Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiệu ứng nhiệt điện

Hiệu ứng nhiệt điện

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Hiệu ứng nhiệt điện

- Giữa hai đầu mỗi dây dẫn có chênh lệch nồng độ:

(e)  khuếch tán  hình thành eA(t,t0) và eB(t,t0).

- Trong mạch kín:

E AB e AB ( t )  e BA ( t 0 )  e A ( t 0 , t )  e B ( t , t 0 )

E AB e AB ( t )  e AB ( t 0 )  e A ( t , t 0 )  e B ( t , t 0 )

E AB e AB ( t )  e AB ( t 0 )Giữ t0 = const E AB eAB (t)  C f (t)2. Hiệu ứng nhiệt điện

- Sức điện động của cặp nhiệt không thay đổi nếu

chúng ta nối thêm vào mạch một dây dẫn thứ ba

và giữ cho nhiệt độ hai đầu nối của dây thứ ba

giống nhau.

t0C

t0232t03

AB

1

tSơ đồ nối cặp nhiệt với dây dẫn thứ baA4

1

tB

t1

C

t1

B2. Cấu tạo và vật liệu

7861. Vỏ bảo vệ

2. Mối hàn53. Dây cực

4. Sứ cách điện

5. Bộ phận lắp đặt46. Vít nối dây7. Dây nối3

1

28. Đầu nối dâyNguyên lí làm việcĐầu làm việc của các điện cực 3 được hàn nối với nhau bằng hàn vảy, hàn khí hoặc hàn bằng tia điện tử. Đầu tự do nối với dây nối 7 tới dụng cụ đo nhờ các viets nối 6 dây đặt

trong đầu nối dây 8. để cách ly các điện cực người ta dùng các ống sứ cách điện 4, sứ cách điện phải trơ về hóa học va đủ độ bằng cơ và nhiệt ở nhiệt dộ làm việc. Để bảo vệ

các điện cực , các cặp nhiệt có vỏ bảo vệ 1 làm bằng sứ chịu nhiệt hoặc thép chịu nhiệt. Hệ thống vỏ bảo vệ phải có nhiệt dung đủ nhỏ để giảm bớt quán tính nhiệt à vật liệu

chế tạo vỏ phả có độ dẫn nhiệt không quá nhỏ nhưng cũng không được quá lơn. Trường hợp vở bằng thép mối hàn ở đầu làm việc có thể tiếp xúc với vở để giảm thời gian hồi

đápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiệu ứng nhiệt điện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×