Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b.Công nghệ Hypol II của Nhật Bản

b.Công nghệ Hypol II của Nhật Bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chỉ tiêu tiêu hao nguyên liệu và năng lượng cho 1 tấn polyme đồng nhất của PP:

Propylen  (và etylen cho đồng trùng hợp), tấn              1,005

Điện năng, kWh                                                  320

Hơi nước, kg                                                       310

Nước làm lạnh, tấn                                             100Trên thế giới, hiện có 25 dây chuyền phản ứng theo công nghệ này với tổng công suất trên

2,5 triệu tấn/năm.2.Cơng nghệ pha khí

Cơngnghệ Unipol

 là một q trình đơn giản

Các sản phẩm có thể gia cơng bằng phun màng mỏng, đúc khuôn, thổi

khuôn, đùn ép và dệt.Trên thế giới, hiện có 30 dây chuyền sản xuất theo cơng nghệ nàyvớicơng suất từ 80.000 tấn/năm đến 260.000 tấn/năm.Tổng sản lượng các sản phẩm polyprolylen được sản xuất theo công nghệ

này trên toàn thế giới lên đến trên 5 triệu tấn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b.Công nghệ Hypol II của Nhật Bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×