Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.5: Mức thưởng các danh hiệu thi đua

Bảng 3.5: Mức thưởng các danh hiệu thi đua

Tải bản đầy đủ - 0trang

55hiếu hỷ, tổ chứđo n thăm, viếng đối vớigi đìnhngư i thân bị ốm, tain n… tiền thưởng, tặng quà trong một số ngày lễ như: ngày tết thiếu nhi 1/6, trung

thu. Công ty thư ng tổ chứ thưởng đi u ị h đối với các cá nhân, tổ chứ đ t

thành tích tốt trong các kỳ thi đuủa Ng nh điện . Địа đіểm du lị h h đngh ng năm v trong ùng một năm. H ng năm, Công ty tổ chức nghỉ điều ưỡng 1

tu n cho CBCNV có sức khỏe kém chia làm nhiều đợt ởđị điểm khác nhaunhư: Đồ Sơn, T m Đảo, S m Sơn, C a Lò. Du xuân đ u năm ởđị điểm như:Quảng Ninh, L ng Sơn, Điện iên, S p , Đồng bằng sông C u Long, miền tây

s ng nước, TP Hồ hí Minh…. Đây

ưu, ết b n; ũngơ hội để các thành viên của Công ty giaohoảng th i gi n thư giãn, giải tỏa hết nh ng áp l c trongcông việc, lấy l i tinh th n và sức lđể s u đ sẽ hăng s y, nỗ lhơn trongcông việc.

Bảng 3.6. Các phúc lợi tại PC Thanh Hóa

ơn vị

TTCác Phúc Lợi1Ngày 30/4&1/522014N /CNV201520161.000.000500.000500.000Ngày 2/9500.0001.000.0002.000.0003Ngày thành lập Ng nh điện500.000500.000500.0004Ngày thành lập Công ty500.000500.000500.0006Ngày 8/3200.000200.000200.0007Ngày 20/10200.000200.000200.0008Tết thiếu nhi 1/6200.000200.000200.0009Ngư i o động ốm đ u500.000500.000500.00010Cha mẹ ốm đ u500.000500.000500.00011Con cái ốm đ u300.000500.000500.00012Ngư i o động ưới500.000500.00050000013Tứ thân phụ mẫu mất500.000500.000500.00014Con mất500.000500,000500.000(Nguồn: B phận K toán n i b công ty)56Qua bảng thống kê các khoản phúc lợi t nguyện m ngư i

PC Th nh Ho động t iđược nhận trên cho thấy Công ty rất qu n tâm, hăm sđến đ isống củ ngư i o động. Ngoài các khoản phúc lợi th ng thư ng vào các dịp lễ

lớn của cả nướ v Ng nh điện thì trong nh ng ngày kỷ niệm buồn vui cá nhân

củ ngư io động, C ng ty ũng hết sứ qu n tâm như: ng y ưới, ngư i laođộng hay cha mẹ, con cái ốm đ u…

Nh ng khoản phúc lợi n y đều đượ quy định rõ r ng trong văn ản và

được trích từ nguồn quỹng đo n ủa Công ty. Tuy số tiền hỗ trợ trong nh ngdịp này không lớn nhưng s qu n tâm đ sẽ t o nên tâm lý tích c

động khiến h gắnnơi ngư i laohơn với Công ty, nỗ l c cống hiến hơn trongng việc.3.1.2.2. Các bi n pháp, chính sách khuy n thích phi tài chính

 Phânng o độngPhân công công việc hợp lý không nh ng giúp cho nhân viên th c hiện

công việc tốt, ho t động của Công ty thông suốt, đ t hiệu quả mà còn giúp lãnh

đ o đ nh gi nhân viên hính xhơn. Lãnh đ o khơng thể đ nh gi năngcnhân viên hoặc kết quả th c hiện cơng việc của nhân viên chính xác khi ngay từ

đ u, ngư i ãnh đ o đã h ng phânngng việc phù hợp.Bảng 3.7 Cơ cấu ao động theo tr nh độ và cấp bậc tại PC Thanh Hóa

Tr nh độQuản Lý

Trên đạiN mhọcNhân viênĐại họcTrên đại

họcCao

Đại họcđẳng,

trung cấp20143180017711522015418502591074201651850355980(Nguồn: B phận hành chính nhân s - PC Thanh Hóa)

Từ bảng 3.7 ta thấy s phân

quản lý và nhân viên là khá hợpngo động theo trình độ cho 2 bộ phận là. L o động quản lý chủ yếuh c trở ên. L o động là nhân viên thì ở trình độtrình độ từ đ io đẳng, trung cấp là chủ yếu,57do công việ trong ĩnh v c Ngành điệnđặc thù là yêu c u trình độ chuyênm n đượ đ o t o bài bản riêng biệt củ ngư i

ngư io động. Ngo i r , trình độ củao động của PC Thanh Hóa ũng được nâng cấp d n theo hướng tuyểnthêm nhiều o động

Ngồi s phântrình độ phù hợp với cơng việc.

ng o động dv o trình độ, PC Thanh Hóa còn rất chútr ng đến cơng tác phân công công việc cho từngnhân, đặc biệt là cán bộquản lý. Với từng chức danh cụ thể đều quy định rõ các công việc phải làm và

được phép làm, quyền h n và trách nhiệm èm theo. Điều này thể hiện s rõ

ràng, minh b ch trong việc phân công công việc. T o thuận lợi cho công tác

quảnv nângo năng suất o động.Công ty ũng rất qu n tâm đến phânng o động theo huyên m n đượcđ o t o sao cho phù hợp. Điều n y được th c hiện ngay từ khâu tuyển dụng lao

động. Trình độ chun mơn củ ngư io động t i PC Thanh Hóa chủ yếu làtheo chuyên ngành Hệ thống điện và Quảnđư ng dây và tr m biến áp h áprất phù hợp với ho t động của Công ty (Quản lý và phân phối hệ thống bán lẻ

điện năng). Do ngư i o động đã có kiến thức nhất định về ng nh điện cho nên

đây là một lợi thế giúp ngư io động nhanh chóng nắm bắt được cơng việc vàcó thể s dụng nh ng kiến thức hđượ trong trư ng cho cơng việc của mình.Ban ãnh đ o PC Thanh Hóa ũng rất nỗ l c trong việc phân cơng, bố trí

o động theo nguyện v ng, thư ng xuyên lắng nghe nguyện v ng củ ngư i lao

động về công việc của h để có nh ng quyết định về luân chuyển, th y đổi vị trí

cơng việc phù hợp đ p ứng mong muốn của cán bộ nhân viên v qu đũng mtăng hiệu quả công việc của h và của Công ty.

 Đ nh gi th c hiện công việc

Với mỗi vị trí chức danh t i PC Thanh Hóa đều có bản mô tả công việc

trong đ nêu rõ nh ng trách nhiệm c n phải th c hiện. Dtrên ơ sở nh ng tráchnhiệm công việ đ , PC Thanh Hóa xây d ng hệ thống KPIs (chỉ số đ nh giếtquả th c hiện công việ ) để đo ư ng v đ nh gi hiệu quả công việc củ ngư i

o động. D a trên việc hoàn thành KPI, Cơng ty sẽ có chế độ thưởng ph t cho58nhân. Trưởng bộ phận/phòng/ban tr c tiếp xây d ng hệ thống KPIs chotừngcác vị trí chức danh trong trong bộ phận của mình dtrên hướng dẫn, trợ giúp vềmặt phương pháp của các chuyên viên nhân s .

Hiện nay, t i PC Thanh Hóa có 2 lo i KPIs. Thứ nhất là KPIs bộ phận xây

d ng dtrên ơ sở chứ năng, nhiệm vụ của từng bộ phận để xđịnh nh ngchỉ số đặ trưng hung ho ả bộ phận. Thứ hai là KPIs cho từng vị trí chức danh

được xây d ng dtrên ơ sở nh ng trách nhiệm chính của vị trí chức danhđược mơ tả và yêu c u công việc và các chỉ số KPIs của bộ phận. Về mặt nguyên

tắc, KPIs phải đảm bảo được các tiêu chí: cụ thể, có thể đo ư ng được, có thể

đ t được, th c tế, có th i h n cụ thể. PIs th y đổi theo th i gian phụ thuộc vào

tình hình th c tế và phản hồi củ ngư i

đ nh gio động. Với s linh ho t này KPIs sẽết quả th c hiện cơng việc chính xác và sát th c tế hơn. M i trư ng và Điều kiện làm việc

T o nh ng điều kiện thuận lợi ho ngư i o động làm tốt cơng việ được

giao chính là góp ph n nângo năng suất và hiệu quả cơng việc, vì vậy Cơng tyln quan tâm tới điều kiện làm việc ho ngư i lao động.

+ Đối với nh ngo động gián tiếp:ph ngn được bố trí khá hợplý t o thuận lợi cho công việc; trang bị các lo i máy móc thiết bị hiện đ i phục

vụ công việc của các nhân viên. Các lo i máy tính, máy in, máy fax, intenet,

qu t, điều ho , điện tho i phục vụ liên l , h yphương tiện an tồn laođộng như ình cứu hoả … đều được bố trí đ y đủ và theo yêu c u phù hợp với

điều kiện th c tế của mỗi phòng sao cho cơng việ được diễn ra hiệu quả nhanh

chóng.

+ Đối với bộ phận cơng nhân: Cơng ty có chế độ trang thiết bị bảo hộ lao

động đ y đủ như: qu n áo bảo hộ, găng tay cách điện, mũ bảo hiểm... Với đặc thù

là ngành công nghiệp điện phải làm việc trong môi trư ng nguy hiểm, chính vì

vậy cơng tác an tồno động và vệ sinh lao động được Công ty đặc biệt coitr ng. Trong năm 2016, C ng ty đã h ng để xảy ra vụ tai n n lao động và cháy

nổ nào.59PC Thanh Hóa inh o nh trong ĩnh v c quản lý, phân phối hệ thống bán

lẻ điện năng nên đ i hỏi cao yếu tố n to n trong o động sản xuất. Vì vậy, lãnhđ o PC Thanh Hóa đặc biệt qu n tâm đến công tác trang bị ơ sở vật chất và

dụng cụ bảo hộ an toàn trong q trình làm việc. PC Thanh Hóa đãmột ơsở vật chất khá khang trang và tiện nghi được xây mới và nâng cấp thư ng

xuyên. Cơ sở vật chất được trang bị khá nổi bật và mang dấu ấn riêng của EVN

NPC. Các phòng làm việ đ y đủ tiện nghi, nhân viên được trang bị đ y đủ

trang thiết bị để làm việc. Các dụng cụ thư ng xuyên s dụng như m y đếm

tiền, máy tính, máy in, máy phô tô… đượ đ i tu mới mỗi năm một l n, nh ng

máy móc nếu ũ sẽ được thay mới. Dụng cụ bảo hộ n to n được trang cấp đ y

đủ h ng năm, qu n áo bảo hộ o động, gi y ép, mũ ảo hộ, o mư , ụng cụ

làm việ ,…Hệ thống thông tin liên l c thông suốt và các thông tin nội bộ được

truyền qua hệ thống điện tho i bàn thuận tiện cho công việc. Nh ng yếu tố này

khiến ngư i o động yên tâm công tác và t o điều kiện cho việc nâng cao hiệu

quả làm việc.

Công tác bảo đảm an toàn vệ sinho động thư ng xuyên được quantâm. Việc vệ sinh văn ph ng h ng ng y đượ thuê ngo i, đảm bảo văn ph ng

ln s ch sẽ thống mát. T i các bàn thu tiền điện t i Điện l c u n được

trang bị các thiết bị như m y đếm tiền, máy soi tiền và bố trí ngư i bảo vệ. S

bố trí này sẽ giúp đảm bảo an tồn cho cơng việc củ ngư io động, phòngtránh trộm ướp hay s nh m lẫn khi thu ngân viên làm việc với khách hàng.

Qua bảng 3.8 cho thấy ph n lớn ngư i lao động cảm thấy hài lòng với

điều kiện và môi trư ng làm việc t i công ty, tỷ lệ số ngư i khơng hài lòng và

hồn tồn khơng hài lòng với điều kiện làm việc chỉ chiếm 19.4%.Các khía

c nh về điều kiện làm việ như

số ngư i đ nh gi “ho n to n h itr ng thiết bị được trang bị đ y đủ có tỷ lệ

ng” ên tới 35.1%. Điều này chứng tỏC ng ty đã đ u tư tr ng thiết bị phục vụ cho công việc của CBCNV rất tốt.60Bảng 3.8: Đ nh gi của ngƣời ao động về môi trƣờng àm việc

ơn vị:%

Mức độ hài òng

Nội ung đ nh gi

1.1u h ng hí nội ộ vui vẻ, thoải m i2.Lu n nhận đượ s hỗ trợ, hợp ttừ9,6ng với mối qu n hệ đồng nghiệp45Tổng7,1 14,1 34,5 34,6 100%11,1 6,7 10,8 30,1 41,3 100%4.Không gian làm việ , tr ng thiết ị đ p ứng đ y

đủ yêu37.5 15.8 12.2 34.4 30.1 100%thành viên khác

3.H i2u công việ .5.ATVS o động u n đượ ãnh đ o qu n6,3 14,9 9,9 33,8 35,1 100%5,1tâm7,5 11,5 31,8 44,1 100%6.Chế độ m việ v nghỉ ngơi hợp10,8 8,3 19,4 28,4 33,1 100%7.H i6,1 13.3 13,3 40.9 26.4 100%ng với m i trư ng, điều iện m việ(Nguồn: K t quả phi u khảo sát về đ ng l c lao đ ng)

Ngư io động ũngmứ độ h ing ho đối với mối quan hệtrong tập thể với các khía c nh b u khơng khí tâm lý, s tr o đổi cởi mở các vấn

đề, s hỗ trợ hợp tác gi

ng” v “ho n to n h i

 Văn hoth nh viên đều có tỷ lệ số ngư i “ tương đối hài

ng” đ t trên 50%.m việc t i PC Thanh HóaPC Thanh Hóa là một Cơng ty có tuổi đ i và quy mơ lớn trên tồn hệ

thống nên văn hm việc t i PC Thanh Hóa có một đặ trưng riêng so vớinh ng Công ty khác. PC Thanh Hóa hướng tới xây d ng một m i trư ng làm

việc thân thiện cởi mỏ và trung th c. Đây ũngmột yếu tố văn htốt đẹp t onên s gắn kết và tâm huyết với công ty củ ngư i o động .

Để nâng cao giá trị củ văn hm việc t i Công ty,ng ty đã xâyngbộ quy tắc về ứng x nội bộ, đ o đức nghề nghiệp và các chuẩn m c khi giao61tiếp với khách hàng. Xây d ng văn hnơing sở văn minh, hiện đ i thôngqua việc trang bị đồng phục cho nhân viên, th c hiện nghiêm chỉnh chế độ

gi làm việc .

 C ng tđ o t o và phát triển nhân l cC ng t

Hóa đ nh giđ o t o và phát triển nguồn nhân l

ovoiu n được PC Thanhmột trong nh ng chiến ượ h ng đ u trong quảnlý nguồn nhân l c. T o động l c thông qua ho t động đ o t o nâng cao năng

lho ngư i lao động. Đ o t o và phát triển nguồn nhân l c là ho t độngđặc biệt được coi tr ng củ C ng ty điện l c Thanh Hóa. Cơng ty ln t o

điều kiện để C CNV được tham gia các lớp bồi ưỡng, đ o t o, nâng cao

kiến thức, nghiệp vụ huyên m n, đ p ứng yêu c u công việc.

Căn ứ nhu c u phát triển nhân l c theo quy ho ch, kế ho ch sản xuất

kinh doanh và kết quả xđịnh nhu c u đ o t o;đơn vị sẽ xây d ng kếho h đ o t o g i về Phòng Tổ chức (bộ phận quản lý nhân s ), s u đ được

tổng hợp trình i m đốc phê duyệt. Từ kế ho h đ o t o h ng năm được phê

duyệt, bộ phận nhân s sẽ phối hợp với

hành triển h ihn/đơn vị có liên quan để tiếnđ o t o trong kế ho ch.Bảng 3.9: Kết quả đào tạo tại Cơng ty Điện Lực Thanh Hóa

Chỉ tiêu

Số hKhóa101560Gi trị

BQ

n m

28,33ợt4476052.6001217Đơn vị 2014đ ot oSố ượt ngư i đ o t o20152016(Nguồn: Báo cáo công tác đào t o nhân l c năm 2014-2016)Lãnh đ ong ty ưu tiên h ng đ u cho nh ng lớp tập huấn, bồi ưỡng,đ o t o, nâng cao về chuyên môn như: bồi ưỡng nghiệp vụ kế tốn, bồi

ưỡng cơng tác an tồn, tuyên truyền tiết kiệm điện, kỹ năng gi o tiếp khách

hàng, nghiệp vụ đấu th u qua m ng, quản lý d án, tiếp nhận đơn thư,

tvăn thư.... Ngo i r ,ngng ty thư ng xuyên tổ chức các lớp đ o t o: NộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.5: Mức thưởng các danh hiệu thi đua

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×