Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3: Đánh giá của người lao động về yếu tố tiền lương

Bảng 3.3: Đánh giá của người lao động về yếu tố tiền lương

Tải bản đầy đủ - 0trang

50chế trả ương rõ r ng được công khai minh b ch, v

ương rõ r ng ho h c với mức tỷ lệ % ngư i h itiêu hí đ nh gi xếp

ng ên đến 50% và 77,33%.Tuy nhiên trung bình mứ độ hài lòng củ ngư i o động nói chung với mức thu

nhập l i chỉ đ t 40%. Điều đhứng tỏ ngư ilòng với tiền ương hiện t i, o đ t

ương vẫn hưo động vẫn hư th c s hàiđộng t o động lo động thông qua tiềno.Đối với mức công bằng trong trả ương, số ngư i tương đối hài lòng và

hồn tồn hài lòng chiếm có 44,67% vũng rất nhiều ngư i khơng có ý kiến rõràng về điều này (40,67%) chứng tỏ mức công bằng trong trả ương ủa công ty

tuy hư phải là một động l c m nh mẽ nhưng vẫnơ sở để gihân ngư io động trung thành với công việc.

PC Thanh Hóa tiến hành xét nâng bậương ho C CNV một năm 2 đợtv o th ng 6 v th ng 12 h ng năm. Đối với CBCNV bậc thợ

cấp,o đẳng thì 2 năm thi nâng ương 1thì 3 năm đượ xét tăng ương 1n.trình độ trungn. Đối với CBCNV bậ đ i h c kỹ sư

hi đến kỳ h n được nâng bậCBCNV nộp đơn xin nâng ậc về phòng tổ chứ

hi đủ điều kiện để nâng bậc thì Phòng tổ chứương,o động của Cơng ty để xét.

o động sẽ ra quyết định nângương đối với CBCNV thuộc diện đượ xét v D nh s h C CNV được thi nâng

bậc trong tồn cơng ty. Đối với cán bộ CNV đã đến kỳ h n đượ nâng ương

nhưng trong qu trìnhng ttrong năm đị cắt thưởng do vi ph m quy trìnhan tồn trong SXKD hoặc bị kỷ luật thì h ng đượ xét nâng ương n a mà phải

lùi l i năm s u mới đượ xét. Chính điều n y đã thú đẩy ngư io động trongto n đơn vị cố gắng th c hiện tốt cơng việc mình đượ gi o, h ng để xảy ra tình

tr ng bị cắt thưởng hay kỷ luật để bản thân được nâng bậ ương đúng ỳ h n.

Điều kiện xét tăng ương hư th c s gắn với kết quả th c hiện công

việ , đ ng g p ủ ngư i

ra còn các yếu tố ho động mà chủ yếu là do thâm niên cơng tác. Ngồiũng ảnh hưởng tớing txét tăng ương ho ngư i laođộng như: th y đổi vị trí làm việc, kết quả th c hiện công việc cá nhân, kết quả

SX D, h y o nh nướ điều chỉnh tiền ương tối thiểu, hoặc 1 số nguyên nhân khác.51Như vậy, có thể nhận thấy rằng C ng ty điện l c Thanh Hóa đã htr ng đến việc trả ương ho C CNV. Chính s h tiền ương ủ C ng ty đảm

bảo tuân thủ đúng quy định củ Nh nước. Song song với hệ thống ương ơ ản,

C ng ty ũng đã xâyng hệ thống tiêu chuẩn chức danh nhằm chuẩn hóanh ng kiến thức, kỹ năng về chun mơn, nghiệp vụ, ngo i ng , tin h c cho mỗi

ương hức danh, nhằm xbậđịnh trả ương đúng ngư i, đúng việc, trênnguyên tắc làm công việ n o hưởng ươngng việ đ . Vớiương đối với từng ngư itrên cho thấy, mứh tính ươngo động được trả d a vào số ngàycơng th c tế, đồng th i ũng tính đến mứ độ phức t p của công việc và mức

độ hồn thành cơng việc của mỗi cá nhân. Việc trả ương

giá công khai mứ độ đ ng g p của mỗia trên nh ng đ nhnhân, tr nh được s thắc mắc về mứcương h nhận được.

 Công t c hen thƣởng

ên

nhưnh tiền ương, PC Th nh Hũng oi tr ngmột iện ph p tăng thêm thu nhập, hăm so động. Tiền thưởng h ng hỉ

mặt tinh th n vì hi đượ

m việng ttốt hơn đ i sống ho ngư inghĩ về mặt vật hất mhen thưởng hínhhen thưởng

nghĩả vềtuyên ương th nh tí h, năngủ h . Chính vì vậy, tiền thưởng hínhmộtng ụ inh tế t o độnghiệu quả.

C ng ty Điện

quy định ụ thể

tập thể,nhânTh nh Ho đãn h nh Quy hế thi đu – hen thưởnghình thứ , đối tượng v tiêu huẩn hen thưởng đối với

th nh tí h xuất sắ trong m i ĩnh vnhằm ịp th i động viên, huyến hí h t o động

s yo động, nângo hất ượng, hiệu quảho t động, ủ C ng ty

ho ngư ing việ . Co động hănghình thứ thưởngC ng ty đ ng p ụng hủ yếu hiện n y :

-hen thưởng định ỳ:gi ho n th nhết thú năm,hỉ tiêu ế ho h,- hen thưởng

hi ph t động thi đu ,oth nh tí h trong

đơn vịđơn vị tổ hứ tổng ết đ nho ãnh đ o xét hen thưởng.

phong tr o thi đu đượ ph t động.tr h nhiệm tổ hứ sơ ết, tổng ết v g i52oo về Thư ng trhội đồng thi đu – hen thưởng ủ Tổngng ty để xéthen thưởng.

-hen thưởng đột xuất honhân, tập thểth nh tí h đặiệt.Mứ thưởng tuỳ thuộ v o th nh tí h đ t đượ .

- hen thưởng s ng iến ải tiến ỹ thuật, hợp

p ụng đới vớinhânnghệ mới v o ho t động ủ

hi phí th i gi n, nhân

- Ngo i

quốho sản xuất inh o nhs ng iến, ải tiến đề xuất hoặ

ng ty m ngng hoặ nângp ụngi hiệu quả thiết tho hất ượng, hiệu quảnhư tiết iệm

ng việ .hoản thưởng theo Luật định v o ịp tết Nguyên đ n, ngàyh nh…..tuỳ theo ết quả sản xuất inh o nh C CNVhoản thưởng v o nh ng ịp đặ

điện, ng y th nh ập tổngiệt như ỷ niệm ng ynnh nghồ về thăm ng nhng ty,…Bảng 3.4 Tiền thƣởngChỉ tiêuTTngnh quân của công ty giai đoạn 2014-2016

ơn vị t nh 1000đ/ngi/tháng2014201520165857509181000đ/ng/th ng7.5008.50010.200Tỷ ệ %7,88,810Đơn vị tính1Tiền thưởng ình quân 1000đ/ng/th ng2Thu nhập ình quân3Tiền thưởng/thu nhậpNguồnphận k toán n i b - PC Thanh H aQua Bảng 3.4 ho thấy tiền thưởng ình quân ủ ngư i o động luôn đ t

vượt mứế ho h đề r và có xu hướng tăng lên qu mỗi năm. Năm 2014 tiềnthưởng bình quân tháng ủ ngư i o động là 0,5 triệu đồng, năm 2016 tăng ên

0.9 triệu đồng tăng gấp g n 2n so với năm 2014. Mặ dù có tố độ tăngmứ tiền thưởng rất cao nhưng tỷ tr ng tiền thưởng trong tổng thu nhập

thấp. Mứ tiền thưởng trung bình ả năm ủ ngư ii kháo động ũng hỉ tươngđương mứ tiền ương bình quân trong một th ng ủ h , o đ hệ thống hen

thưởng hư thật stđộng ớn đến th i độ, độngđộng. Tỷ tr ng tiền thưởng/thu nhập n y ũng đ nglàm việủ ngư i laoxu hướng tăng ên h ng53năm. Năm 2014 tỷ tr ng tiền thưởng/thu nhập7,8% đến năm 2016 đã tăng lênhiếm 10,0%.

Nhìn hung,

ng t

viện ãnh đ ohen thưởngủ ngư itng ty đã nhận thứ đượ t m qu n tr ng ủđộng tro động. C stiếp đến tâmết hợp hvới hen thưởng tinh th n (gắn với

nhất gi

rõ r ng,hặt hẽ ging h i để ngư ihen thưởng vật hấtnh hiệu thi đu ). Đảm ảo tính thốngtính hất, hình thứ v đối tượng hen thưởng;vẫn ảm thấy hư h i

độngm việ v hiệu quả mquy hế khen thưởngo động hiểu rõ. Một ộ phận ớn ngư io độngng với hính s h hen thưởng ủ C ng ty. Để t oằng tiền thưởnghiệu quả hơn nnh ng iện ph p hắ phụ nh ng h n hếthì ãnh đ ong tynn tồn t i trong vấn đề tiền thưởngho ngư i o động như:

+)Tiêu chí thưởng

h hiểu, từ đn quũng t o ho ngư iố gắng để đ t đượ th nh tí h

+)Ngư ihung hung,o độngthểo động ảm gim ho ngư io độngmơ hồ trong việ nỗo nhất.n hư h ing về th i h n xét hen thưởng ủCông ty. Trừ trư ng hợp thưởng đột xuất h y thưởng Lễ tết thì uối năm Hội

đồng Thi đu –hen thưởng mới h p để xét hen thưởng. Như vậy thư ng ảnăm ngư i o động mới đượ xét hen thưởng th nh tí h một n. Th i h n n y

hơii hiến C ng ty h ng đ nh gi đượ mộtịp th i ngư i o động nỗhí h ện h thấp. Ví ụ đối vớinh hiệum việ .+) Mứ thưởng ho ngư i o động

“L o động tiên tiến”h thư ng xuyên vnh honhân; ngu io động phải phấn đấu nỗnăm để ho n th nh tốt nhiệm vụ đượ gi o nhưng mứ thưởng ho

n y hỉ

thưởng200 nghìn. H y đối với

1 triệu đồng, “Tập thểnh hiệu “Tập thểnh hiệuo động xuất sắ ” mứo động tiên tiến” thì mứ thưởng ũng hỉ từ500 nghìn. Với mứ tiền thưởng h thấp n y hư thể huyến hí h đượ

nhân viên nỗphấn đấu đ tủ ph n thưởng.nh hiệu, o đẫn đếnm giảm tính t o động54Bảng 3.5: Mức thƣởng c c anh hiệu thi đua

( ơn vị đồng

Danh hiệu thi đuaMức thƣởngCá nhân

ằng hen ủ Thủ tướng Chính phủ

500.000

Chiến sĩ thi đu ấp ộ/Ng nh

1.000.000

Chiến sĩ thi đu ơ sở

500.000

L o động tiên tiến

200.000

ập

Tập thể o động xuất sắ

1.000.000

Tập thể o động tiên tiến

500.000

Ho n th nh nhiệm vụ

5.000.000

Đượ ằng hen ủ ộ C ng nghiệp

600.000

(Nguồn: Trích quy ch Thi đua – Khen th ởng Công ty)

hen thưởng hư th c s gắn với kết quả th c hiện công việc của mỗi cá

nhân. Do hệ thống đ nh gi th c hiện cơng việ

đượhính xnănghư hiệu quả, hư đ nh gic, mứ độ đ ng g p ủ ngư io động; C ng ty hưxây d ng tiêu chí, cơng thức phân bổ tiền thưởng rõ r ng o đẫn đến s càobằng mứ thưởng đối với các cá nhân.

 Công tác phúc lợi

Nhận thứ được t m quan tr ng của phúc lợi đối với t o động l c cho

ngư io động, PC Thanh Hóa lu n đảm bảo th c hiện các khoản phúc lợi bắtbuộ như ảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ ốm đ u, th i sản t tuất

theo đúng quy định của pháp luật. Ngồi ra, Cơng ty còn có nh ng mức hỗ trợ

thêm. Cụ thể, tỷ lệ đ ngho ngư io động là100%, không trừ vào tiền ương th ng ủa h . Đặc biệt, với ngư io động cóhợp đồngo động chính thứ đượ hưởng chế độ khám ch a bệnh mỗi năm 1l n t i các bệnh viện lớn. N

điều kiện

đẻ, hơn no i bảo hiểm bắt buộo động t i PC Thanh Hóa đượ hưởng đ y đủo động theo quy định của bộ luậto động về chế độ khi sinhn được hỗ trợ thêm từ 500.000đ đến 1.000.000đ/ con khi sinh.Bên c nh đ , PC Thanh Hóa còn có các khoản phúc lợi t nguyện như: tổ

chức cho ngư i o động đi nghỉ mát, có tiền thăm hỏi hi nh ngư i o động có55hiếu hỷ, tổ chứđo n thăm, viếng đối vớigi đìnhngư i thân bị ốm, tain n… tiền thưởng, tặng quà trong một số ngày lễ như: ngày tết thiếu nhi 1/6, trung

thu. Công ty thư ng tổ chứ thưởng đi u ị h đối với các cá nhân, tổ chứ đ t

thành tích tốt trong các kỳ thi đuủa Ng nh điện . Địа đіểm du lị h h đngh ng năm v trong ùng một năm. H ng năm, Công ty tổ chức nghỉ điều ưỡng 1

tu n cho CBCNV có sức khỏe kém chia làm nhiều đợt ởđị điểm khác nhaunhư: Đồ Sơn, T m Đảo, S m Sơn, C a Lò. Du xuân đ u năm ởđị điểm như:Quảng Ninh, L ng Sơn, Điện iên, S p , Đồng bằng sông C u Long, miền tây

s ng nước, TP Hồ hí Minh…. Đây

ưu, ết b n; ũngơ hội để các thành viên của Công ty giaohoảng th i gi n thư giãn, giải tỏa hết nh ng áp l c trongcông việc, lấy l i tinh th n và sức lđể s u đ sẽ hăng s y, nỗ lhơn trongcông việc.

Bảng 3.6. Các phúc lợi tại PC Thanh Hóa

ơn vị

TTCác Phúc Lợi1Ngày 30/4&1/522014N /CNV201520161.000.000500.000500.000Ngày 2/9500.0001.000.0002.000.0003Ngày thành lập Ng nh điện500.000500.000500.0004Ngày thành lập Công ty500.000500.000500.0006Ngày 8/3200.000200.000200.0007Ngày 20/10200.000200.000200.0008Tết thiếu nhi 1/6200.000200.000200.0009Ngư i o động ốm đ u500.000500.000500.00010Cha mẹ ốm đ u500.000500.000500.00011Con cái ốm đ u300.000500.000500.00012Ngư i o động ưới500.000500.00050000013Tứ thân phụ mẫu mất500.000500.000500.00014Con mất500.000500,000500.000(Nguồn: B phận K tốn n i b cơng ty)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3: Đánh giá của người lao động về yếu tố tiền lương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×