Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁN RAU CỦA HTX/DN

C. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁN RAU CỦA HTX/DN

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.Không biết

15. Mối quan hệ của HTX/DN đối với các tác nhân mua sản phẩm

1. Thường xuyên

2. Theo thời điểm

3. Theo hợp đồng

16. Phương thức trao đổi thông tin, chất lượng, khối lượng, giá cả………...

1. Trực tiếp

2. Điện thoại

3. Khác

17. Cơ chế chia sẻ rủi ro với các tác nhân khác trong chuỗi

1. Được chia sẻ hoàn toàn

2. Được chia sẻ một phần theo hợp đồng

3. Không được chia sẻ

18. Trước khi bán sản phẩm HTX/DN có nắm được các thông tin quy định về

giá cả, chất lượng của người mua hay khơng?

l .C ó2. KhơngD. THƠNG TIN VỀ THUẬN LỢI, KHĨ KHĂN

19. Thuận lợi của HTX/DN trong q trình hoạt động?

20. Khó khăn mà HTX/DN gặp phải trong quá trình hoạt động?

21. Quyết định của HTX/DN trong thời gian tới

1. Giữ nguyên mối liên kết cũ

2. Chuyển sang mối liên kết khác

3. Tùy theo điều kiện cụ thể để quyết định liên kết với tác nhân nào

22. Một số mong muốn, đề xuất khác của HTX/DN?

Xin chân thành cảm ơn!PHIẾU PHỎNG VẤN

(Dành cho hộ gia đình)

I. Tình hình chung

1. Tên người được phỏng vấn:

2. Xã:

3. Trình độ văn hố:

Tiểu học

Trung học cơ sở

- Trình độ chun mơn:

Trung học

Cao đẳng

4. Số năm tham gia sản xuất rau hữu cơ?

II. Thông tin sản xuất

1. Tổng diện tích đất canh tác

2. Tổng diện tích đất trồng rau

3. Tổng diện tích đất trồng RHCTuổi:Trung học phổ thông

Đại họcm2

m2

m2III. Kỹ thuật áp dụng trong sản xuất rau hữu cơ

1. Kỹ thuật áp dụng

Có: 1

Khơng: 2

2. Tại sao Ông (bà) lại áp dụng kỹ thuật đó

1 Dễ áp dụng

trong sản xuất rau hữu cõ?

2 Ðược hỗ trợ kinh phí

3 Ðầu tư thấp

4 Phù hợp với địa phương

5 Khác (ghi rõ)

3. Ông (bà) thấy việc tiêu thụ rau hữu cơ có

1 Dễ tiêu thụ

thuận lợi hơn so với rau thơng thường

2 Khó tiêu thụ

khơng?

1 Cao hơn

4. Ông (Bà) thấy mức thu nhập hiện tại so

2 Thấp hơn

với sản xuất rau thông thường như thế nào?

3 Như nhau

IV.Ứng xử của ông bà trong sản xuất rau hữu cơ

1. Ông (bà) đã tham gia bao nhiêu lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau hữu cơ?

2. Đó là những lớp kỹ thuật sản xuất gì ?

3. Chủng loại RHC ơng (bà) thường sản xuất trong năm là gì?4. Ơng (bà) có thay đổi chủng loại rau theo mùa?

Thường xuyên:Thỉnh thoảng:Hiếm khi:Tại sao ?

5. Ơng (bà) có thường xun thay đổi các giống?

Thường xuyên:Thỉnh thoảng:Hiếm khi:Tại sao ?

6. Ông (bà) tìm kiếm mua giống thế nào?1 Dễ mua

2 Khó mua7. Ông (bà) đánh giá giống mua như thế1 Tốtnào?2 Trung Bình

3 Kém8. Ơng (bà) có thường xun thay sử dụng phân bón cho RHC?

Thường xun:Thỉnh thoảng:9. Ơng (bà) thường mua phân bón rau từ

đâu?10. Tại sao Ơng (bà) lại chọn mua phân bón

ởđó?11. Ơng (bà) có sử dụng thuốc BVTV khơng?

KhơngHiếm khi:

[ 1 Cửa hàng tý nhân

T

[ 2 Ðại lý

y

T

[p 3 HTX dịch vụ

y

eT

4 Hội nông dân

[p

y

eT

p

a[ 5 Tự để

ye

Ta

6 Khác (ghi rõ)

[p

q

y

Teu

ap 1 Ðảm bảo chất lượng

[q

yo

Teau

[p

q

t 2 Giá bán hợp lý

yo

Teu

ea[ 3 Quen biết

p

tq

yo

Te

u

aft[ 4 Thuận tiện

p

q

y

o

erT

u

ap

f[q

to 5 Ðược mua chịu

yeo

Terau

fp

m

6 Khác (ghi rõ)

[tq

yo

o

rTee

ap

u

fm

to

q

yo

eru

eh

m

afq

p

to

o

eeu

rh

afm

tq

o

er

ed

h

u

am

ftq

te

o

o

reu

d

h

fm

tcq

t

o

o

erd

u

eh

u

fct

m

tm

o

o

eru

ed12. Ơng (bà) có sử dụng thuốc sinh vật,1 Cửa hàng tý nhânthuốc thảo mộc để phòng và trị bệnh2 Ðại lýkhơng?3 HTX dịch vụ

4 Hội nơng dânKhơng: Vậy mua từ5 Tự đểđâu?6 Khác (ghi rõ)13. Tại sao Ông (bà) lại chọn mua thuốc vi1 Ðảm bảo chất lượngsinh, thảo mộc ở đó?2 Giá bán hợp lý

3 Quen biết

4 Thuận tiện

5 Ðược mua chịu

6 Khác (ghi rõ)14. Khi nào Ông (bà) phun thuốc vi sinh1 Phát hiện sâu bệnhvật, thuốc thảo mộc?2 Theo người xung quanh

3 Phun định kỳ

4 Theo hướng dẫn của

CBKT

5 Khác (ghi rõ)15. Thời gian cách ly trước khi thu hái sản1 Từ 3 – 7 ngàyphẩm?2 Trên 7 ngày

3 Không trả lời

4 Khác (ghi rõ)16. Nguồn nước tưới cho rau hữu cơ?1 Giếng khoan

2 Kênh mưõng

3 Ao

4 Sông5 Khác (ghi rõ)

17. Ông (bà) sẽ làm gì nếu giá bán rau an toàn thấp hơn hoặc bằng so với rau

thường cùng loại?

- Thay đổi chủng loại rau sản xuất

- Thay đổi địa điểm bán

- Kí kết hợp đồng

18. Địa điểm bán rau

Tại ruộng

Chợ bán lẻ

Chợ bán buôn

Khác[

T

y

p

eGhi rõ tên chợ:

Ghi rõ tên chợ:

Ghi rõ:a tiêu thụ

19. Rau sản xuất mang điĐóng gói

20. Ông (bà) cho biết

dụng?

HĐ văn bảnq

u

hình

o

t

eNhãn mác

thức hợp đồng với doanh nghiệp được gia đình sử

HĐ miệng21. Kết quả thực hiện hợp

f đồng

r

Phá vỡ HĐ

o

22. Ông (bà) cho biết nơimtiêu thụ RHC chủ yếu của gia đình?Thực hiện HĐHòa Bìnht

h

e

d

o

c

u

m

e

n

t

o

r

t

h

eHà NộiTỉnh khácXin cảm ơn Ông (bà)!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁN RAU CỦA HTX/DN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×