Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ

PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Ứng dụng thực tiễnNhờ phương pháp loại trừ mà người ta phát hiện ra sao Hải Vương. Bắt đầu từ việc phát

hiện ra sự kiện, chuyển động của sao Thiên Vương khơng phù hợp với quỹ đạo được tính

chính xác cho hành tinh này. Hóa ra là độ sai lệch quỹ đạo của sao này lớn hơn nhiều so với

độ sai lệch mà các hành tinh đã biết có thể gây ra. Suy ra, phần dư ấy cần phải có ngun

nhân. Nhà tốn học Le Verier tính được vị trí của hành tinh giả định ấy, còn A. Galile thì phát

hiện ra nó bằng kính thiên văn. Nó chính là sao Hải Vương.

Về hiệu lực chứng minh phương pháp phần dư có thể được quy về phương pháp biến

đổi duy nhất, nhưng cũng như mọi phương pháp khác nó cũng chỉ cho kết luận xác xuất. Vì A

có thể là nguyên nhân duy nhất của a, một phần của nguyên nhân, hoặc ngược lại, có chứa

ngun nhân trong mình, chứ chưa là nguyên nhân trực tiếp.

Trong các nghiên cứu thực nghiệm những phương pháp nêu trên có thể được dùng

riêng, hoặc kết hợp với nhau. Khơng ít khi phương pháp giống nhau được kết hợp với phương

pháp khác biệt duy nhất. Nhưng ngay cả khi sự kết hợp của chúng cũng chỉ gia tăng thêm khả

năng nhận thức, chứ chưa bảo đảm tuyệt đối tính chính xác của kết luận.14PHẦN 4: KẾT LUẬN

Thơng qua tìm hiểu chi tiết các phương pháp xác định liên hệ nhân quả trong phương

pháp Quy nạp khoa học, chúng ta có thể thấy được có rất nhiều ví dụ thực tiễn cần phải áp

dụng các phương pháp Quy nạp khoa học để có thể nâng cao để tin cậy của kết luận quy nạp.

Chính vì vậy mà bạn đọc cần phải trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm về phương pháp Quy

nạp khoa học để ứng dụng linh hoạt vào đời sống, trong lĩnh vực khoa học. Cần áp dụng

phương pháp này một cách chính xác, hợp lý và Logic.

Bạn đọc cần phải áp dụng linh hoạt các phương pháp với nhau, kết hợp với sâu chuỗi

các dữ kiện cũng như lập luận chặt chẽ và khái qt hố vấn đề. Từ đó đưa ra kết luận hợp

Logic, như vậy sẽ khiến cho kết luận của ta chính xác và thuyết phục mọi người hơn.

Phương pháp Quy nạp khoa học luôn luôn cần thiết không chỉ trong đời sống có thể áp

dụng ở mọi lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, luật, học tập, nghiên cứu thị trường, … Chính

vì vậy, phương pháp này cùng với bộ môn Nhập môn Logic học đã được đưa vào giảng dạy

trong môi trường đại học nhằm giúp sinh viên có thể tự mình đánh giá khác quan và bao quát

các vấn đề trong môi trường học tập cũng như nghiên cứu của mình.

Cám ơn mọi người đã theo dõi.15PHẦN 5: Tài liệu tham khảo

1. Phạm Đình Nhiệm, 2013, Nhập môn Logic học, NXB ĐH Quốc giá TP. Hồ Chí Minh

2. Nguyễn Như Hải, 2007, Giáo trình Logic học đại cương, NXB Giáo dục

3. Hồng học, 2006, Nhập mơn Logic học, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×