Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CB thạch anh nhiều thành phần

CB thạch anh nhiều thành phần

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyên lí làm việc

Dựa trên hiệu ứng áp điện, khi cảm beiesn chịu tác dụng của một lục dọc trục nó sẽ là thay

đổi điện áp tại đầu ra 3, bằng việc đo điện áp tại đó ta sẽ xách định được lực tác dụng.Đặc điểm:

Các vòng đệm thạch anh được cắt theo hướng khác nhau, khi đó chúng chỉ nhạy với 1

hướng xác định của lựcCâu 9:

Tốc kế điện từ xoay đo vận tốc góc kiểu máy phát đồng bộ9. Tốc độ kế điện từ

b) Tốc độ kế dòng xoay chiều

 Loại đồng bô:

N

12N

NS1) Stato 2) RôtoS

S9. Tốc độ kế điện từ

• Ngun lí làm việc

Khi rơto (phần cảm) quay, trong các cuôn dây của

stato (phần ứng) xuất hiên s.đ.đ.

E Kcảm

. ứng:e E. sin t1 K 2 .K1 và K2 là các thông số phụ thuôc cấu tạo của máy

phát.

 Đo E hoăc  .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CB thạch anh nhiều thành phần

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×