Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công trình Đập tràn An Lương I dự kiến xây dựng trên suối An Lương với diện tích lưu vực 6,2km2 để cấp nước tưới cho đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho dân cư thuộc địa bàn hai xã Sóc Hà, Quý Quân của huyện Hà Quảng- Tỉnh Cao bằng. Công trình Đập t

Công trình Đập tràn An Lương I dự kiến xây dựng trên suối An Lương với diện tích lưu vực 6,2km2 để cấp nước tưới cho đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho dân cư thuộc địa bàn hai xã Sóc Hà, Quý Quân của huyện Hà Quảng- Tỉnh Cao bằng. Công trình Đập t

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công trình Đập tràn An Lương I dự kiến xây dựng trên suối An Lương với diện tích lưu vực 6,2km2 để cấp nước tưới cho đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho dân cư thuộc địa bàn hai xã Sóc Hà, Quý Quân của huyện Hà Quảng- Tỉnh Cao bằng. Công trình Đập t

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×