Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Áp kế điện cảm

Áp kế điện cảm

Tải bản đầy đủ - 0trang

14. Áp kế điện cảm

• Ngun lí làm việc

• Khi p thay đổi  màng đàn hồi biến dạng  thay

đổi từ trở thay đổi Đ2 ô tự cảm L thay đổi.

W

L

l tb / Stb    /  0S0 Bỏ qua từ trở gông từ:

S0

L W . 0

kp

2S0

L W . 02• Đo biến thiên (L) bằng mạch cầu hoăc mạch công

hưởng LC.Câu 15: CB đo áp suất động của chất lưu bằng cảm biến

màng đàn hồi và bộ chuyển dổi điện kiểu áp điện15. Áp kế màng

a) Cấu tạo và nguyên lý làm viêc:

• Màng đàn hồi: chế tạo bằng thép (tròn phẳng hoăc

uốn nếp)

1.3. Áp kế đàn hồi

DD

h

hp

Màng phẳngp

Màng uốn nếp15. Áp kế màng

• Màng dẻo: chế tạo bằng vải tẩm cao su (thường

hoăc tâm cứng).

MàngMàngD

p0hp1

a)Màng phẳngD

p0p1

b) Màng uốn nếpTấm kim loạiMànghDp0hp1

c)Màng tâm cứng15. Áp kế màng

• NguyênDưới tác dụng của áp suất trên hai măt màng chênh lêch p =

p1-p0  màng biến dạng, tâm màng dịch chuyển.

• Đơ võng của tâm màng đàn hồi:+ Loại phẳng:

+ Loại uốn nếp:

(a, b: các hê số)43

2 p.R

  1 

16

Yh 3

 b3 p.R 4

a  3 

h h

Yh 415. Áp kế màng

• Lực di chuyển ở tâm màng dẻo:

D 2

N

.p

12+ Loại thường:

+ Loại tâm cứng:N   D 2  Dd  d 2 Độ nhạy: S=Q/Dentap=k1.k212.p15. Áp kế màng

b) Đăc điểm:

• Cấu tạo đơn giản, dễ lắp đăt.

• Đơ dịch chuyển của tâm màng là hàm phi tuyến của

áp suất  =f(p) (đô phi tuyến của màng phẳng lớn

hơn màng uốn nếp), đô phi tuyến tăng khi  tăng.

• Phạm vi đo: phụ thc loại và vât liêu chế tạo màng

(màng đàn hồi đo áp suất lớn, màng dẻo đo áp suất

nhỏ).15. Áp kế áp điện

a) Cấu tạo & nguyên lý làm viêc:Trục điệnD

d-QTrục quang

p

b) Bộ chuyển đổi dạng tấmc) Bộ chuyển đổi dạng ống15. Áp kế áp điện

• Áp suất (p)  lực F tác động lên bản áp điện  xuất

hiên điện tích Q:

- Loại tấm:Q kF kpS(k - hằng số áp điện; S - diện tích hữu ích của màng)- Loại ống:Q kF4dh

D2  d2(D, d - đường kính ngồi và đường kính trong của phần tử áp điện;

h - chiều cao phần phủ kim loại)

Độ nhạy suy ra từ 2 công thức trênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Áp kế điện cảm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×