Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Áp kế áp điện

Áp kế áp điện

Tải bản đầy đủ - 0trang

15. Áp kế áp điện

• Áp suất (p)  lực F tác động lên bản áp điện  xuất

hiên điện tích Q:

- Loại tấm:Q kF kpS(k - hằng số áp điện; S - diện tích hữu ích của màng)- Loại ống:Q kF4dh

D2  d2(D, d - đường kính ngồi và đường kính trong của phần tử áp điện;

h - chiều cao phần phủ kim loại)

Độ nhạy suy ra từ 2 cơng thức trên15. Áp kế áp điện

b) Đăc điểm:

• Hồi đáp tần số tốt (đo được áp suất thay đổi

nhanh)

• Nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ

• Giới hạn trên của áp suất đo 2,5  100 Mpa

• Cấp chính xác đạt được 1,5; 2Câu 16: CB đo lưu lượng theo độ giảm áp dùng màng

chắn và áp kế điện cảm kiểu khe từ biến thiên16Sơ đồ cấu tạo16Nguyên lí làm việcCảm biến đo lưu lượng theo độ giảm áp dựa trên nguyên tắc đo độ giảm ấp suất của dòng chảy khi đi qua một thiết bị thu hẹp, khi chảy qua thiết bị thu hẹp, vân tốc chất lưu tăng lên và do đó tạo nên độ

chênh áp trước và sau màn ngăn, sử dụng áp kế điện cảm kiểu khe từ biến thiên đo độ chênh áp này có thể xác định được lưu lượng dòng chảy. Tại thời điểm ban đầu, khi chưa có sự chênh áp thì khe hở từ

= . Khi có chất lưu thì xuất hiện độ chênh áp suất giữa trước và sau màng chắn, phụ thuộc vào lưu lượng Q=k1

, độ chênh áp này gây nên sự dịch chuyển của tấm sắt từ, làm thay đổi , với sự phụ thuộc

=k2(p2-p1)+ . Khe hở từ thay đổi sẽ làm thay đổi độ tự cảm của cuộn dây với sự phụ thuộc L=k3/ . Và ta sẽ dùng mạch cộng hương LC or cầu đo xoay chiều để đo dc độ tự cảm L.

Độ nhạy:

L=Câu 17: CB đo lưu lượng theo đọ giảm áp tụ

điện đơnSơ đồ cấu tạo:1717Nguyên lí làm việc:Cảm biến đo lưu lượng theo độ giảm áp dựa trên nguyên tắc đo độ giảm ấp suất của dòng chảy khi đi qua một thiết bị thu hẹp, khi chảy qua thiết bị thu hẹp, vân tốc chất lưu tăng lên và do đó tạo nên độ chênh áp trước và

sau màn ngăn, sử dụng áp kế điện cảm kiểu tụ điện đơn đo độ chênh áp này có thể xác định được lưu lượng dòng chảy. Tại thời điểm ban đầu, khi chưa có sự chênh áp thì khe hở giữa hai bản cực là = . Khi có chất lưu thì

xuất hiện độ chênh áp suất giữa trước và sau màng chắn, phụ thuộc vào lưu lượng Q=k1

, độ chênh áp này gây nên sự dịch chuyển của bản cực của tụ điện, làm thay đổi , với sự phụ thuộc =k2(p2-p1)+ . Khoảng cách

giữa 2 bản cực thay đổi sẽ làm thay đổi điện dung của tụ điện làm thay đổi điện dung của tụ điện C=k3/ . Và ta sẽ dùng mạch cộng hương LC or cầu đo xoay chiều để đo dc điện dung C của tụ điện

Độ nhạy:

C=Câu 18: CB đo lưu lượng theo độ giảm áp

dùng màng chắn và áp kế vành khuyênSơ đồ cấu tạo18Nguyên lí làm việc

Cảm biến đo lưu lượng theo độ giảm áp dựa trên nguyên tắc đo

độ giảm ấp suất của dòng chảy khi đi qua một thiết bị thu hẹp,

khi chảy qua thiết bị thu hẹp, vân tốc chất lưu tăng lên và do đó

tạo nên độ chênh áp trước và sau màn ngăn, sử dụng áp kế vành

khuyên đo độ chênh áp này có thể xác định được lưu lượng

dòng chảy. Tại thời điểm ban đầu, khi chưa có sự chênh áp thì

vành khun đừng n góc quay = . Khi có chất lưu thì xuất

hiện độ chênh áp suất giữa trước và sau màng chắn, phụ thuộc

vào lưu lượng Q=k1

, độ chênh áp này làm cho vành khuyên

quay làm thay đổi góc a, làm thay đổi , với sự phụ thuộc

=k2(p2-p1)+ . Và ta có thể dựa vào góc quay để xác định được

lưu lượng Q .

Độ nhạy:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Áp kế áp điện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×