Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5

CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 5 tiếp tục ban hành Kế hoạch số

150/KH-UBND triển khai chương trình thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn

trên địa bàn phường 3, phường 6 quận 5 năm 2017.

- Năm 2015: Ủy ban nhân dân Quận 5 đã trang bị 756 thùng rác (loại 15 lít) cho 378

hộ dân (02 thùng/ hộ), 85 thùng 240 lít đặt các tầng chung cư Phúc Thịnh (01

thùng/tầng) và xung quanh sảnh chung cư.

- Năm 2016: Ủy ban nhân dân Quận 5 đã tiến hành trang bị 308 thùng 15 lít cho

154 hộ dân (02 thùng/hộ) và 4788 kg túi nilong tự hủy cho các hộ dân thực hiện thí

điểm chương trình phân loại rác tại nguồn (530 hộ).

- Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ cơng ích Quận 5 là đơn vị thu gom chất thải rắn của

chương trình, lực lượng thu gom có sự tham gia tích cực vào cơng tác tuyên truyền,

vận động người dân, theo dõi thường xuyên công tác thực hiện phân loại của chủ

nguồn thải.

- Các lực lượng thu gom rác dân lập, thu gom chuyển về điểm hẹn 652 Võ Văn Kiệt

phường 1, quận 5.

3.1.3. Công tác quản lý

a/ Quản lý hoạt động thu gom tại nguồn:

* Đối với hộ dân

- Các hộ dân tại Chung cư Phúc Thịnh Phường 1 đã thực hiện phân loại chất thải rắn

sinh hoạt từ ngày 24 tháng 02 năm 2015 đến nay.

- Các hộ dân trên địa bàn Phường 8, 10 đã thực hiện phân loại chất thải rắn sinh

hoạt tại nguồn từ ngày 28 tháng 7 năm 2016 đến nay, các hộ dân trên địa bàn

phường 3, phường 6 từ tháng 9/2017 đến nay

Các hộ dân tự phân loại chất thải rắn sinh hoạt : chất thải rắn hữu cơ và các chất

thải rắn sinh hoạt khác vào các bao túi nilong khác nhau. Trong các đợt cao điểm tổ

chức tuyên truyền, giám sát liên tục thì tỉ lệ phân loại tốt tăng cao, nhưng khi kết

thúc đợt tuyên truyền, giám sát thì tỉ lệ phân loại tốt có chiều hướng giảm.



19



* Đối với các chợ

Đã thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt từ ngày 24 tháng 02 năm 2015 và tiếp

tục chương trình đến nay.

- Ban quản lý chợ ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơng ích Quận 5

thu gom rác thải hàng ngày tại các chợ, khi tan chợ các thương nhân bỏ chất thải

vào bao, hoặc túi nilong để tại sạp cho nhân viên quét dọn thu gom rác.

- Hàng tháng ban quản lý chợ ký hợp đồng phun thuốc khử độc và rửa chợ từ một

đến hai lần vào giữa tháng và cuối tháng.

- Phát động phong trào thương nhân trong tổ thực hiện vệ sinh nơi kinh doanh mỗi

ngày một lần.

3.2. Hiện trạng cung ứng dịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải

rắn sinh hoạt.

3.2.1. Quét dọn rác đường phố.

a/ hình thức thực hiện: qt thủ cơng

b/Diện tích qt( số liệu năm 2016): 272.384.529 Km2

c/ Thời gian thực hiện: 2 ca (ca ngày và ca đêm)

d/ Nhận sự thực hiện: Nhân viên quét rác đường phố thuê bao của Công ty TNHH

MTV Dịch vụ cơng ích quận 5

3.2.2 Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

a/ Điểm hẹn: có 01 điểm hẹn chính và 6 điểm hẹn lớn ở các chợ thực phẩm

Điểm hẹn 652 Võ Văn Kiệt P1/Q5: đa số chất thải rắn sinh hoạt thu gom đều

chuyển về điểm hẹn chính là 652 Võ Văn Kiệt

Điểm hẹn Chợ Hòa Bình

Điểm hẹn Chợ Xã Tây

Điểm hẹn chợ Phùng Hưng

Điểm hẹn Chợ Hà Tôn Quyền

Điểm hẹn Chợ Kim Biên

Điểm hẹn Chợ Bàu Sen

Số lượng, loại phương tiện thực hiện thu gom:



20



Bảng 3.2.2 Thông tin về số lượng và loại phương tiện thu gom

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9



SỐ XE

51E-023.54

51E-024.05

51D-035.17

51E-023.44

51C-367.92

51E-023.47

51E-004.02

51C-211.84

51D-157.39



LOẠI XE

HIỆU XE

TẢI TRỌNG

Xe ép

HUYNHDAI

4

Xe ép

HINO

4

Xe ép

HINO

4,5

Xe ép

VOLVO

5,769

Xe ép

HINO

6,350

Xe ép

HINO

6,500

Xe ép

HINO

6,545

Xe ép

HINO

6,8

Xe ép

HINO

8,605

“ Nguồn: Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơng ích quận 5”



Nhân sự thực hiện: nhân viên của Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ cơng ích quận 5 và

lực lượng thu gom rác dân lập.

b/ Trạm trung chuyển:

-



Có 02 trạm trung chuyển: Bãi rác Đa Phước, và Trạm trung chuyển Tống Văn

Trân quận 11.



-



Trạm trung chuyển là bô hở.



-



Khơng có phân loại phế liệu tại trạm trung chuyển.



- Bãi rác đa phước là khu đất trống xa khu dân cư, trạm trung chuyển Tống Văn



Trân quận 11 là khu đất trống nhưng gần khu dân cư.

- Khối lượng tiếp nhận: chuyển thẳng đến Bãi rác Đa phước 92 tấn/ngày, Trạm



trung chuyển Tống Văn Trân 88 tấn/ngày.



3.2.3 vận chuyển

- Hình thức vận chuyển: vận chuyển bằng xe ép

- Phương tiện:

Bảng 3.2.3. a. Thông tin về số lượng và loại phương tiện vận chuyển

STT

1

2

3



SỐ XE

51E-023.54

51E-024.05

51D-035.17



LOẠI XE

Xe ép

Xe ép

Xe ép



21



HIỆU XE

HUYNHDAI

HINO

HINO



TẢI TRỌNG

4

4

4,5



4

5

6

7

8

9



-



51E-023.44

51C-367.92

51E-023.47

51E-004.02

51C-211.84

51D-157.39



Xe ép

VOLVO

5,769

Xe ép

HINO

6,350

Xe ép

HINO

6,500

Xe ép

HINO

6,545

Xe ép

HINO

6,8

Xe ép

HINO

8,605

“ Nguồn: Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơng ích quận 5”



Khối lượng, cự ly, vận chuyển về trạm trung chuyển về từng khu xử lý, cự ly

vận chuyển, số vòng quay



+ Lộ trình từ điểm hẹn về xí nghiệp vận chuyển số 2 – Tống Văn Trân



Bảng 3.2.3. a. Thông tin vận chuyển rác đến điểm tập trung Tống Văn Trân

STT



Lộ trình



1

2

3

4

5

6



Lộ trình 1

Lộ trình 2

Lộ trinh 3

Lộ trình 1

Lộ trình 2

Lộ trình 3



Phương

tiện



Khối lượng Cự ly (km) Tấn.km/ngày

(tấn/ngày)

5

9,904

49,518

Xe ép 5 tấn 5

7,952

39,762

30

6,912

207,360

7

9,531

66,714

Xe ép 7 tấn 7

8,255

57,787

34

6,912

235,008

“ Nguồn: Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơng ích quận 5”



+ Lộ trình từ điểm hẹn về bãi rác Đa Phước

Bảng 3.2.3. b Thông tin vận chuyển rác đến bãi rác Đa Phước

STT



Lộ trình



Phương tiện



1

2

3

4

5

6

7

8

9



Lộ trình 1

Lộ trình 2

Lộ trình 3

Lộ trình 4

Lộ trình 5

Lộ trình 1

Lộ trình 2

Lộ trình 3

Lộ trình 4



Xe ép 5 tấn

Xe ép 5 tấn



Xe ép 7 tấn



Khối lượng

(tấn/ngày)

5

5

5

5

14

7

7

7

7



22



Cự

ly Tấn.km/ngày

(km)

18,881

94,406

19,843

99,215

18,323

91,615

18,594

92,970

17,243

241,402

20,275

141,927

18,983

132,878

20,306

142,145

17,998

125,989



10

3.2.4



Lộ trình 5



30

17,243

517,290

“ Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ cơng ích quận 5”

Thùng rác công cộng



* Năm 2016

- Số lượng thùng: 55 thùng.

- Vị trí lắp đặt: 55 điểm (đính kèm danh sách).

- Kiểu dáng: thùng xoắn ốc bằng inox, có đáy, nắp đậy bằng nhựa

Composite, có giỏ rác bằng nhựa Composite bên trong, trụ thùng rác bằng sắt, dày

1mm bằng inox, đế bằng sắt tấm dày 5mm.

Bảng 3.2.4. a. Số lượng các thùng rác được đặt tại các điểm trên quận 5

ST



VỊ TRÍ



PHƯỜNG



SỐ



T

1

2



Nhà thiếu nhi Quận 5 – 211A Hồng Bàng

11

Nhà chờ xe buýt – Trước Trường Đại học Y 11



LƯỢNG

01

01



3



Dược – 217 Hồng Bàng

Nhà chờ xe buýt – Trước Bệnh viện Đại học Y 11



01



4

5

6



dược – 215 Hồng Bàng

Trường THPT Hùng Vương – 124 Hồng Bàng

12

Bệnh viện Hùng Vương - 128 Hồng Bàng

12

Bệnh viện Truyền máu huyết học – 118 Hồng 12



01

01

01



7



Bàng

Nhà chờ xe buýt – Trước TTTM Thuận Kiều – 12



01



8



tuyến Hồng Bàng

Nhà chờ xe buýt – Trước Trường Trung học cơ 12



01



9



sở Hồng Bàng – 132 Hồng Bàng

Nhà chờ xe bt – Trước Báo Sài Gòn Giải 14



01



10

11

12



Phóng – 399 Hồng Bàng

Trường tiểu học Hùng Vương – 246 Hồng Bàng 15

Đầu chợ Bàu Sen – 381 An Dương Vương

3

Trường Mầm non Họa Mi 3 – 285 An Dương 3



01

01

01



13



Vương

Nhà chờ xe buýt – Trước Trường Đại học Sài 3



01



14



Gòn – 273 An Dương Vương

Ngã tư An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ



01



23



4



15



Nhà chờ xe buýt – Trước Trường Đại học Sư 4



01



16



Phạm – 280 An Dương Vương

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển kinh tế và Cung 4



01



17

18

19

20



ứng lao động – 462-464 An Dương Vương

Ngân hàng Á Châu – 01 An Dương Vương

Công ty Liksin – 51-53 An Dương Vương

Trường Mầm non 9 – 66 An Dương Vương

Nhà chờ xe buýt – Trước An Đông Plaza – 18



01

01

01

01



21

22

23



An Dương Vương

Bên hơng nhà 427 Hồng Bàng

14

Góc Hồng Bàng – Dương Tử Giang

15

Nhà chờ xe buýt – trước Bệnh viện Chấn 1



01

01

01



24

25

26

27

28

29

30



Thương Chỉnh Hình – 929 Trần Hưng Đạo

Nhà chờ xe buýt – Trước 520 Trần Hưng Đạo

Nhà chờ xe buýt – Trước 686 Trần Hưng Đạo

1053 Trần Hưng Đạo

1089 Trần Hưng Đạo

01 Đào Tấn

105 Trần Hưng Đạo

Ban Chỉ huy Quân sự Phường 10 – 151 Trần



01

01

01

01

01

01

01



31



Hưng Đạo

Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình – 929 Trần 1



01



32

33

34

35



Hưng Đạo

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – 764 Võ Văn Kiệt

Bệnh viện Tâm thần – 766 Võ Văn Kiệt

Nhà chờ xe buýt – Trước Bệnh viện Nhiệt Đới

Nhà chờ xe buýt – Đối diện Bệnh viện Nhiệt



1

1

1

1



01

01

01

01



36

37

38

39

40

41



Đới

356 Trần Hưng Đạo

969 Trần Hưng Đạo

1119 Trần Hưng Đạo

816 Võ Văn Kiệt

940 Võ Văn Kiệt

Nhà chờ xe buýt – Mũi tàu Võ Văn Kiệt –



2

5

5

5

5

5



01

01

01

01

01

01



42

43

44



Nhiêu Tâm

29 Trần Hưng Đạo

1014A Võ Văn Kiệt

1106 Võ Văn Kiệt



6

6

6



01

01

01



24



8

8

9

9



2

2

5

5

5

6

10



45

46

47

48

49



Chốt bảo vệ khu phố - 1256 Võ Văn Kiệt

Góc Võ Văn Kiệt – Vạn Kiếp

Góc Võ Văn Kiệt – Nguyễn Thi

1368-1370 Võ Văn Kiệt

Nhà chờ xe buýt – Góc Hồng Bàng – Thuận



10

13

13

13

12



01

01

01

01

01



50



Kiều

Nhà chờ xe bt – Góc Hồng Bàng – Hà Tơn 12



01



51



Quyền

Nhà chờ xe buýt – Trước Trường Đại học Sài 3



01



52



Gòn – 2 Nguyễn Trãi

Nhà chờ xe buýt – Trước chung cư LaKai – Góc 7



01



53



Nguyễn Trãi – Nguyễn Tri Phương

Nhà chờ xe buýt – Trước Bệnh viện Nguyễn Tri 8



01



54



Phương – cổng 468 Nguyễn Trãi

Nhà chờ xe buýt – Trước Chung cư 86 Tản Đà – 11



01



55



Góc Nguyễn Trãi – Tản Đà

Nhà chờ xe buýt – Trước Trường Đại học Sư 11



01



phạm Thể dục thể thao

“ Nguồn: Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơng ích quận 5”

* Năm 2017 : Số lượng 180 thùng gồm:

+ Thùng nhựa Composite

- Số lượng thùng: 90 thùng.

- Vị trí lắp đặt: 90 điểm (đính kèm danh sách).

- Kiểu dáng: thùng vân gỗ đơn, bằng nhựa Composite, nắp đậy bập bênh bỏ rác, có

giỏ rác bằng nhựa Composite bên trong và cửa lấy rác phía sau.

Bảng 3.2.4. b. Số lượng và vị trí đặt các thùng nhựa composite trên địa bàn quận 5

STT VỊ TRÍ



PHƯỜNG



SỐ



1



520 Trần Hưng Đạo (góc Trần Hưng Đạo –



2



LƯỢNG

01



2

3

4

5



Trần Bình Trọng)

97 Trần Bình Trọng

120 Trần Bình Trọng (Nhà thờ Chợ Quán)

Đầu chợ Bàu Sen – 138 Nguyễn Trãi

Trường Mầm non 3 – 152 Huỳnh Mẫn Đạt



2

2

3

3



01

01

01

01



25



6

7

8

9



Trường Bàu Sen

154 Nguyễn Trãi

46-48 Nguyễn Trãi

Nhà chờ xe buýt – 04 Nguyễn Trãi (Đại học Sài



3

3

3

3



01

01

01

01



10



Gòn)

Trường TH Thực hành Sài Gòn – 220 Trần 4



01



11

12



Bình Trọng

Siêu thị Auchan

4

Nhà chờ xe buýt – Trước Trường Lê Hồng 4



01

01



13



Phong – 235 Nguyễn Văn Cừ

Nhà chờ xe buýt – Trước Trường Khoa học Tự 4



01



14

15

16

17

18

19



nhiên – 227 Nguyễn Văn Cừ

814 Võ Văn Kiệt

55 Bùi Hữu Nghĩa

22 Nguyễn Văn Đừng

46 Nguyễn Văn Đừng

56 Nguyễn Văn Đừng

Góc Nguyễn Tri Phương – Trần Phú (cà phê



5

5

6

6

6

7



01

01

01

01

01

01



20

21

22



Star Buck)

Góc Trần Tuấn Khải – Nguyễn Trãi

Nhà vệ sinh công cộng – 336 Trần Phú

Trường tiểu học Phạm Hồng Thái –



7

7

8



01

01

01



23



38 Nguyễn Duy Dương

Trường tiểu học Trần Quốc Toản – 292A Trần 8



01



24

25

26

27



Phú

331 Trần Phú

307 Trần Phú

314 Trần Phú

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương –



8

8

8

8



01

01

01

03



28

29



cổng Nguyễn Tri Phương

121 An Dương Vương

8

Trung tâm GDTX trường Chu Văn An - 506 9



01

01



30

31



Ngô Gia Tự

Nhà chờ xe buýt – Trước Bệnh viện Đức Khang 9

Nhà chờ xe buýt – Trước Bệnh viện 30/4 – 9 Sư 9



01

01



32

33



Vạn Hạnh

Trước Công viên Chung cư Ngô Quyền

9

Nhà chờ xe buýt – Trước Chung cư 155 9



01

02



26



34



Nguyễn Chí Thanh

Nhà chờ xe buýt – Trước Trường THPT Trần 9



01



35



Khai Nguyên – 225 Nguyễn Tri Phương

Nhà chờ xe buýt – Đối diện Công viên Văn 9



01



36



Lang – Tuyến Hùng Vương

Nhà chờ xe buýt – Đối diện Cơng viên Hòa 9



01



37



Bình – Tuyến Hùng Vương

Ủy ban nhân dân Phường 10 – 49 Lương Nhữ 10



01



38

39



Học

Góc Phan Phú Tiên – Võ Văn Kiệt

10

Trường Chuyên biệt Tương Lai – 25-27 Ngô 10



01

01



40

41

42

43

44

45

46

47



Quyền

Trường Mầm non 10 – 35 Ngơ Quyền

Góc An Điềm – Phan Phú Tiên

Trường Minh Đạo – 15 Ký Hòa

67 Phù Đổng Thiên Vương

Trường Mầm non 11 – 715 Nguyễn Trãi

Hội quán Tuệ Thành – 710 Nguyễn Trãi

Trường Họa Mi 2 – 11 Lý Thường Kiệt

Công ty Dược phẩm Đông Dược 5 – 40 Tân



10

10

11

11

11

11

12

12



01

01

01

01

01

01

01

01



48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58



Thành

Công ty Điện lực Chợ Lớn – 1A Thuận Kiều

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch – 120 Hồng Bàng

Bệnh viện Chợ Rẫy

Góc Nguyễn Kim – Tăng Bạt Hổ

Góc Nguyễn Chí Thanh – Lý Thường Kiệt

Góc Hồng Bàng – Nguyễn Kim

Góc Hồng Bàng – Lương Nhữ Học

Góc Phạm Hữu Chí – Lương Nhữ Học

Góc Phạm Hữu Chí – Thuận Kiều

Góc Đỗ Ngọc Thạnh – Tân Thành

Nhà chờ xe buýt – Trước Bệnh viện Chợ Rẫy –



12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12



01

01

08

01

01

01

01

01

01

01

01



59



Nhà chờ xe buýt – Trước Bệnh Viện Phạm 12



01



60

61



Ngọc Thạch – 120 Hồng Bàng

Công Viên Thăng Long

267 Hải Thượng Lãn Ơng



01

01



201 Nguyễn Chí Thanh



13

13

27



62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77



Bưu điện Chợ Lớn

Ủy ban nhân dân Phường 13

Chợ Kim Biên

Trường Mầm non 13 – 27-29 Gia Phú

Giao lộ Trần Hưng Đạo – Phùng Hưng

Góc Trần Hưng Đạo – Châu Văn Liêm

Góc Phùng Hưng – Hải Thượng Lãn Ông

Trước hẻm 268 Hải Thượng Lãn Ông

Ngã tư Học Lạc – Nguyễn Trãi

Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh

Cơng viên Cây Mai

Góc Phú Hữu – Trần Chánh Chiếu

Góc Trần Chánh Chiếu – Xóm Vơi

Góc Trang Tử - Nguyễn Thị Nhỏ

Góc Nguyễn Trãi – Nguyễn Thị Nhỏ

Nhà chờ xe buýt – Trên dãy phân cách trước



13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14



01

01

02

01

01

01

01

01

01

01

02

01

01

01

01

01



78



nhà số 81 Châu Văn Liêm

381-383 Nguyễn Chí Thanh (góc Tạ Un – 15



01



Nguyễn Chí Thanh)

“ Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ cơng ích quận 5”

+ Thùng inox 02 ngăn

- Số lượng thùng: 50 thùng

- Vị trí lắp đặt: 36 thùng lắp đặt tại trong khn viên các ban ngành, đồn thể,

trường học trên địa bàn quận 5 (đính kèm danh sách) và 14 thùng giao cho Công ty

TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 5 lắp đặt ở các công viên, tiểu đảo.

- Kiểu dáng: thùng inox, 02 ngăn dung tích 95 lít do Cơng ty Bridgestone tài trợ.

Bảng 3.2.4. c. Số lượng và vị trí đặt các thùng inox 2 dung tích 95l ngăn trên địa

bàn quận 5

STT

1

2

3

4

5



VỊ TRÍ

Khn viên Ủy ban nhân dân Quận 5

Khuôn viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Quận 5

Khn viên Thường trực Quận ủy

Hồ bơi Lam Sơn – 242 Trần Bình Trọng

Trường THCS Kim Đồng – 503 Phan Văn

Trị



28



PHƯỜNG

8

8



SỐ LƯỢNG

02

02



8

4

7



01

02

01



6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



Trường THCS Ba Đình – 129 Phan Văn Trị 2

01

Trường THCS Lý Phong – 83 Nguyễn Duy 8

01

Dương

139 Triệu Quang Phục

11

01

Trường THCS Hồng Bàng – 132 Hùng 12

01

Vương

Trường THCS Trần Bội Cơ – 266 Hải 14

01

Thượng Lãn Ông

Trường tiểu học Hàm Tử - 156 Hàm Tử

1

01

Trường tiểu học Trần Bình Trọng – 120 Trần 2

01

Bình Trọng

Trường tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt – 05 2

01

Huỳnh Mẫn Đạt

Trần Phú

4

01

Trường tiểu học Chương Dương – 91 Nghĩa 5

01

Thục

Trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa – 16 6

01

Nguyễn Văn Đừng

Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn – 2 Xóm Chỉ 10

01

Trường tiểu học Minh Đạo – 15 Ký Hòa

11

01

Trường tiểu học Chính Nghĩa – 67 Phù 11

01

Đổng Thiên Vương

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân – 768 11

01

Nguyễn Trãi

Trường tiểu học Lê Đình Chinh – 8-15 Vạn 13

01

Tượng

Trường tiểu học Hùng Vương – 266 Hồng 15

01

Bàng

Trường mầm non 1 – 26 Nguyễn Biểu

1

01

Trường mầm non 2A – 126 Phan Văn Trị

2

01

Trường mầm non 2B – 107 Trần Bình Trọng 2

01

Trường mầm non 4 – 322/24 An Dương 4

01

Vương

Trường mầm non 5A – 111 Bạch Vân

5

01

Trường mầm non 5B – 53 Huỳnh Mẫn Đạt

5

01

Trường mầm non 6 – 532 Hàm Tử

6

01

Trường mầm non 8 – 39 Nguyễn Duy 8

01

Dương

Trường mầm non 9 – 66 An Dương Vương

9

01

Trường mầm non 12 – Thuận Kiều

12

01

Trường mầm non 14A – 27 Học lạc

14

01

“ Nguồn: Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơng ích quận 5”



29



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×