Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Giới thiệu Công ty cổ phần may Đức Giang

I. Giới thiệu Công ty cổ phần may Đức Giang

Tải bản đầy đủ - 0trang

doanh tại các tỉnh: Công ty may - xuất nhập khẩu tổng hợp Việt Thành ở tỉnh

Bắc Ninh, Công ty may Hưng Nhân ở tỉnh Thái Bình, Cơng ty may - xuất nhập

khẩu tổng hợp Việt Thanh ở tỉnh Thanh Hố.

Ngày 13-9-2005 Bộ trưởng Cơng Nghiệp kí quyết định số 2882/QĐTCCB chuyển Công ty May Đức Giang thành Công ty cổ phần May Đức Giang.

Từ 1-1-2006 cơng ty đã chính thức hoạt động theo qui chế công ty cổ

phần trong đó phần vốn nhà nước chiếm 45% vốn điều lệ. Hiện nay số CBCNV

của Công ty và các đơn vị liên doanh gần 8500 người, mỗi năm sản xuất khoảng

7 triệu sơ- mi, 3 triệu giắc-két và 1 triệu quần. Sản phẩm của Công ty được xuất

đi nhiều nước trên thế giới

II. Chíến lược marketing Cơng ty cổ phân may c Giang

Trong những năm qua Công ty đã giữ vững thị trờng xut

khu đồng thời Công ty đã quan tâm đến việc nghiên cứu và

phát triển mở rộng thị trờng trong nớc. Công ty xác định việc

tìm kiếm thị trờng có ý nghĩa rất quan trọng, sản phẩm tiêu

thụ trong nớc hay xuất khẩu đều phải đảm bảo chất lợng, giữ

đợc chữ tín với khách hàng. Công ty coi thị trờng nh là một vấn

đề sống cón của mình. Điều này có ý nghĩa với hàng dệt may

vi tính khác biệt của nó ngoài những nhân tố quan trọng nh

chất lợng tốt và cả đáp ứng thị hiếu của ngời tiêu dùng, đảm

bảo hợp thời trang, hợp mốt, nó còn phải phù hợp với thời tiết khí

hậu và mang bản sắc dân tộc. Công ty đã thực hiện các biện

pháp để nâng cao chất lợng sản phẩm và đa dạng hóa sản

phẩm. Trong cơ chế thị trờng đa dạng hóa sản phẩm là việc

có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nó vừa có tác dụng đáp ứng nhu

cầu ngày càng đa dạng và phong phú của khách hàng, vừa là

biện pháp của các doanh nghiệp để hạn chế những rủi ro

trong kinh doanh.1. Sản phẩm

Trong điều kiện cạnh tranh của cơ chế thị trờng, Công ty

May Đức Giang đã sản xuất kinh doanh theo phơng thức đa

dạng hóa sản phẩm ®Ĩ t¹o ra sù linh ho¹t, thÝch øng nhanh

chãng víi nhu cầu tiêu dùng nhằm thâm nhập nhanh chóng thị

trờng mới đồng thời mở rộng thị trờng truyền thống của mình.

Hiện nay Công ty đang sản xuất hơn 20 loại sản phẩm may

mặc khác nhau, tuy nhiên sản phẩm truyền thống của mình

vẫn là áo s mi và jacket. Cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay

gắt và để có thể đứng vững trên thị trờng, Công ty đã đề ra

khẩu hiệu chất lợng sản phẩm là điều kiện sống còn của Công

ty may Đức Giang. Chất lợng sản phẩm là hệ thống những đặt

Đức Giang. Chất lợng sản phẩm là hệ thống những đặc tính

nội tại của sản phẩm và đợc xác định bằng những thông số có

thể do đợc hoặc so sánh đợc phù hợp với những điều kiện kỹ

thuật hiện đại và thỏa mãn đợc nhu cầu nhất định của xã hội.

Chính vì nhận thức đợc điều đó nên vấn đề chất lợng sản

phẩm của Công ty luôn coi trọng nên tạo tạo đợc uy thế trong

tiêu thụ. Công ty đã không ngừng đổi mới về công nghệ, kỹ

thuật sản xuất, đầu t máy móc thiết bị hiện đại, nâng cao

tay nghề và nhận thức cho cán bộ công nhân viên trong toàn

Công ty.

Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lợng

sản phẩm cho khách hàng, việc thực hiện sản xuất theo kế

hoạch về mặt số lợng cũng ảnh hởng đến công tác tiêu thụ sản

phẩm. Tuy nhiên chất lợng cũng cha bao giờ làm khách hàng

phải phận ý về chất lợng và số lợng do Công ty sản xuất.Để nâng cao chất lợng và uy tín sản phẩm trên thị trờng,

sản phẩm của Công ty đã đợc thiết kế cải tiến nhiều về mẫu

mã hình dáng và thay đổi chất liệu tạo ra nhiều sản phẩm

hàng hóa nhng Công ty cũng đã xác định đợc sản phẩm chính

của mình đó là áo Jacket, sơmi.

2. Giá cả

Công ty May Đức Giang áp dụng phơng pháp đánh giá theo

cách cộng lợi vào chi phí. Đây là phơng pháp định giá đơn

giản, sau khi kỹ thuật hạch toán xong chi phí thì tùy thuộc vào

chủng loại hàng hóa mà hội đồng giá quyết định tỷ lệ phụ

thêm để cộng vào chi phí. Tuy đây là phơng pháp đơn giản

nhng nó lại rất phổ biến đặc biệt đối với các Công ty May của

Việt Nam. Cỏc sản phẩm áo sơ mi của may Đức Giang tập trung vào phân

khúc hạng trung và bình dân. Với dải sản phẩm đa dạng các loại giá tạo nhiều sự

chọn cho khỏch hng.

3. Kênh phân phối

Công ty áp dụng chủ yếu kiểu kênh phân phối cấp I và

cấp II

Cửa hàng

chi nhánh

Công

ty

May

đức

GiangĐại lý

BBTrung gian khácĐối với cácNgời

ĐạiBán

LẻTiêu

dùngCông ty có một mạng lới phân phối rộng khắp trên cả nớc,

với hệ thống gồm 60 đại lý, 16 cửa hàng chi nhánh của Công ty

để có thể đa sản phẩm tới tay ngời tiêu dùng nhanh và thuận

tiện nhất.

4. Các hoạt động xúc tiễn hỗn hợp của Công ty May

Đức Giang.

Kinh tế thị trờng phát triển, cùng với nó hàng hóa ngày

càng đa dạng hơn nhu cầu thay đổi thờng xuyên hơn, ngời

bán nhiều hơn, ngời mua ngày càng khó tính hơn. Tuy nhiên

không phải bao giờ cung và cầu cũng gặp nhau và phù hợp với

nhau. Một sản phẩm tiêu thụ đợc tức là thị trờng có nhu cầu về

sản phẩm đó và khối lợng tiêu thụ lại phụ thuộc vào sức mua,

đây là yếu tố rất quan trọng của thị trờng. Trong tình thế

đó, để đạt đợc mục tiêu đa sản phẩm đến tận tay ngời tiêu

dùng và kéo họ về với sản phẩm thì đòi hỏi Công ty phải có các

nỗ lực marketing nhất định. Một trong những công cụ không

thể thiếu và nó có ý nghĩa đó là các hoạt động xúc tiến hỗn

hợp. Trong những năm gần đây Công ty may Đức Giang đã có

các chơng trình nhằm xây dựng hình ảnh, uy tín và thơng

hiệu của mình trên thị trờng và đặc biệt thị trờng nội địa

đã có đợc sự quan tâm đúng mức hơn. Một số công cụ mà

Công ty đã sử dụng là.

a. Quảng cáo và các hình thức quảng cáo.

Quảng cáo có vai trò quan trọng trong ngành may mặc,

nó hỗ trợ, phát triển hay cố gắng thay đổi hay đồng thời tái

định vị hình ảnh của Công ty đối với ngời tiêu dùng. Quảng

cáo trong ngành may mặc chủ yếu tập trung chủ yếu vào

những yếu tố cấu tạo nên hình ảnh cũng nh kinh nghiệm, quymô mặt hàng, độ bền của sản phẩm, tính hợp thời trang, thị

hiếu và có chất lợng cao.

Quảng cáo đợc sử dụng làm phơng tiêu đề truyền bá

hình ảnh và uy tín của Công ty. Do đó Công ty cần phải lựa

chọn các loại hình quảng cáo phù hợp viứu cgu ra các sản phẩm

phù hợp.

- Quảng cáo trên truyền hình

Quảng cáo trên truyền hình là hình thức đợc đánh giá là

hiệu quả nhất của lợng thông tin thơng mại, với sức truyền tải

thông tin cộng đồng là tối đa, ấn tợng và sức hút đợc sắp xếp

vào thời điểm có lợi nhất cho mục đích quảng cáo. Ngoài ra

hình thức quảng cáo này có sức mạnh rất cao và hiệu quả, thơng hiệu và hình ảnh của Công ty tạo đợc vị trí tốt trên thị trờng. Tuy nhiên đây là hình thức với chi phí rất cao do chi phí

cho xây dựng hình ảnh, giá phát sóng trên truyền hình rất

cao, thời gian quảng cáo phải kéo dài vì thời lợng mỗi lần phát

sóng ngắn, do kết cấu chơng trình của đài truyền hình phát

liên tục chơng trình quảng cáo nhiều sản phẩm khác, tạo nên

sự so sánh ngắn, nhiều thông tin và dễ bị quên hoặc nhỡ lẫn

lộn.

- Chơng trình hội chợ triển lãm.

Hội chợ triển lãm đúng nghĩa là thời điểm mà rất nhiều

nhà sản xuất kinh doanh các loại hàng hóa tập trung về một

địa điểm để giới thiệu sản phẩm của mình và tìm đối tác

kinh doanh. Do vậy, nó có ý nghĩa thúc đẩy và mở rộng mối

quan hệ cho doanh nghiệp, với các kỳ hội chợ triển lãm đại diện

doanh nghiệp thu hút sự chú ý của khách hàng quan tâm tới

doanh nghiệp, với các kỳ hội chợ tập trung cho doanh nghiệp cóuy tín thì lợng hàng têu thụ tự động cũng rất lớn, tạo nguồn thu

không nhỏ. Chơng trình thời trang tháng 12 tại sân khấu hội

chợ thời trang tại Giảng Võ Hà Nội. Tuy rằng chơng trình thời

trang cũng đã đạt đợc những mục đích và hiệu quả, nhng

doanh thu sau nó không có những biĨu hiƯn râ so víi tríc khi

biĨu diƠn, nhng ngn doanh thu mô hình này là tác dụng

quảng bá thơng hiệu với hình thức để đợc ngời tiêu dùng chấp

nhận.

Chơng trình quảng cáo trên nhãn mác sản phẩm: Nhãn

mác sản phẩm là phần phụ liệu không thể thiếu đợc của mỗi

sản phẩm, tạo cảm giác tin tởng về tâm lý của khách hàng, hớng dẫn khách hàng về những nhận thức sử dụng sản phẩm và

làm tăng thêm vẻ đẹp của sản phẩm trng bày.

- Quảng cáo trên ô tô: số lợng xe của Công ty đợc vẻ quảng

cáo là 4 xe, trong đó có 3 xe lớn và 1 xe nhỏ. Với hình thức này

hình ảnh của Công ty đợc phóng lớn, màu sắc đẹp, ghi rõ

thông tin về địa chỉ. Tuy nhiên quảng cáo trên các phơng tiện

giao thông công cộng chỉ là phơng thức quảng cáo rẻ tiền nhng

hiệu quả thông tin cao.

- Quảng cáo trên báo, tạp chí: phơng thức này đợc Công ty

sử dụng là chính bởi hình thức này có ảnh hởng hầu hết tới các

đối tợng khách hàng khác nhau. Tuy nhiên quảng cáo trên báo và

tạp chí đòi hỏi nghiên cứu tập tính, thời gian tiêu dùng của

khách hàng phải chuẩn xác, yêu cầu quảng cáo phải phong phú

sáng tạo tránh lặp lại nhiều lần hình ảnh quảng cáo.

- Các hình thức quảng cáo khác nh: quảng cáo trên túi

đựng hàng, trên đồng hồ, trên móc đeo chìa khóa

b. Bán hàng trực tiếp.Bán hàng trực tiếp là yếu tố để hỗ trợ cho những mặt

hàng của Công ty. Các Công ty may mặc thờng có các tài liệu

để bán hàng để khuyếch trơng tới các đại lý, cửa hàng. Hình

thức này cung cấp đàu vào mà hình thức khác nh quảng cáo

và xúc tiến bán không cung cấp đợc một mức độ cá nhân nhất

định.

- Do Công ty May Đức Giang là Công ty kinh doanh sản

xuất, mạng lới tiêu thụ của công ty gồm 60 đại lý bán buôn, bán

lẻ khắp thị trờng trong nớc nên nhân viên bán hàng của Công ty

phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tiêu dùng mà chủ yếu là

đại lý phân phối. Do vậy, kinh phí dành cho bán hàng trực tiếp

là rất ít, không chú trọng lắm nh các công cụ khác.

c. Marketing trực tiếp

Đợc xác định là hệ thống tơng tức của marketing có sử

dụng một hay nhiều phơng tiện quảng cáo để tác động đến

phản ánh đáp lại đo đợc hay việc giao dịch tại bất kỳ điểm

nào. Mục đích của marketing trùc tiÕp lµ lµm cho kü thuËt

mua ngay lËp tức nhng không phải toàn bộ kế hoạch marketing

trực tiếp đề ra tiêu thụ hàng ngày. Hiện nay marketing trực

tiếp phát triển ngày càng phát triển nhanh chóng đóng vai trò

ngày càng lớn trong kết quả kinh doanh của Công ty. Hiện tại

Công ty sử dụng marketing trực tiếp dới 2 hình thức.

+ Marketing th từ trực tiếp: Phòng kinh doanh của Công ty

gửi email hay bu điện những th chào hàng, tờ quảng cáo và

những hình thức quảng cáo khác đến khách hàng tiềm năng

của Công ty. Theo họi gửi th trực tiếp cho phép đảm bảo tính

chọn lọc cao của thị trờng mục tiêu, có thể tiếp cận từng cánhân linh hoạt và cho phép tiến hành trắc nghiệm và định lợng kết quả sớm.

+ Điện thoại: Phòng kinh doanh Công ty sử dụng điện thoại

nh là một phơng tiện để giao dịch hay phân phối hàng hóa

cho các đại lý và cửa hàng của Công ty.

d. Quan hệ công chúng

Tuyên truyền và quan hệ công chúng là hình thức thông

tin trên diện rộng cũng nh quảng cáo vậy, nhng nó mang tính

trung thực và phi thờng mại hơn quảng cáo. Tuyên truyền và

quan hệ công chúng thờng bị coi nhẹ trogn tiếp thị và đợc sử

dụng giới hạn và bất thờng ít có tác dụng nh các công cụ khác.

Tuy vậy, tuyên truyền và quan hệ công chúng vẫn có thể tạo ra

tác dụng đáng kể và tốn ít chi phí hơn. Mục đích của quan

hệ công chúng và quan hệ tuyên truyền là xây dựng một

hình ảnh thuận lợi Công ty.

Tại phòng kinh doanh thờng xuyên cổ động đồng nghiệp

ở các phòng khác nh hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, quỹ hỗ trợ trẻ

em nghèo.

Văn phòng sử dụng hình thức này để nâng cao hình

ảnh, củng cố quan hệ với tất cả khách hàng.

Phòng kinh doanh cũng thờng xuyên họp và cung cấp cho

các nhân viên văn phòng nhng bản tin nói lên những hình ảnh

của văn phòng, các phân tích về hiện trạng kinh doanh cũng

nh phơng hớng trong thời gian tới, những tin tức mới cần đợc

phổ biến trong nội bộ văn phòng. Văn phòng Công ty thờng

xuyên quan hệ với bạn hàng trong nớc và nớc ngoài để phối hợp

thực hiện chơng trình phát động khách hàng.III. So sanh vi chin lc marketing của Công ty cổ phần may 10 va

Công ty cổ phần may Việt Tiến

1. Chính sách sản phẩm

* Đảm bảo chất lượng đồng đều bằng cách nâng cao hiệu quả hệ thống

quản lý chất lượng ISO 9001:2000MAY 10: Đẳng cấp ln được khẳng định.

Theo đó, để khẳng định được uy tín với người tiêu dùng, ngồi quan tâm tới

khâu thiết kế, sự tỷ mỉ của người công nhân trong từng đường kim mũi chỉ, từ

năm 1999, May 10 đã quan tâm tới việc triển khai xây dựng và áp dụng các hệ

thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001,

hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội

SA 8000. Đây chính là những cơng cụ quản lý tiên tiến, hỗ trợ đắc lực cho các

hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần khẳng định đẳng cấp chất lượng sản

phẩm và thương hiệu May 10 trên thị trường.

Sản phẩm áo sơ mi nam thuộc loại sản phẩm có đẳng cấp, có thứ hạng cao

trên thị trường, do vậy, cơng tác kiểm sốt chất lượng lượng sản phẩm phải được

đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm sản phẩm được cung ứng trên thị trường đáp

ứng đủ các tiêu chí do khách hàng yêu cầu và chất lượng ổn định.

* Tăng cường công tác thiết kế mẫu mốt phù hợp thị hiếu của khách hàng

Hàng may mặc là loại hàng hố có tính mùa vụ và tính thời trang rất cao.

Tại một thời điểm và không gian nhất định, thì vấn đề mẫu mã có vai trò rất

quan trọng góp phần quyết định sức tiêu thụ sản phẩm đó trên thị trường may

mặc. Một sản phẩm may mặc, bên cạnh yêu cầu về chất lượng may, chất liệu vải

thì yêu cầu về mẫu mã kiểu dáng cũng vơ cùng quan trọng.

Vì vậy cơng ty cần tập trung mọi nỗ lực vào thiết kế sản phẩm phù hợp

với chất lượng do khách hàng yêu cầu sẽ giúp công ty rút ngắn chu kỳ phát triển

sản phẩm, làm cho người sản xuất dễ dàng chứng tỏ với khách hàng những đặc

điểm của sản phẩm mới hay giá trị gia tăng mà sản phẩm đó mang lại. Để hoạt

động thiết kế có hiệu quả, Cơng ty cần nhanh chóng thực hiện chiến lược đầu tưxây dựng trung tâm nghiên cứu mẫu mốt, thiết kế và trình diến thời trang hiện

đại, nhằm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, thiết kế và tạo mẫu có hiệu quả.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, Công ty luôn phải nâng cấp,

mua mới máy móc hiện đại, đồng bộ phục vụ hiệu quả cho hoạt động thiết kế,

sáng tạo mẫu. Chăm lo đến công tác tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ

thuật làm công tác thiết kế. Kết hợp với các trường Đại học để liên kết đào tạo

có bài bản cho đội ngũ cán bộ thiết kế. Công ty cần thông qua các cuộc thi sáng

tạo mẫu mốt tìm kiếm những nhà tạo mẫu trẻ, có nhiều triển vọng để hợp tác

trong lĩnh vực thiết kế, tham khảo mẫu mã của các công ty khác trong ngành,

tham khảo, thuê chuyên gia nghiên cứu và phát triển mẫu mốt…

Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm theo cấp chất lượng với giải pháp hình

thành các cơ sở sản xuất các cấp chất lượng khác nhau phù hợp với nhu cầu đa

dạng của người tiêu dùng. Hiện nay công ty cổ phần May 10 ngồi 5 xí nghiệp

ngay tại trụ sở chính của cơng ty còn có rất nhiều các xí nghiệp may rải rác ở

các tỉnh, huyện khác. Cơng ty có thể cải tạo và nâng cấp các xí nghiệp này thành

các cơ sở sản xuất chuyên sâu cho các sản phẩm có phẩm cấp chất lượng khác

nhau. Như vậy, vừa tăng được năng suất lao động và chất lượng sản phẩm do

sản xuất chuyên sâu vừa thúc đẩy việc đáp ứng được nhu cầu nhiều mặt của

khách hàng.

*Bao bì sản phẩm

Để phát triển thương hiệu May 10 thì mọi thứ đều phải chuyên nghiệp,

ngay cả đối với bao bì sản phẩm. Cơng ty cần quan tâm hơn nữa đến việc thiết

kế mẫu bao bì sản phẩm. Mạnh dạn thay thế các mẫu bao bì, quá quen thuộc với

người tiêu dùng

Với các cấp chất lượng và giá trị sản phẩm khác nhau công ty cổ phần

May 10 nên thiết kế nhiều kiểu bao gói sản phẩm. Trong quá trình đóng gói sản

phẩm với các khâu như là, gấp, cho vào túi nilông đã được công ty thực hiện

đúng quy cách, đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên công ty nên có hướng dẫn đối vớikhách hàng mua sản phẩm hoặc trên ngay bao bì đối với sự nguy hiểm có thể

xảy ra cho trẻ nhỏ khi nghịch phải những chiếc ghim cài áo.

Mặt khác, bao gói sản phẩm cơng ty phải đặt các cơ sở sản xuất bao bì: hộp

bìa cứng lớn, hộp bìa cứng nhỏ, nilơng bao gói bên ngoài, túi xách bên ngoài

giới thiệu về cng ty để đáp ứng yêu cầu của khách hàng nên chi phí còn cao làm

cho giá thành sản phẩm tăng. Đây là vấn đề mà cơng ty cần phải giải quyết và

tính toán để giảm giá thành cho sản phẩm mà vẫn đáp ứng được nhu cầu nhiều

mặt của khách hàng. Thực tế cho thấy bao gói cho sản phẩm may mặc là cần

thiết. Nó góp phần tạo ra hình ảnh của công ty và nhãn hiệu, cung cấp thông tin

về chất lượng hàng hoá, bảo vệ sản phẩm, để người tiêu dùng vận chuyển, mang

sách dễ dàng. Nâng cao khả năng cạnh tranh hàng may mặc, bao bì nhãn hiệu

chất lượng cao là trợ thủ giúp các công ty giữ được thị trường trong nước và

chiếm lính thị trường nước ngồi.

*Nhãn hiệu cho các sản phẩm

Có thể nói rằng cơng ty cổ phần May 10 đã triển khai việc hoạch định và

phát triển nhãn hiệu hàng hố rất tốt. Cơng ty đã hoạch định nhãn hiệu cho nhiều

tuyến sản phẩm áo sơmi nam: Pharon, Bigman, Chambray.......Công ty đã tiến

hành khá bài bản việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, truyền thông về thương hiệu,

đảm bảo uy tín và hình ảnh thương hiệu. Đồng thời cơng ty cổ phần May 10 còn

triển khai việc truyền thông nhãn hiệu rất hiệu quả thông qua các thông điệp gắn

liền với sản phẩm thể hiện được phong cách riêng có của mình như khẩu hiệu

"Đẳng cấp - Lịch sự - Chất lượng", hay thông điệp "May 10 - Đẳng cấp đã được

khẳng định".

*Phát triển sản phẩm mới

Hàng may mặc là mặt hàng phụ thuộc rất nhiều vào thị hiếu thời trang. Xu

hướng của thời trang khơng ngừng thay đổi theo thời gian, điều này đòi hỏi công

ty phải chú ý đặc biệt đến khâu cải tiến và phát triển sản phẩm mới, không

ngừng mở rộng danh mục sản phẩm cả về chiều dài và chiều sâu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Giới thiệu Công ty cổ phần may Đức Giang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×