Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5

CHƯƠNG 4: TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chủ nguồn thải: là tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân mà hoạt động

của họ có phát sinh ra chất thải rắn sinh hoạt. Chủ nguồn thải được phân chia thành

hai Nhóm:

- Nhóm ngồi hộ gia đình: Là các Tổ chức, cá nhân có đăng ký với cơ quan quản lý

Nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Là các cơ quan quản lý Nhà

nước.

- Nhóm hộ gia đình: Là các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư khơng

có đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ.

Chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: là tổ chức, cá nhân thực hiện dịch

vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

Chủ xử lý chất thải: là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở xử lý chất thải.

Thùng rác (thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt): là thiết bị chuyên dụng hoặc tự chế,

được sử dụng để chứa chất thải, phải đảm bảo có kết cấu kín, có nắp đậy để ngăn

mùi hơi, nước rác phát tán ra bên ngồi.

4.1 Tình hình chung

Hiện nay, kinh tế ngày càng phát triển, dân số ngày càng đông nên phát sinh một

lượng rác thải khổng lồ, chủ yếu là rác thải sinh hoạt. Ngân sách thành phố phải chi

cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ngày càng tăng.

Điều đó đã gây khó khăn cho q trình xử lý rác thải. Chương trình PLRTN mang

lại nhiều lợi ích đáng kể. Trước hết là về mơi trường, vì khi giảm khối lượng chất

thải rắn sinh hoạt phải chơn lấp thì khối lượng nước rỉ rác sẽ giảm. Nhờ đó, giảm rủi

ro trong q trình xử lý nước rỉ rác, ơ nhiễm nguồn nước ngầm, nước mặt... Song

song đó là hạn chế hiệu ứng nhà kính do khí của bãi chơn lấp. Lợi ích kế tiếp về mặt

xã hội, PLRTN góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ mơi

trường. Cuối cùng, về kinh tế, nó tạo ra nguồn nguyên liệu sạch để sản xuất phân

compost. Phần lớn chất thải rắn đơ thị có khả năng tái sinh, tái chế như nylon, thủy

tinh, nhựa, giấy, kim loại, cao su... Do vậy, nếu biết tận dụng, chúng ta sẽ thu được

hàng trăm tỉ đồng từ giảm chi phí chơn lấp rác và bán phân compost. Đồng thời,32việc này giúp giảm khối lượng rác mang đi chơn lấp, diện tích đất dành cho chôn

lấp rác cũng giảm đáng kể. TP.HCM cũng sẽ giảm được gánh nặng chi phí trong

việc xử lý mùi và nước rỉ rác.

Chương trình phân loại chất thải rắn trên địa bàn quận 5 đã được thực hiện trên

1593 hộ dân thuộc phường 3 và 2609 hộ dân thuộc phường 6 trong năm 2017 và kế

hoạch năm 2018 sẽ mở rộng trên khai trên 5 phường 1, 3, 6, 8, 10. Theo kết quả báo

cáo của Phòng Tài ngun và Mơi Trường quận 5 thì chương trình chưa thực sự

hiệu quả do nhiều nguyên nhân từ công tác quản lý cũng như từ các hộ gia đình trên

địa bàn thực hiện.

4.2. Ý nghĩa, lợi ích của việc Phân loại rác thải.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng trong thải bỏ “RÁC” thải

- Giảm chất thải phát sinh, giảm thiểu ơ nhiễm mơi trường nước, khơng khí.

- Nâng cao hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải.

- Tạo thêm nguồn nguyên liệu để sản xuất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm

quỹ đất

- Giảm chi phí trong quản lý và xử lý CTRSH.

- Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý nhà nước về quản lý chất thải rắn góp phần

bảo vệ mơi trường sống.

4.3 Cách thức PLCTR tại nguồn

Chất thải rắn sinh hoạt được phân thành 03 nhóm:

Nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy gồm: thức ăn thừa và thực phẩm hết hạn sử

dụng; các loại rau, củ, quả hư hỏng; cỏ, lá cây, hoa các loại; bã trà, bã cà phê; các

loại vỏ, hạt trái cây; xác động vật; phân gia cầm, gia súc ni; bã mía, xác mía, rơm.

Nhóm chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng (hay còn gọi là phế liệu) gồm: Tạp

chí, báo giấy, sách vở các loại; Vỏ hộp sữa, hộp giấy carton, hộp đựng trứng, khay

đựng trứng; đồ nhựa; đồ nhôm; đồ thủy tinh; đồ kim loại; đồ cao su (vỏ xe, dép,

săm lốp,..)

Nhóm chất thải còn lại gồm: Tả em bé; băng vệ sinh; vỏ bao bì, bánh kẹo, giấy bạc;

Hạt hút ẩm; Đồ sành sứ, gốm vỡ; Túi nilon, giấy ăn đã sử dụng; Vải sợi cũ rách,33khăn cũ; cao su (bao tay), đầu lọc thuốc lá; tóc, lơng động vật, đất, cát; Dao, lưỡi

lam, kéo; Vỏ sò, vỏ hến, vỏ trứng; Trấu thải, tro than.

4.4 Cách thức lưu trữ CTRSH

 Túi, thùng- Không quy định màu sắc túi, thùng để chứa CTRSH sau phân loại.

- Chủ nguồn thải có thể sử dụng túi hoặc thùng nhựa để chứa rác thải.

- Khuyến khích sử dụng túi màu trắng, xanh để chứa chất thải hữu cơ, túi chất thải

còn lại khơng trùng màu với túi chất thải hữu cơ.

- Thùng màu xanh chứa chất thải hữu cơ, thùng màu xám chứa chất thải còn lại.

- Túi được gắn nhãn để nhận biết trước khi chuyển giao cho đơn vị thu gom.Hình 4. 1. Minh họa cách thức dãn nhãn trên bao đựng rác

- Thùng chứa chất thải được dán nhãn bên ngồi và phía trên than thùng rác để phân

biệt nhóm chất thải phân loại.Hình 4. 2. Minh họa logo dán vào thùng chứa rác sinh hoạt

4.5 Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý.34-Đối với chất thải hữu cơChất thải hữuThu gom tại nguồnPhục vụ nông nghiệpVận chuyển tại nguồnNhà máy sản xuất phân hữu cơHình 4. 3. Quy trình thu gom xử lý CTR hữu cơ-Đối với chất thải tái chếChất thải tái chế, tái sử dụngSàn phẩm phân loạiNhà máy tái chế

35Sản phẩm tái chếH

ì

-Đối với chất thải còn lại:

Chất thải còn lạiThu gom tại

nguồnVận chuyển

tại nguồn

Chơn lấpHình 4. 5. Quy trình thu gom, xử lý CTR còn lại

Có 03 phương án địa phương tổ chức thu gom:

Thu gom hàng ngày: “CHẤT THẢI HỮU CƠ” và “CHẤT THẢI CÒN LẠI”.

Thu gom hàng ngày “CHẤT THẢI HỮU CƠ” thu gom 02 ngày trong tuần “CHẤT

THẢI CÒN LẠI”.

Thu gom cách ngày “CHẤT THẢI HỮU CƠ” và “CHẤT THẢI CỊN LẠI”. (Ví dụ:

thứ 2, 4, 6, Chủ nhật thu gom “CHẤT THẢI HỮU CƠ” và thứ 3, 5, 7 thu gom

“CHẤT THẢI CÒN LẠI”).

-Phương án, lộ trình thu gom chất thải sau phân loại: lộ trình, cự ly bình quân

thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong chương trình phân loại chất

thải rắn tại nguồn bằng xe ép 04 tấn từ điểm hẹn về khu liên hợp xử lý chất

thải Đa Phước.Bảng 4.5. a. Thông tin vận chuyển CTRSH về khu liên hợp xử lý chất thải Đa

Phước.

STT Lộ trình1Lộ trình 1

Chung cư Phúc Thịnhphương

tiệnKhối

lượng

(tấn/ngày)

Xe ép 4 tấn 5

0,5

36Cự ly Tấn.km/

(km)

ngày

17,02

23,685,10

11,82

3

4

5

6Điểm hẹn chợ Hòa Bình

1,5

19,9

29,85

Điểm hẹn chợ Bàu Sen

0,5

17,5

08,75

Điểm hẹn chợ Xã Tây

1

4,9

14,9

Điểm hẹn Chợ Phùng Hưng

1

13,6

13,6

Điểm hẹn chợ Hà Tôn

0,5

12,4

6,20

Quyền

“ Nguồn: Phòng Tài ngun và mơi trường quận 5”Lộ trình 2: Chất thải rắn sinh hoạt tại phường 3,6 do lực lượng thu gom rác dân lập

chuyển về điểm hẹn 652 Võ Văn Kiệt phường 1, quận 5 .

-Phương án, lộ trình thu gom chất thải sau phân loại: lộ trình, cự ly bình quân

thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong chương trình phân loại chất

thải rắn tại nguồn bằng xe ép 04 tấn từ điểm hẹn về bãi tập trung Tống Văn

Trân.Bảng 4.5. b. Thông tin vận chuyển CTRSH về bãi tập trung Tống Văn Trân.

STT Lộ trình1

2

3

4

5

6

7

8

9

10phương

tiệnKhối

Cự ly Tấn.km/

lượng

(km)

ngày

(tấn/ngày)

Lộ trình 1

Xe ép 4 tấn 19

7,252

137,8

652 Võ Văn Kiệt

2

1,2

2,4

Điểm hẹn chợ Hòa Bình

3

0,9

2,7

Điểm hẹn Trần Hưng Đạo/

2

0,1

08,75

Trần Tuấn Khải

Điểm hẹn Trần Hưng Đạo/

2

0,1

0,2

Huỳnh Mẫn Đạt

Điểm hẹn Trần Hưng Đạo/

2

1,8

3,6

Lê Hồng Phong

Điểm hẹn An Dương

2

0,1

0,2

Vương/ Đại học sư phạm

Điểm hẹn An Dương

2

0,1

0,2

Vương/ Trần Bình Trọng

Điểm hẹn An Dương

2

0,052

0,104

Vương/ Lê Hồng Phong

Hùng Vương/ Yết Kiêu

2

4,7

9,4

Tống Văn Trân

“ Nguồn: Phòng Tài Nguyên và môi trường quận 5”37- Xe thu gom chất thải hữu cơ: Bên ngoài thùng xe được sơn màu xanh. Hai bên

thùng xe có dán hoặc sơn dòng chữ “ CHẤT THẢI HỮU CƠ”. Chữ màu vàng và

chiều cao chữ 15cm.

- Xe thu gom chất thải còn lại: Bên ngoài thùng xe được sơn màu xám. Hai bên

thùng xe có dán hoặc sơn dòng chữ “CHẤT THẢI CỊN LẠI”. Chữ màu vàng và

chiều cao chữ 15cm.

CHƯƠNG 5: THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CTRSH TẠI

NGUỒN

5.1. Kết quả phân loại:

-Thống kê trung bình từ năm 2015 đến nay tỉ lệ phân loại không đồng đều

giữa các tháng và các hộ dân nhưng giao động từ mức 30 – 50% hộ dân tham

gia thực hiện phân loại, trong đó tỉ lệ phân loại tốt đạt khoảng 50%. Trong

các đợt cao điểm tổ chức tuyên truyền, giám sát liên tục thì tỉ lệ phân loại tốt

tăng cao, nhưng khi kết thúc đượt tuyên truyền, giám sát thì tỉ lệ phân loại tốt-có chiều hướng giảm.

Người dân thực hiện nhưng chưa dán nhãn đúng hình thức.

Điểm tập trung chưa đáp ứng nhu cầu.

Bảng 5. 1. Khối lượng thu gom chất thải rắn trên địa bàn Quận 5

Năm 2017

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 10

Năm 2018

Tháng 2

TổngKhối lượng

PLCTRTN (tấn)

119,52

72,42

146,93

188,58

85,38

16,53

21,48

8,63

659,45Tổng khối lượng

vận chuyển (tấn)

6158,41

5258,72

5577,65

5505,92

5658,44

5571,9

5808,12

6162,53

457016920,2

679,6538Tỉ lệ (%)

1,94

1,38

2,63

3,43

1,51

0,3

0,37

0,14“ Nguồn: Phòng Tài Ngun và mơi trường quận 5”

5.2. Công tác tuyên truyền trên địa bàn Quận 5

 Năm 2015

+ Tập huấn 6 buổi tại Hội trường UBND phường 1 cho Chung cư Phước Thịnh vàphường 3, phường 4, phường 11, phường 14, tại 5 chợ cho các đối tượng Ban chỉ

đạo, tổ giúp việc, tổ dân phố, lực lượng nòng cốt, trường học, dịch vụ cơng ích và

lực lượng dân lập, lực lượng nong cốt và tổ dân phố sẽ tuyên truyền đến từng hộ

dân.

+ Tuyên truyền, phát tờ rơi đến từng hộ dân.

 Năm 2016+ Tập huấn 2 buổi cho hộ dân Chung cư 21- 41 Tản Đà cho các đối tượng Ban chỉ

đạo, tổ giúp việc, tổ dân phố, lực lượng nòng cốt, trường học, dịch vụ cơng ích và

lực lượng dân lập, lực lượng nong cốt và tổ dân phố sẽ tuyên truyền đến từng hộ

dân.

+ Tuyên truyền, phát tờ rơi đến từng hộ dân.

 Năm 2017+ Tập huấn 4 buổi tại Hội trường UBND phường 3, phường 6 cho các đối tượng

Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ dân phố, lực lượng nòng cốt, trường học, dịch vụ cơng

ích và lực lượng dân lập, lực lượng nong cốt và tổ dân phố sẽ tuyên truyền đến từng

hộ dân.

+ Tuyên truyền, phát tờ rơi đến từng hộ dân.

 Năm 2018+ Dự kiến tập huấn 10 buổi tại Hội trường UBND phường 1, phường 3, phường 6,

phường 8, phường 10, cho các đối tượng Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ dân phố, lực39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×