Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Câu hỏi nghiên cứu:

 Là một sự kích thích trí tuệ đòi hỏi một câu trả lời dưới dạng điều tra khoa học.

 Các loại câu hỏi nghiên cứu:

·  Miêu tả

·  Khám phá

·  Giải thích Câu hỏi nghiên cứu phải được xây dựng một cách rõ ràng và cụ thể.

 Câu hỏi nghiên cứu phải có tính khả thi.

 Những tiêu chuẩn xác định chủ đề nghiên cứu.

·   Chủ đề được chọn có thể nghiên cứu được.

·   Chủ đề phải là mối quan tâm thực sự.

·    Nghiên cứu này nâng cao sự hiểu biết xã hội của chúng ta.Bảng câu hỏi khảo sát sinh viên K52

Đại học Thương mạiBạn cảm thấy việc học tiếng anh có quan trọng hay khơng?

Bạn có đi học tiếng anh ở trung tâm nào chưa?

Bạn nghĩ việc học tiếng anh ở trung tâm sẽ mất bao nhiêu tiền?

Bạn dành bao nhiêu thời gian trong một ngày để học tiếng anh?

Trình độ tiếng anh hiệu tại của bạn ở mức độ nào?

Nếu bạn đi học ở trung tâm rồi thì bạn theo học chương trình nào ( Toeic,

Topic, Ielt….)?2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp nghiên cứu: Có 3 phương pháp nghiên cứu:

PPNC định lượng

PPNC định tính

PPNC thu thập, xử lý dữ liệu

=> Kết hợp 3 phương pháp này sẽ giúp bài nghiên cứu đảm bảo tính khách quan, chính xác của

kết quả nghiên cứu. Từ đó có thể làm rõ vấn đề nghiên cứu.2.2. Mô tả cụ thể về phương pháp nghiên cứu:Bước 1: xác định câu hỏi nghiên cứu+ Mục tiêu nghiên cứu

+ Ý nghĩa

Bước 2: tổng quan nghiên cứu (mô hình, giả thiết nghiên cứu)

Bước 3: phương pháp nghiên cứu+ Chọn mẫu

+ Ta có khung mẫu như sau:

Đã đi học tại trung tâmSố sinh viên48Chưa đi học tại trung tâm52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×