Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý.

5 Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý.

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Đối với chất thải hữu cơChất thải hữuThu gom tại nguồnPhục vụ nông nghiệpVận chuyển tại nguồnNhà máy sản xuất phân hữu cơHình 4. 3. Quy trình thu gom xử lý CTR hữu cơ-Đối với chất thải tái chếChất thải tái chế, tái sử dụngSàn phẩm phân loạiNhà máy tái chế

35Sản phẩm tái chếH

ì

-Đối với chất thải còn lại:

Chất thải còn lạiThu gom tại

nguồnVận chuyển

tại nguồn

Chơn lấpHình 4. 5. Quy trình thu gom, xử lý CTR còn lại

Có 03 phương án địa phương tổ chức thu gom:

Thu gom hàng ngày: “CHẤT THẢI HỮU CƠ” và “CHẤT THẢI CÒN LẠI”.

Thu gom hàng ngày “CHẤT THẢI HỮU CƠ” thu gom 02 ngày trong tuần “CHẤT

THẢI CÒN LẠI”.

Thu gom cách ngày “CHẤT THẢI HỮU CƠ” và “CHẤT THẢI CỊN LẠI”. (Ví dụ:

thứ 2, 4, 6, Chủ nhật thu gom “CHẤT THẢI HỮU CƠ” và thứ 3, 5, 7 thu gom

“CHẤT THẢI CÒN LẠI”).

-Phương án, lộ trình thu gom chất thải sau phân loại: lộ trình, cự ly bình quân

thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong chương trình phân loại chất

thải rắn tại nguồn bằng xe ép 04 tấn từ điểm hẹn về khu liên hợp xử lý chất

thải Đa Phước.Bảng 4.5. a. Thông tin vận chuyển CTRSH về khu liên hợp xử lý chất thải Đa

Phước.

STT Lộ trình1Lộ trình 1

Chung cư Phúc Thịnhphương

tiệnKhối

lượng

(tấn/ngày)

Xe ép 4 tấn 5

0,5

36Cự ly Tấn.km/

(km)

ngày

17,02

23,685,10

11,82

3

4

5

6Điểm hẹn chợ Hòa Bình

1,5

19,9

29,85

Điểm hẹn chợ Bàu Sen

0,5

17,5

08,75

Điểm hẹn chợ Xã Tây

1

4,9

14,9

Điểm hẹn Chợ Phùng Hưng

1

13,6

13,6

Điểm hẹn chợ Hà Tôn

0,5

12,4

6,20

Quyền

“ Nguồn: Phòng Tài ngun và mơi trường quận 5”Lộ trình 2: Chất thải rắn sinh hoạt tại phường 3,6 do lực lượng thu gom rác dân lập

chuyển về điểm hẹn 652 Võ Văn Kiệt phường 1, quận 5 .

-Phương án, lộ trình thu gom chất thải sau phân loại: lộ trình, cự ly bình quân

thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong chương trình phân loại chất

thải rắn tại nguồn bằng xe ép 04 tấn từ điểm hẹn về bãi tập trung Tống Văn

Trân.Bảng 4.5. b. Thông tin vận chuyển CTRSH về bãi tập trung Tống Văn Trân.

STT Lộ trình1

2

3

4

5

6

7

8

9

10phương

tiệnKhối

Cự ly Tấn.km/

lượng

(km)

ngày

(tấn/ngày)

Lộ trình 1

Xe ép 4 tấn 19

7,252

137,8

652 Võ Văn Kiệt

2

1,2

2,4

Điểm hẹn chợ Hòa Bình

3

0,9

2,7

Điểm hẹn Trần Hưng Đạo/

2

0,1

08,75

Trần Tuấn Khải

Điểm hẹn Trần Hưng Đạo/

2

0,1

0,2

Huỳnh Mẫn Đạt

Điểm hẹn Trần Hưng Đạo/

2

1,8

3,6

Lê Hồng Phong

Điểm hẹn An Dương

2

0,1

0,2

Vương/ Đại học sư phạm

Điểm hẹn An Dương

2

0,1

0,2

Vương/ Trần Bình Trọng

Điểm hẹn An Dương

2

0,052

0,104

Vương/ Lê Hồng Phong

Hùng Vương/ Yết Kiêu

2

4,7

9,4

Tống Văn Trân

“ Nguồn: Phòng Tài Nguyên và môi trường quận 5”37- Xe thu gom chất thải hữu cơ: Bên ngoài thùng xe được sơn màu xanh. Hai bên

thùng xe có dán hoặc sơn dòng chữ “ CHẤT THẢI HỮU CƠ”. Chữ màu vàng và

chiều cao chữ 15cm.

- Xe thu gom chất thải còn lại: Bên ngoài thùng xe được sơn màu xám. Hai bên

thùng xe có dán hoặc sơn dòng chữ “CHẤT THẢI CỊN LẠI”. Chữ màu vàng và

chiều cao chữ 15cm.

CHƯƠNG 5: THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CTRSH TẠI

NGUỒN

5.1. Kết quả phân loại:

-Thống kê trung bình từ năm 2015 đến nay tỉ lệ phân loại không đồng đều

giữa các tháng và các hộ dân nhưng giao động từ mức 30 – 50% hộ dân tham

gia thực hiện phân loại, trong đó tỉ lệ phân loại tốt đạt khoảng 50%. Trong

các đợt cao điểm tổ chức tuyên truyền, giám sát liên tục thì tỉ lệ phân loại tốt

tăng cao, nhưng khi kết thúc đượt tuyên truyền, giám sát thì tỉ lệ phân loại tốt-có chiều hướng giảm.

Người dân thực hiện nhưng chưa dán nhãn đúng hình thức.

Điểm tập trung chưa đáp ứng nhu cầu.

Bảng 5. 1. Khối lượng thu gom chất thải rắn trên địa bàn Quận 5

Năm 2017

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 10

Năm 2018

Tháng 2

TổngKhối lượng

PLCTRTN (tấn)

119,52

72,42

146,93

188,58

85,38

16,53

21,48

8,63

659,45Tổng khối lượng

vận chuyển (tấn)

6158,41

5258,72

5577,65

5505,92

5658,44

5571,9

5808,12

6162,53

457016920,2

679,6538Tỉ lệ (%)

1,94

1,38

2,63

3,43

1,51

0,3

0,37

0,14“ Nguồn: Phòng Tài Ngun và mơi trường quận 5”

5.2. Công tác tuyên truyền trên địa bàn Quận 5

 Năm 2015

+ Tập huấn 6 buổi tại Hội trường UBND phường 1 cho Chung cư Phước Thịnh vàphường 3, phường 4, phường 11, phường 14, tại 5 chợ cho các đối tượng Ban chỉ

đạo, tổ giúp việc, tổ dân phố, lực lượng nòng cốt, trường học, dịch vụ cơng ích và

lực lượng dân lập, lực lượng nong cốt và tổ dân phố sẽ tuyên truyền đến từng hộ

dân.

+ Tuyên truyền, phát tờ rơi đến từng hộ dân.

 Năm 2016+ Tập huấn 2 buổi cho hộ dân Chung cư 21- 41 Tản Đà cho các đối tượng Ban chỉ

đạo, tổ giúp việc, tổ dân phố, lực lượng nòng cốt, trường học, dịch vụ cơng ích và

lực lượng dân lập, lực lượng nong cốt và tổ dân phố sẽ tuyên truyền đến từng hộ

dân.

+ Tuyên truyền, phát tờ rơi đến từng hộ dân.

 Năm 2017+ Tập huấn 4 buổi tại Hội trường UBND phường 3, phường 6 cho các đối tượng

Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ dân phố, lực lượng nòng cốt, trường học, dịch vụ cơng

ích và lực lượng dân lập, lực lượng nong cốt và tổ dân phố sẽ tuyên truyền đến từng

hộ dân.

+ Tuyên truyền, phát tờ rơi đến từng hộ dân.

 Năm 2018+ Dự kiến tập huấn 10 buổi tại Hội trường UBND phường 1, phường 3, phường 6,

phường 8, phường 10, cho các đối tượng Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ dân phố, lực39lượng nòng cốt, trường học, dịch vụ cơng ích và lực lượng dân lập, lực lượng nòng

cốt và tổ dân phố sẽ tuyên truyền đến từng hộ dân.

+ Tuyên truyền, phát tờ rơi đến từng hộ dân.

5.3. Những thuận lợi:

Trong q trình thực hiện Chương trình thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn có

nhiều thuận lợi :

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các các Cấp ủy đảng, Chính quyền và người

dân trong cơng tác thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn.

- Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ cơng ích Quận 5 là đơn vị thu gom chất thải rắn của

chương trình, lực lượng thu gom có sự tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền,

vận động người dân, theo dõi thường xuyên công tác thực hiện phân loại của chủ

nguồn thải.

- Nhân dân và các thương nhân hiểu được ý nghĩa của phân loại rác tại nguồn, mang

lại lợi ích thiết thực đến đời sống xã hội, gia đình nên thực hiện tốt việc phân loại

chất tải rắn thành hai thành phần: chất thải hữu cơ dễ phân hủy và chất thải rắn khó

phân hủy.

5.3. Những khó khăn:

Trong q trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn:

- Nhận thức của nhân dân trên địa bàn thực hiện thí điểm được ghi nhận là tốt, tuy

nhiên để hình thành thói quen cần thực hiện tuyên truyền thường xuyên, liên tục.

Hiện nay, lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt hầu hết là lực lượng từ các cơ quan,

đồn thể, kiêm nhiệm nhiều cơng việc, đồng thời các tổ chức đoàn thể cũng chưa

chủ động tổ chức thực hiện, chỉ tham gia khi có yêu cầu.

- Nhiều người dân chưa có thói quen phân loại rác, vẫn còn lúng túng trong việc

nhận diện các loại chất thải nhất là người Hoa lớn tuổi lo việc nội trợ. Thói quen

hàng ngày sử dụng lại bao nylong đựng thực phẩm để đựng lại phế phẩm sau chế

biến, không nhớ dùng bao đựng rác phân hủy (bao rác phân hủy được cấp năm

2016).40- Lực lượng thu gom rác dân lập chưa đáp ứng được nhu cầu, chất lượng thu gom

còn kém khơng đảm bảo vệ sinh mơi trường, đa số là dùng xe đẩy tay và chỉ có một

ngăn chứa, do đó khi thu gom khơng phân loại được chất thải hữu cơ và chất thải

rắn khác hay có nhiều lực lượng thu gom treo trên xe đẩy làm rơi vãi, chảy nước

trên đường gây mất mỹ quan đô thị; chưa gắn kết với địa phương nên việc điều phối

lực lượng này tham gia chương trình gặp nhiều khó khăn, khơng thống nhất về thời

gian thu gom.

- Một nhà có nhiều hộ gia đình riêng nên khó trong việc sử dụng chung 02 thùng rác

được cung cấp vì q nhỏ khơng chứa đủ rác.

- Do người dân thấy việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt không tốt. Tất cả rác thải

đều được đổ vào 1 ngăn nên chưa thực hiện tốt công việc phân loại rác thải.

- Người dân chưa thực sự thấy được lợi ích từ việc PLCTR.

- Ban chỉ đạo chương trình đã xác định đối tượng để tun truyền khơng đúng. Thay

vì tập trung vào phụ nữ, người sinh sống tại từng hộ gia đình thì lại tập trung vào

chủ hộ khẩu. Trong khi đó, có nhiều chủ hộ có nhà nhưng họ không ở mà lại cho

người khác thuê. Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thu gom rác đã phân loại gần

như khơng có nên rác sau khi người dân đã phân loại vẫn bị thu gom nhập chung.

Và cuối cùng nhưng cũng là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến thất bại của chương

trình đó là các cơ quan chức năng vẫn khơng quản lý, kiểm sốt được hoạt động của

lực lượng thu gom rác dân lập.

- Chưa có thị trường thống nhất về trao đổi và tái chế CTR nói chung và CTR sinh

hoạt nói riêng.

- Việc thu gom chất thải chủ yếu sử dụng lao động thủ công. Sự tham gia của cộng

đồng và của khu vực tư nhân vào việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt chưa rộng

rãi.

5.4. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình Phân loại

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 5.

Về công tác PLRTN, chúng ta cần có hệ thống văn bản pháp quy đầy đủ. Đây là

một trong những cơ sở quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động phân loại thu gom, xử41lý rác sinh hoạt tại nguồn được thực hiện thành công. Trước hết là Quy chế phân

loại rác sinh hoạt tại nguồn. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của chủ

nguồn thải. Điều khoản này sẽ đảm bảo mọi tổ chức, như: tổ chức rác dân lập, công

ty dịch vụ cơng ích quận huyện, thành phố… tham gia vào việc thu gom, vận

chuyển, quản lý. Để thực hiện chương trình PLRTN, sự phối hợp đồng bộ, có trách

nhiệm của mỗi cơ quan tổ chức, từ quản lý nhà nước từ cơ sở đến thành phố là rất

quan trọng. Chủ nguồn thải, người của các cơ sở dịch vụ thu gom rác phải tuân thủ

yêu cầu kỹ thuật công nghệ của việc phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải, thực hiện

đúng nhiệm vụ của mình.

Hệ thống xe thu gom vận chuyển cần được hỗ trợ đầu tư bằng cách cho vay ưu đãi.

Các nhà máy xử lý rác làm phân compost nên được ưu đãi thuế nhập thiết bị, hỗ trợ

kỹ thuật, công nghệ cho cơ sở tái chế phế liệu. Đồng thời, để công tác PLRTN đạt

được hiệu quả như mong đợi thì các ngành, các cấp cần triệt để thực hiện công tác

tuyên truyền hướng dẫn cho cộng đồng.

Thành lập đội ngũ thanh tra viên sức khỏe cộng đồng và môi trường để kịp thời xử

lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, cấp phép cho thanh tra viên theo luật định để

ràng buộc trách nhiệm, xử phạt kịp thời.

Về công tác tuyên truyền

-Tuyên truyền trên các phương tiện thơng tin đại chúng (đài truyền hình, phát-thanh, báo chí,…)

Loa, trạm truyền thanh tại địa phương (ít nhất 1 lần /1 tuần)

Tổ chức các buổi họp, sự kiện có liên quan đến chương trình.

Tun truyền và hướng dẫn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua

hoạt động phân loại rác sinh hoạt tại nguồn làm thay đổi hành vi xã hội - thói

quen bỏ rác không đúng nơi quy định. Việc phân loại rác sinh hoạt tại nguồn

được thực hiện trực tiếp tại chủ nguồn thải từng hộ gia đình, cơ quan, trường

học… nên việc nhận thức và hành động của chủ nguồn thải sẽ quyết định đến

thành công của công việc này, cần phải nhận thức rằng đây là việc làm liên

tục, lâu dài trong nhiều năm để từ nhận thức thành thói quen, tập quán văn

hóa mới.42CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1.Kết luận:

Thứ nhất đánh giá tổng quan về chương trình PLCTRSH và cơng tác quản lý CTR

trên địa bàn quận 5:

Có thể nói, cơng tác quản lý, kiểm sốt thực hiện chương trình PLCTRSH đã-có những biện pháp nhưng chưa thật sự chặt chẽ và thiếu sự liên kết giữa các

-cơ quan quản lý.

Chương trình PLCTRSH trên địa bàn quận 5 chưa đạt hiệu quả cao ( khoảng-30%) do nhiều nguyên nhân từ công tác quản lý và người dân.

Hệ thống, trang thiết bị thu gom vận chuyển còn thiếu, chưa được đầu tư nhiều

để thuận lợi cho việc PLCTRSH.Thứ hai để khắc phục những bất cập nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương

trình PLCTRSH trên địa bàn quận 5:

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của-người dân về lợi ích của việc PLRTN. Việc quản lý chất thải, phân loại rác

thải sinh hoạt phải được tổ chức tập huấn cho người dân trong khu vực và

nhân viên thu gom về phương pháp phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển và

xử lý theo đúng quy định.

Cần lập kế hoạch quản lý, kiểm sốt định kỳ q trình thực hiện PLCTRSH tại-các hộ dân trên địa bàn. Tập huấn cho cán bộ, công nhân hiểu rõ công tác quản

lý, xử lý rác thải sau phân loại và kịp thời có những khen thưởng hay kỷ luật.

6.2. Kiến nghị:

Để hồn thiện hơn trong cơng tác quản lý CTRSH trên địa bàn quận cần nhanh

chóng khắc phục một số khuyết điểm còn tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả chương

trình PLCTRSH, giảm sức ép về xử lý rác thải tại TP Hồ Chí Minh. Do đó trước

tiên cần thực hiện những cơng việc sau:

-Có biện pháp chế tài đối với các chủ nguồn thải không thực hiện phân loại-chất thải rắn tại nguồn.

Quy định mẫu xe 02 ngăn đẩy tay chứa chất thải và xe chuyên dụng vận

chuyển chất thải sau khi đã phân loại.

43-Tăng cường cơng tác tun truyền, khuyến khích người dân thực hiện-chương trình PLCTRSH.

Tổ chức các sự kiện, giao lưu, các buổi truyền thơng liên quan đến chương-trình PLCTRTN để người dân thực sự hiểu lợi ích của việc PLCTRTN.

Thường xuyên thực hiện công tác giám sát thực hiện PLCTRSH của các hộ

dân để theo dõi bám sát tình hình theo từng giai đoạn thực hiện và kịp thời-hướng dẫn người dân thực hiện khi có sai sót.

Lập kế hoạch, tiến hành thu mua các chất thải có thể tái chế được từ các hộ

dân. Việc đó sẽ giúp người dân có thêm thu nhập tạo động lực khuyến khích-người dân thực hiện chương trình PLCTRTN.

Tuyên dương, khen thưởng, giảm hoặc miễm phí tiền phí thu gom rác đối với

các hộ dân thực hiện tốt.Cung cấp cho mỗi hộ gia đình 2 thùng rác có dán nhãn theo quy cách, đồng thời

trang bị thêm 2 thùng chứa rác có dán nhãn theo quy cách ở mỗi địa điểm tập kết

rác sinh hoạt của người dân. Điều đó, sẽ thuận tiện cho việc phân loại rác của các hộ

dân và công tác thu gom của đơn vị44PHỤ LỤC

SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI CTRSH TẠI NGUỒN THẢIChất thải rắChất thải còn lạiChất thải hữu cơChơn lấpThu gom riêng biệt từng

chất thảiTrạm

trung chuyển

(nếu có)

Chất thải hữu cơSản phẩm

composttập trung

Chất thải

Phế liệuNhà máy tái chếChuGhi chú:

Thu gom hàng ngày hoặc cách ngày.

Thu gom theo kế hoạch của UBND quận/huyệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×