Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điện thế kế dùng con trỏ từ

Điện thế kế dùng con trỏ từ

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Điện thế kế dùng con trỏ từ

 Nguyên lý:

• Nam châm quay. Chiều dài

từ điện trở nằm trong từ

trường thay đổi  điện trở

thay đổi.

• Tín hiệu ra:

VmR1

R1ES 

ES

R1  R 2

RVm/ES

70%

50%

30%0O180O360O• Đo Vm vị trí góc.

Thường dùng trong khoảng tuyến tính: góc quay ~ 90o,

dịch chuyển thẳng ~ 1 – 2 mm.Câu 5: Điện thế kế quang đo vị trí và dịch chuyển5. Điện thế kế con chạy quang và từ

2.2.1. Điện thế kế con chạy quang

a) Cấu tạo và nguyên lý làm việc:

34Điện trở2

11. Điot phát quang 2.Băng đo

3. Băng tiếp xúc 4. Băng quang dẫnThời gianNguyên lí làm việc:

Điện thế kế tròn dùng con trỏ quang gồm điot

phát quang 1 băng đo 2 băng tiếp xúc 3 và băng

quang dâzn 4. băng điện trở đo đuuợc phân

cách với băng tiếp xúc bởi một băng quang dẫn

rất mảnh làm bằng CdSe trên đó có con trỏ

quang dịch chuyển khi trục của điện kế quay.

Điện trwor của vùng quang dẫn giảm đáng kể

trong vùng được chiếu sáng tạo nên sự liên kết

giữa băng đo và băng tiếp xúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điện thế kế dùng con trỏ từ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×