Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CB thạch anh kiểu vòng đệm

CB thạch anh kiểu vòng đệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyên lí làm việc

Dựa trên hiệu ứng áp điên, khi cảm biến chịu tác dụng của một lực dọc trục nó sẽ làm thay

đổi điên áp tại đầu ra 3, bằng việc đo điện áp tại đso ta sẽ xác định được lực tác dụng.8. CB thạch anh kiểu vòng đệm

b) Đăc điểm:

• Chỉ nhạy với lực nén theo chiều trục  đo lực nén

(có thể đo lực kéo bằng cách nén trước).

• Giới hạn trên của dải đo cỡ từ vài kN (với đường kính

~ 1 cm) đến 103 kN ( với đường kính ~ 10 cm).8. CB thạch anh nhiều thành phần

a) Cấu tạo:a) Các phiến cắt

b) Cảm biến ba

thành phần vng gócNgun lí làm việc

Dựa trên hiệu ứng áp điện, khi cảm beiesn chịu tác dụng của một lục dọc trục nó sẽ là thay

đổi điện áp tại đầu ra 3, bằng việc đo điện áp tại đó ta sẽ xách định được lực tác dụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CB thạch anh kiểu vòng đệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×