Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cảm biến quang phản xạ

Cảm biến quang phản xạ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyên lí làm việc

Hoạt động theo nguyên tắc dọi phản

quang: Đầu thu quang đặt cùng phía với

nguồn phát. Tia sáng từ nguồn phát qua

thấu kính hội tự đạp tới một thước đo

chuyển động cùng vật khỏa sát, trên thước

có những vạch chia phản quang và không

phản quang kế tiếp nhau, khi ttia sáng gặp

phải vạch chia phản quang sẽ bị phản xạ

trở lại đầu thu quang.6. Cảm biến quang phản xạ

b) Đặc điểm:

• Nguồn phát, bộ thu bố trí một phía Dễ bố

trí.

• Cự li cảm nhận bé.

• Chịu ảnh hưởng của nhiễu từ nguồn sáng

khác.6. Cảm biến quang soi thấu

a) Cấu tạo và nguyên lý làm việc:

3

1256 4

a)

1. Nguồn sáng

2. Thấu kính hội tụ

3. Thước đoTín

Chu kỳ chia

Hiệu

ra Vr1

Vr2Tín

hiệu

chuẩn

4. Lưới chia

5. Tế bào quang điện

6. Mã chuẩnb)Nguyên lí làm việcKhi thước đo ( gắn với đối tượng khảo sát, chạy giữa thấu kính hội tụ và lưới chia) có chuyển động tương đối so với

nguồn sáng sẽ làm xuất hiện một tín hiệu sánh sáng hình sin. TÍn hiệu này được thu bởi các tế bào quang điện đạt sau

lưới chia. Các tín hiệu đầu ra của cảm biến được khuếch đại trong một bộ tạo xung điện tử tạo thành tín hiệu xung dạng

chữ nhật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cảm biến quang phản xạ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×