Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.25 Cấu trúc stack hệ thống Android

Hình 2.25 Cấu trúc stack hệ thống Android

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

chạy nền, thiết lập hệ thống báo động, thêm các thông báo để các thanh trạng thái, và

nhiều, nhiều hơn nữa.

Nhà phát triển có thể truy cập vào các API cùng một khuôn khổ được sử dụng bởi các

ứng dụng lõi. Các kiến trúc ứng dụng được thiết kế để đơn giản hóa việc sử dụng lại

các thành phần; bất kỳ ứng dụng có thể xuất bản khả năng của mình và ứng dụng nào

khác sau đó có thể sử dụng những khả năng (có thể hạn chế bảo mật được thực thi bởi

khuôn khổ). Cơ chế này cho phép các thành phần tương tự sẽ được thay thế bởi người

sử dụng.

Cơ bản tất cả các ứng dụng là một bộ các dịch vụ và các hệ thống, bao gồm:

Một tập hợp rất nhiều các View có khả năng kế thừa lẫn nhau dùng để thiết kế phần

giao diện ứng dụng như: gridview, tableview, linearlayout…

Một “Content Provider” cho phép các ứng dụng có thể truy xuất dữ liệu từ các ứng

dụng khác (chẳng hạn như Contacts) hoặc là chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng đó.

Một “Resource Manager” cung cấp truy xuất tới các tài nguyên không phải là mã

nguồn, chẳng hạn như: localized strings, graphics, and layout files.

Một “Notifycation Manager” cho phép tất cả các ứng dụng hiển thị các custom alerts

trong status bar.

Activity Maanager được dùng để quản lý chu trình sống của ứng dụng và điều hướng

các activity.

2.5.3.3LibraryAndroid bao gồm một tập hợp các thư viên C/C++ được sử dụng bởi nhiều thành phần

khác nhau trong hệ thống Android. Điều này được thể hiện thông qua nền tảng ứng

dụng Android. Một số các thư viện cơ bản được liệt kê dưới đây:

System C library: a BSD-derived implementation of the standard C system library

(libc), tuned for embedded Linux-based devices.

Media Libraries - based on PacketVideo's OpenCORE; the libraries support playback

and recording of many popular audio and video formats, as well as static image files,

including MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, and PNG

Surface Manager – Quản lý việc truy xuất vào hệ thống hiển thị

LibWebCore - a modern web browser engine which powers both the Android browser

and an embeddable web view.

Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTrang80Đồ án tốt nghiệp

SGL - the underlying 2D graphics engine.

3D libraries - an implementation based on OpenGL ES 1.0 APIs; the libraries use

either hardware 3D acceleration (where available) or the included, highly optimized

3D software rasterizer.

FreeType - bitmap and vector font rendering.

SQLite - a powerful and lightweight relational database engine available to all

applications.

2.5.4 Android Runtime

Android bao gồm một tập hợp các thư viện cơ bản mà cung cấp hầu hết các chức năng

có sẵn trong các thư viện lõi của ngơn ngữ lập trình Java. Tất cả các ứng dụng Android

đều chạy trong tiến trình riêng. Máy ảo Dalvik đã được viết để cho một thiết bị có thể

chạy nhiều máy ảo hiệu quả. Các VM Dalvik thực thi các tập tin thực thi Dalvik (dex).

Định dạng được tối ưu hóa cho bộ nhớ tối thiểu. VM là dựa trên register-based, và

chạy các lớp đã được biên dịch bởi một trình biên dịch Java để chuyển đổi thành các

định dạng dex. Các VM Dalvik dựa vào nhân Linux cho các chức năng cơ bản như

luồng và quản lý bộ nhớ thấp.

2.5.5 Linux kernel

Android dựa trên Linux phiên bản 2.6 cho hệ thống dịch vụ cốt lõi như security,

memory management, process management, network stack, and driver model. Kernel

Linux hoạt động như một lớp trừu tượng hóa giữa phần cứng và phần còn lại của phần

mềm stack.

2.5.6 Androidemulator

Android SDK và Plugin Eclipse được gọi là một Android Deverloper Tool (ADT).

Các Android coder sẽ cần phải sử dụng công cụ IDE (Integrated Development

Enveronment) này để phát triển, debugging và testing cho ứng dụng. Tuy nhiên, các

coder cũng có thể khơng cần phải sử dụng IDE mà thay vào đó là sử dụng command

line để biên dịch và tất nhiên là vẫn có Emulator như thường.

Android Emulator được trang bị đầy đủ hầu hết các tính năng của một thiết bị thật.

Tuy nhiên, một số đã bị giới hạn như là kết nối qua cổng USB, camera và video, nghe

phone, nguồn điện giả lập và bluetooth.Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTrang81Đồ án tốt nghiệp

Android Emulator thực hiện các công việc thông qua một bộ xử lý mã nguồn mở, công

nghệ này được gọi là QEMU được phát triển bởi Fabrice Bellard.

2.5.7 Các ngôn ngữ lập trình cho AndroidJava

Kotlin

C/C++

JNI

XML

Render Scrip2.5.8 Giới thiệu Android studio

Android Studio, mơi trường lập trình phát triển ứng dụng mới vừa được giới thiệu tại

Google I/O 2013. Dựa trên “IntelliJ IDEA Community Edition”, công cụ này hoạt

động giống WYSIWYG, cho phép lập trình viên tạo ứng dụng, dễ dàng thực hiện các

thay đổi và xem trước trong thời gian thực, đồng thời cũng có khả năng tăng tốc sản

phẩm, thiết kế giao diện đẹp hơn trước. Đặc biệt là tiếng Việt cũng được hỗ trợ

trong Android Studio.Hình 2.26 Androi Studio

Android Studio hỗ trợ một loạt các giả lập để xem trước ứng dụng, vì vậy ngay cả khi

bạn khơng có thiết bị thử nghiệm, bạn vẫn có thể chắc chắn rằng mọi thứ đều hoạt

động trơn tru. Bên cạnh đó, loạt cơng cự như lời khun tối ưu hóa, đồ thị doanh số

Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTrang82Đồ án tốt nghiệp

bán hàng, và số liệu lấy từ phân tích sẽ giúp các nhà phát triển quản lý ứng dụng đang

bán của mình và tìm ra hướng đi cụ thể với từng thiết bị Android.

2.5.9 Một số chức năng ưu điểm của Android StudioSửa lỗi nhanh chóng.

Cơng cụ Lint cho phép tính tốn hiệu suất , khả năng sử dụng, khả năng tươngthích phiên bản và các vấn đề khác.Các cơng cụ hỗ trợ thiết kế tự động (Template-based wizards)Thiết kế giao diện người dùng dễ dàng

Một số yêu cầu trước khi cài đặt:

Microsoft® Windows® 8/7/Vista/2003 (32 or 64-bit)

Tối thiểu 2 GB RAM hoặc 4 GB RAM. (Tốt nhất là 8GB)

400 MB hard disk space + ít nhất 1 G cho Android SDK, emulator systemimages và cachesĐộ phân giải tối thiếu 1280 x 800Java Development Kit ()Lựa chọn thêm cho accelerated emulator: Intel® processor with support for

Intel® VT-x, Intel® EM64T (Intel® 64), and Execute Disable (XD) Bit functionalityTrường Đại học Công nghiệp Hà NộiTrang83Đồ án tốt nghiệp

2.5.10Xây dựng ứng dụng Android trên điện thoại thơng minhQuy trình thiết kế giao diện:

 Giao diện app gồm 2 layout:

- Màn hình đăng nhâp.

- Màn hình điều khiển.

 Màn hình đăng nhập:

 Gồm 3 Object:

- Edittext:

+ Tên đăng nhập = user

-+ Mật khẩu = password

Checkbox:

+ Lưu tài khoản

Button :

+ Đăng nhập

+ ThoátHinh 2.27 : Giao diện đăng nhập

 Từ giao diện màn hình ta

đưa ra được lưu đồ thuật tồn cho lập trình bên java như sau:Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTrang84Đồ án tốt nghiệpBắt đầuNhập user

Nhập passwordĐúngSaiUser= true

Password=trueĐúng

SaiSai

Nhấn đăng

nhậpTích vào

CheckboxSai

ĐúngNhấn thốtĐúngĐúng

Lưu user, password

cho lần đăng nhập sauChuyển qua giao diện

điều khiểnThoát khỏi ứng dụngKết thúcHinh 2.28: Lưu đồ thuật toán cho javaTrường Đại học Công nghiệp Hà NộiTrang85Đồ án tốt nghiệp

 Giao diện điều khiển:Hinh 2.29: Giao diện điều khiển Gồm 2 Object:

- Edittex:

Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTrang86Đồ án tốt nghiệp

+ Nhập số điện thoại

+ Nhập số phút bơm

+ Nhập độ ẩm

- Button:

+ Button:xác nhận dùng để truyền tham số là số điện thoại

cần nhận tin nhắn.

+ 6 button điều khiển bật, tắt thiết bị.

+ 1 button đặt chế độ tự đông cho hệ thống

+ 2 button đặt chế độ bơm

+ 1 button yêu cầu số liệu từ hệ thống

+ 1 button lấy giờ từ timepicker

Sau đây là lưu đồ thuật tốn cho các Object trên:

Ta có cấu trúc hàm sendSMS như sau:

SendSms(“SĐT”,”msg”);

Bắt đầuEdittext:Nhập SĐT

Nhập phút bơm

Nhập độ ẩmSĐT= SĐT ;

phút bơm = msg;

độ ẩm = msg;Kết thúcHinh 2.30 : Lưu đồ thuật tốn cho EdittextButton:Bắt đầuTrường Đại học Cơng nghiệp Hà NộiBắt đầuTrang87Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.25 Cấu trúc stack hệ thống Android

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×