Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Một số dây chuyền công nghệ sản xuất pp hiện nay

III. Một số dây chuyền công nghệ sản xuất pp hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Propylen lỏng được polyme hóa trong thiết bị phản ứng dạng ống vòng.

Trong q trình vận hành khơng cần loại bã  xúc tác và polyme vơ định hình.

 Monome chưa phản ứng được nén và tuần hoàn trở lại thiết bị phản ứng, nhờ đó

làm tăng hiệu suất và giảm tiêu hao năng lượng.

Hiệu suất thu polyme đạt 40.000 - 60.000 kg/kg xúc tácĐịnh mức tiêu hao nguyên vật liệu và năng lượng cho một tấn PP :

- Propylen và comonome, tấn    1,002 - 1,005

- Xúc tác, kg                            0,016 - 0,025

- Điện, kWh                                     80

- Hơi nước, kg                                 280

- Nước, nước làm mát, tấn                90

Công nghệ này hiện chiếm khoảng 50% tổng cơng suất PP tồn cầub.Cơng nghệ Hypol II của Nhật Bản Sử dụng lò phản ứng homopolymer dạng vòng (loop reactor)  tạo ra cácmạch Polypropylene có tính đẳng hướng, tỷ lệ kết tinh cao (Hypol II cho ra polypropylene có

II = 98%)Chỉ số Isostaticity cao này làm cho hạt nhựa PP có độ cứng, độ bền, độ chịu va đập và độ

trong suốt cao.Sử dụng chất xúc tác có hiệu suất phản ứng rất cao làm giảm tối đa hàm lượng tro, tạp chấtsinh ra trong quá trình phản ứng, làm cho hạt nhựa có độ trong suốt, độ nguyên chất rất cao.Chỉ tiêu tiêu hao nguyên liệu và năng lượng cho 1 tấn polyme đồng nhất của PP:

Propylen  (và etylen cho đồng trùng hợp), tấn              1,005

Điện năng, kWh                                                  320

Hơi nước, kg                                                       310

Nước làm lạnh, tấn                                             100Trên thế giới, hiện có 25 dây chuyền phản ứng theo công nghệ này với tổng công suất trên

2,5 triệu tấn/năm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Một số dây chuyền công nghệ sản xuất pp hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×