Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhiệt kế điện trở kim loại

Nhiệt kế điện trở kim loại

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Nhiệt kế điện trở kim loại

• Nhiệt kế bề mặt:

- Cấu tạo:1. Điện trở1

22. Tấm vật liệu

cách điện- Vật liệu:

Tính chấtNiNi – FePtĐộ nhạy nhiệt αR.103 (oC-1)~ 5,0~ 5.0~ 4,0Khoảng n.độ làm việc (oC)- 195260- 195 260- 260 14001. Nhiệt kế điện trở kim loại

• Nguyên lý làm việc: dựa trên sự thay đổi điện trở:R (T ) R0 1  AT  BT 2  CT 3Khi biến thiên T nhỏ:

Hệ số:R (T  T ) RT  1   RT  Hệ số nhiệt điện trở1 dR

R  .

R dT1 dR 1 d 1 dl 1 ds

R  .

 .

 .

 .

R dT  dT l dT s dT1. Nhiệt kế điện trở kim loại

Đặt:1 d  1 dl ;   1 ds 2

 

; l

s

l

s

dT

l

dT

 dT1 dR

  R  .     l  2. l     l

R dT

Do α >> αl  αR  α  sự thay đổi kích thước ảnh hưởng

khơng đáng kể.

Vậy: Khi nhiệt độ tăng điện trở suất vật liệu tăng  điện trở

tăng  đo điện trở  nhiệt độ.1. Nhiệt kế điện trở kim loại

c) Đặc điểm, ứng dụng:

- Kết cấu đơn giản, dễ chế tạo

- Độ chính xác khá cao

 Đo nhiệt độ thấp và trung bình (thường dưới

1000oC) mơi trường khí, lỏng, rắn.

 Đo nhiệt độ bề mặt.a)Cấu tạo: chế tạo từ đơn tinh

thể Si pha tạp loại N, kích thước cỡ

500x500x240 (m).

b)Nguyên lí làm việc: Trong

khoảng nhiệt độ (-55  200oC) hệ

số nhiệt điện trở dương (~7.10-3/

oC ở 25 oC). Sự phụ thuộc của điện

trở vào nhiệt độ biểu diễn gần

đúng theo công thức:R T R 0 1 A  T  T0   B T  T0 2500m1. Nhiệt kế điện trở silic500m240mR()2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000800

600

400

-50050100T oC1. Nhiệt kế điện trở oxyt bán dẫn

a)Cấu tạo: được chế tạo từ

hỗn hợp oxyt bán dẫn đa tinh thể

như: MgO, MgAl2O4, Mn2O3,

Fe3O4, Co2O3, NiO, ZnTiO4.

Hỗn hợp bột oxyt được trộn

theo tỉ lệ thích hợp  được nén

định dạng  thiêu kết ở nhiệt độ

~ 1000oC. Vỏ bọc bằng thủy tinh.123Cấu tạo

1. Vỏ bọc

2. Điện trở

3. Dây nốiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhiệt kế điện trở kim loại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×