Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Áp kế lò xo

Áp kế lò xo

Tải bản đầy đủ - 0trang

14. Áp kế lò xo

• Ngun lí làm việc

Khi p = p0, lò xo ở trạng thái cân bằng.

• Khi (p > p0), lò xo giản , ngược lại (p < p0) lò xo co lại đầu tự

do dịch chuyển.

1  2 R 2  b2  

1  2 

 p

.

• Biến thiên góc ở tâm ():

Y bh  a    x 2

• Lực cân bằng ở đầu tự do:

 b 2  48s

  sin 

N t pab1  2 

.

k1p

2

 a  2  x 3  4 sin   sin . cos 

 b  48s

  cos 

N r pab1  2 

.

k 2 p

2

 a    x   sin . cos N  k12  k 22 .p kp14. Áp kế lò xo

b) Đăc điểm:

• Cấu tạo đơn giản,

• Góc quay phụ thc hình dạng: loại mơt vòng góc quay

nhỏ, loại nhiều vòng hoăc lò xo xoắn góc quay lớn.

• Phạm vi đo phụ thc vât liêu:

+Đồng thau: < 5 MPa,

+ Hợp kim nhẹ hoặc thép <1.000 Mpa

+ Thép gió >1.000 Mpa.

Độ nhạy S: L.p= k2/k.k114. Áp kế điện cảm

a) Áp kế điện cảm kiểu khe từ biến thiên:

 Cấu tạo & nguyên lý làm viêc:

p

512

3

41. Tấm sắt từ

2. Màng đàn hồi

3. Lõi sắt từ

4. Cuộn dây

5. Vỏ14. Áp kế điện cảm

• Ngun lí làm việc

• Khi p thay đổi  màng đàn hồi biến dạng  thay

đổi từ trở thay đổi Đ2 ô tự cảm L thay đổi.

W

L

l tb / Stb    /  0S0 Bỏ qua từ trở gông từ:

S0

L W . 0

kp

2S0

L W . 02• Đo biến thiên (L) bằng mạch cầu hoăc mạch công

hưởng LC.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Áp kế lò xo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×