Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tốc độ kế điện từ

Tốc độ kế điện từ

Tải bản đầy đủ - 0trang

9. Tốc độ kế điện từ

• Ngun lí làm việc

Khi rôto (phần cảm) quay, trong các cuôn dây của

stato (phần ứng) xuất hiên s.đ.đ.

E Kcảm

. ứng:e E. sin t1 K 2 .K1 và K2 là các thông số phụ thuôc cấu tạo của máy

phát.

 Đo E hoăc  .9. Tốc độ kế điện từ

• Đo E  : có sai số do ảnh hưởng của tổng trở cuôn

ứng và suy giảm tín hiêu khi truyền đi xa. Điên áp V

ở hai đầu cuôn ứng:

VR.ER  Ri 2  L i . 2R.K1R  Ri 2  K 2 L i .2Phi tuyếnKhi điên trở tải R  Zi R i  j.L(tổng

trở của

i .

cuôn ứng)

 . V E

Đo  : có thể truyền tín hiêu đi xa khơng ảnh

hưởng đến đơ chính xác.Câu 10: Tốc kế điện từ trở biến thiên đo vận

tốc10. Tốc đô kế xung

1.3.1. Tốc độ kế từ trở biến thiên

a) Cấu tạo và nguyên lý làm viêc:

3

Khe từ

()2

11. Đĩa quay (bánh răng)

2. Cuộn dây

3. Nam châm vĩnh cửu10. Tốc độ kế từ trở biến thiên

• Nguyên lí làm việc

Khi đĩa quay  khe hở  biến thiên  từ trở

mạch từ biến thiên   qua cuôn dây biến

thiên  trong cuôn dây xuất hiên s.đ.đ cảm

ứng (e) có tần số (f) tỉ lê với tốc đô quay (n):f pn(p – số răng của đĩa)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tốc độ kế điện từ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×