29160270.196.7Giá trị tính tốn1900.281600.187.0Phòng TN02600.452300.32Hiện

trường250580.60220040.4411.04Trung bình2600.53220370.3810Giá trị tính tốn2500.46210000.3010Phòng TN02900.542500.37Hiện

trường320080.88280580.6670Trung bình300340.71290000.5241Giá trị tính toán2700.6270000.5070IA1IA21.6.10-42.0.10-49.0121.2.3. Điều kiện vật liệu xây dựng tại chỗ

1- Mỏ đất dính :

Vị trí của mỏ trên sườn đồi thấp, độ dốc 20 ÷ 30 0, cách tuyến đập BCII khoảng

0,6 ÷ 1,0 Km về phía thượng lưu. Đất của mỏ sét là đất sét và á sét của h ệ t ầng

Mường Trai, được dung làm vật liệu chống thấm ở đê quai các hố móng cơng

trình .

Trữ lượng khai thác của mỏ khoảng 1,7 triệu m 3. Điều kiện khai thác và vận

chuyển bằng cơ giới thuận tiện, đất đảm bảo điều kiện kỹ thuật đắp lõi đập.

2- Các mỏ đá :

+ Mỏ đá số 1:

-Mỏ ở vai trái vị trí tuyến đập, mỏ nằm trên sườn đồi có độ dốc 40 ÷ 450.-Vùng A : từ cao trình 410 ÷ 440m, diện tích mỏ 9300 ÷ 9400m2.Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trình-Trang 13Ngành : Kỹ thuật cơngVùng B từ cao trình 480 ÷ 560m, diện tích mỏ 120000m 2, trũ lượng khai

thác đến cao trình 560m khoảng 3 ÷ 4 triệu m3.-Chất lượng đá ở chiều sâu khảo sát chưa đáp ứng được yêu cầu làm c ốt

liệu cho bê tông thủy công.-Điều kiện khai thác và vận chuyển thuận lợi.

+ Mỏ đá bazan số 2 :-Vị trí nằm trên sườn đồi từ cao trình 460 ÷ 620m phía thung lung suối Nậm

Kim, cách tuyến đập BCII khoảng 1,5 ÷ 2Km.-Diện tích mỏ khoảng 140000 ÷ 150000m2. Trữ lượng khai thác tính đến

cao trình 470m khoảng 11 triệu m3.-Điều kiện khai thác và vận chuyển thuận lợi.

+ Mỏ đá bazan số 3 :-Vị trí nằm bên sườn đồi bờ phải sơng Nậm Mu có độ dốc 40 ÷ 45 0, cách

tuyến đập khoảng 1,5 ÷ 2Km về phía hạ lưu. Thảm thực vật ch ủ y ếu là cây

than cỏ và ruộng nương của dân địa phương.-Điều kiện khai thác thuận lợi.

+ Mỏ đá số 4:-Nằm trên sườn đồi phía bờ phải sơng Nậm Mu có độ dốc 40 45 0, cách

tuyến đập BCII khoảng 1,5 ÷ 2,5Km về phía thượng lưu.-Điều kiện khai thác thuận lợi.

+ Mỏ đá vôi số 5 :-Nằm ở khu vực bản Ngã Ba (gần nơi hợp lưu của suối N ậm B ốn và su ối

Nậm Kim), cách vị trí tuyến BCII khoảng 6 ÷ 7Km.-Đá vơi ở mỏ có thể làm cát xay dung cho bê tông thủy công.

+ Mỏ đá vôi số 6 :Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trình-Trang 14Ngành : Kỹ thuật côngNằm bên bờ phải sông Nậm Mu, cách tuyến đập khoảng 1,5 ÷ 2Km v ề phía

thượng lưu.-Mỏ là các chỏm đá vơi có vách dựng đứng cao 15 ÷ 20m, được nghiên cứu

đế xay thành cát dung cho bê tông thủy công.3- Các mỏ cát, cuội, sỏi :

Phần lớn có khối lượng khơng đáng kể, chất l ượng thay đổi theo mùa và

không

đảm bảo, cho bê tông thủy công, ít có khả năng dùng làm tầng l ọc ngược.

Nhìn chung các phương án khai thác cát t ừ sông H ồng đ ều không hi ệu

quả kinh tế do cơ sở hạ tầng, giao thông không thuận l ợi, phải đi qua nhi ều đèo

cao nguy hiểm và cự ly vận chuyển đến cơng trình q xa (100 ÷ 150Km).

1.2.4. Điều kiện khí tượng thủy văn

1-Tài liệu khí tượng :

Khí hậu lưu vực sơng Nậm Mu vừa mang những nét chung c ủa khí h ậu nhi ệt

đới gió mùa vừa mang những nét riêng của khí hậu vùng cao. L ưu v ực sông N ậm

Mu nằm trên vùng mưa lớn và có nền nhiệt độ thấp.

Các đặc trưng khí tượng như sau :

+ Nhiệt độ : Nhiệt độ khơng khí trung bình năm dao đ ộng trong kho ảng 18,7

÷ 210C, có xu thế giảm dần theo độ cao.

+ Độ ẩm : Độ ẩm tương đối trung bình năm dao đ ộng trong kho ảng (80,8 ÷

86,0%) có xu thế tăng dần từ hạ lưu lên thượng lưu

+ Chế độ gió :Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 15Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật côngTheo số liệu quan trắc của trạm Than Uyên thời kỳ 1961 - 2002 hướng gió và tốc

độ gió lớn nhất các hướng ứng với tần suất thiết kế như sau :

Bảng 1.4 – Bảng tần suất, tốc độ gió thiết kế của trạm Than Uyên

HướngLặng gióN63,13,46Tần

suất(%)NE

10,2

6ESESSWWNW2,562,594,589,961,821,47Tốc độ gió lớn nhất ứng với tần suất thiết kế (m/s)

Đặc trưngNNE26,230,94222,328,182hướngP = 2%33,55P = 4%30,01Trung bình18,758,5915,0

9ESESSWWNW24,526,227,630,534,55974732,221,322,424,226,626,627345910,28,808,2711,810,710,538,1+ Chế độ mưa : Lượng mưa trung bình năm bi ến thiên từ 1700mm đ ến

2800mm và có xu thế tăng dần từ hạ lưu lên thượng lưu. Lượng mưa trung bình

năm ở phần hạ lưu biến đổi từ (1700 ÷ 2000)mm, ở thượng lưu từ (2200 ÷

2800)mm.

Trong năm mùa mưa phân thành hai mùa rõ r ệt, mùa m ưa b ắt đ ầu t ừ tháng

V và kết thúc vào tháng IX, mùa kiệt từ tháng X d ến tháng V năm sau. L ượng m ưa

mùa mưa chiếm khoảng (77÷80)% lượng mưa năm. Lượng mưa 7 tháng mùa khơ

chiếm (20÷23)% . Mưa lớn thường xảy ra vào tháng VI, VII, VIII v ới l ượng m ưa

mỗi tháng đều lớn hơn 300mm, tổng lượng mưa ba tháng lớn nhất này chi ếm

(57÷60)% tổng lượng mưa năm. Lượng mưa trung bình lưu vực tuy ến cơng trình

Xtb = 2334mm

+ Bốc hơi : Theo tài liệu đo bốc hơi của các trạm trên lưu v ực sông N ậm Mu từ

1961 – 2002 ta có: lượng bốc hơi trung bình tính theo bình quân s ố h ọc là :

880,8mm. Lượng gia tăng bốc hơi do có hồ thủy điện Huội Quảng là : 1089mm.

Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 16Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật cơng2-Tài liệu thủy văn :

+ Dòng chảy năm :

Lưu lượng trung bình năm th ủy văn, tổng l ưu l ượng mùa ki ệt, th ời kỳ ki ệt

giới hạn, tổng lưu lượng mùa lũ ứng với tần suất thiết kế như sau :

Bảng 1.5 – Đặc trưng dòng chảy năm thủy văn

Thơng số dòng chảy năm

Thời kỳ tính tốnQtbm3/

sCvCsLưu lượng bình quân năm ứng

với p%

Q10(m3/sQ50(m3/sQ90(m3/s)))Năm thủy văn116,50,1573,0Cv140,6115,194,2Tổng năm thủy văn1398,00,1573,0Cv1687,31380,91130,7Tổng mùa lũ1048,65169,83716,82681,9Tổng mùa kiệt349,40,2583,0Cv470,0337,9243,9Tổng kiệt giới hạn128,530,2902,5Cv178,3124,184,5Tổng kỳ chuyển tiếp220,9291,5213,8159,4+ Dòng chảy lũ :

Tổng lượng lũ lớn nhất thời đoạn ứng với tần suất thi ết kế tại các tuy ến cơng

trình được xác định từ các trạm Bản Củng, Tà Gia.

Giá trị tổng lượng lũ thiết kế tại tuyến cơng trình như sau:

Bảng 1.6 – Tổng lượng lũ thời đoạn max ứng với tần suất thiết kế (Đơn vị :

m3/s)

Đặc0,010,020,10,20,51,05,010,018312 16348 12123 10389 7832748843103515W1(106m31346,1206,899,8776,8625,6561,7375,8305,1)63147878trưng

Qmax(m3/s

)Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×